Letter N

Ciclopirox, mantarın büyümesini önleyen antifungal bir ilaçtır. Ciclopirox tırnak cilası, ayak tırnaklarının ve tırnakların mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır.

₺ 808.31 Hap başına

Generic Namenda reduces the actions of chemicals in the brain that may contribute to the symptoms of Alzheimer's disease. Generic Namenda is used to treat moderate to severe dementia of the Alzheimer's type.

₺ 25.87 Hap başına

Namzaric, donepezil ve memantin kombinasyonunu içerir. Donepezil beyindeki sinir hücrelerinin işlevlerini geliştirir. Asetilkolin adlı kimyasalının parçalanıp bozulmasını engelleyerek çalışır. Genellikle demanslı hastalarda, hafıza, düşünme ve akıl yürütme süreçleri için önemli olan bu kimyasalın seviyesi daha düşüktür. Memantin, Alzheimer hastalığının belirtilerinı arttıran kimyasalların beyindeki etkilerini azaltır. Namzaric hafif ve orta şiddetli Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılır.

₺ 57.50 Hap başına

Generic Naprosyn is used for treating rheumatoid arthritis, osteoarthritis, ankylosing spondylitis, and juvenile arthritis. It is used to treat tendonitis, bursitis, gout, menstrual cramps, or mild to moderate pain.

₺ 23.36 Hap başına

Natdac®, karaciğer hücreleri (hepatositler) içindeki hepatit C virüsünün replikasyonunda kullanılan ve dolayısıyla virüsün enfekte hepatositlere kanın girmesini önleyen viral (hepatit C virüsü) protein NS5A'nın bir inhibitörüdür. Bu etki sayesinde virüsün vücutta yayılmasını önlemek mümkündür. Natdac® (daсlatasvir), hepatit C virüsüne (HCV) karşı oldukça spesifik bir doğrudan etki maddesidir ve insan immün yetmezlik virüsü (HIV) dahil olmak üzere diğer RNA ve DNA içeren virüslere karşı belirgin bir aktivitesi yoktur. HCV replikasyonu için gerekli olan çok işlevli bir protein olan yapısal olmayan protein 5A'nın (NS5A) bir inhibitörü olarak Natdac®, virüs-viral RNA replikasyonu ve virion asamblajının yaşam döngüsünün iki aşamasını bastırır.

₺ 259.91 Hap başına

Neo-Mercazole tabletleri, carbimazole içeren yüksek tiroid hormon düzeylerini düşürmek için Grave's Hastalığı veya guatr olarak da bilinen hipertiroidizm veya aşırı aktif tiroid tedavisinde kullanılan bir anti-tiroid ilacıdır.

₺ 40.43 Hap başına

Generic Neoral is used for preventing the rejection of organ transplants (kidney, liver, and heart). This medicine is also used to treat psoriasis and rheumatoid arthritis in certain patients.

₺ 97.02 Hap başına

Nesina (alogliptin), tip 2 diyabetli kişilerde yüksek kan şekerini kontrol etmek için uygun bir diyet ve egzersiz programı ile birlikte kullanılır. Yüksek kan şekerini kontrol etmek böbrek hasarını, körlüğü, sinir problemlerini, uzuv kaybını ve cinsel işlev problemlerini önlemeye yardımcı olur. Diyabetin uygun şekilde kontrol edilmesi, kalp krizi veya felç riskinizi de azaltabilir.

₺ 25.87 Hap başına

Generic Neurontin epilepsi ile ilgili krampları, ihtilacı tedavi etmek için kullanılrdır. İlaç, herpes zoster enfeksiyonları ile ilgili sinir ağrısını tedavi etmek için da kullanabilir.

₺ 17.96 Hap başına

Nexavar, vücuttaki kanser hücrelerinin büyümesi ve yayılmasını engelleyen bir kanser ilacıdır. Nexavar, karaciğer kanseri, tiroid kanseri ve ileri düzey renal hücreli karsinom adı verilen bir çeşit böbrek kanserinin tedavisinde kullanılır.

₺ 258.77 Hap başına

Generic Nexium decreases the amount of acid produced in the stomach. It is used to treat symptoms of gastroesophageal reflux disease (GERD) and other conditions involving excessive stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome. It is also used to promote healing of erosive esophagitis (damage to your esophagus caused by stomach acid). It may also be given to prevent gastric ulcer caused by infection with helicobacter pylori (H. pylori) or by the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).

₺ 26.95 Hap başına

Bempedoic asit, kandaki "kötü" kolesterol (düşük yoğunluklu lipoprotein) seviyelerini düşürmek için diyet ve diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Bempedoic asit, kalıtsal yüksek kolesterol formuna sahip yetişkinlerde kullanım içindir. Bempedoic asit ayrıca koroner arter hastalığı (tıkanmış arterler) olan yetişkinlerde LDL kolesterolü düşürmek için de kullanılır.

₺ 25.87 Hap başına

Generic Nimotop is used for reducing problems due to lack of oxygen caused by bleeding from a blood vessel in the brain.

₺ 52.11 Hap başına

Nitrostat is in a group of drugs called nitrates. Nitrostat is used to treat or prevent attacks of chest pain (angina).

₺ 26.96 Hap başına

Generic Nizoral is used for treating fungal infections.

₺ 97.04 Hap başına

Generic Nizoral is used for treating fungal infections.

₺ 377.13 Hap başına

Nizoral adlı temel bileşeni olan Nizoral şampuan, mantarın yol açtığı enfeksiyonlara karşı savaşırken antifungal bir ilaçtır. Ketoconazole, el veya ayak tırnaklarının tedavisi için tasarlanmamıştır. Bu ilaç, prostat kanseri veya Cushing sendromunun tedavisinde de kullanılmamalıdır.

₺ 387.86 Hap başına

Nocdurna (Desmopressin), geceleri vücudunuzun geceleri çok fazla idrar yaptığı bir durum olan gece poliürinin neden olduğu idrara çıkmak için gece 2 veya daha fazla kez uyanan hastaları tedavi etmek için kullanmaktadır. Desmopressin, hipofiz bezinde doğal olarak oluşan ve vücudun suyun nasıl kullandığını düzenleyen insan yapımı bir hormondur. Desmopressin, vücutta üretilen bir hormona benzer. İdrar akışını azaltmak için böbrekleri etkiler. Nocdurna (Desmopressin), geceleri vücudunuzun geceleri çok fazla idrar yaptığı bir durum olan gece poliürinin neden olduğu idrara çıkmak için gece 2 veya daha fazla kez uyanan hastaları tedavi etmek için kullanmaktadır. Desmopressin, hipofiz bezinde doğal olarak oluşan ve vücudun suyun nasıl kullandığını düzenleyen insan yapımı bir hormondur.

₺ 116.45 Hap başına

Generic Nolvadex vücudun diğer alanlarına yayılmış meme kanseri tedavisinde kullanılır. Ayrıca diğer meme kanseri türlerini tedavi etmek için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.Göğüs kanseri riski yüksek kadınlarda ve cerrahi sonrası ve radyasyon sonrası DCIS'li kadınlarda meme kanseri riskini azaltmak için kullanılır.

₺ 23.36 Hap başına

Generic Nootropil bir nootropik ajandır. Örneğin; normal ve yetersiz koşullarda psiko stimulan yatıştırıcısı olmadan beynin öğrenme, hafıza, düşünme ve bilinç ile ilişkili idrak işlemlerinde dahil edilen yüksek epensefalik işlevlerinin etkinliğini doğrudan artıran bir psikotropik ilaçtır.

₺ 19.31 Hap başına

Generic Norlutate is used to treat women with abnormal bleeding from the uterus. It is also used to treat women who have stopped having menstrual periods for several months (amenorrhea) but who are not pregnant or going through menopause.

₺ 39.53 Hap başına

Generic Norfloxacin is an antibiotic in a group of drugs called fluoroquinolones. It is used to treat bacterial infections of genito-urinary tract.

₺ 35.94 Hap başına

Amlodipine bir kalsiyum kanal blokeridir. Valsartan, bir anjiyotensin II reseptör antagonistidir. Amlodipine ve valsartan, yüksek tansiyonu (hipertansiyon) tedavi etmek için kullanılan bir kombinasyon ilaçtır. Kan basıncını düşürmek, inme veya kalp riskinizi azaltabilir. Amlodipine ve valsartan genellikle diğer tansiyon ilaçları başarısızlıkla denendikten sonra verilir.

₺ 20.66 Hap başına

Novelon, doğum kontrol hapı yine kadınların gebeliği önlemek için tercih edebileceğiyöntemlerden biridir. Bu ilaç hormonal kombinasyon ajan olarak iki aktif bileşenden oluşur:30mcg ethinyl estradiol ve 150mcg desogestrel. Çiftlerin istenmeyen gebeliklere karşıkorunması için kullanılır. Ayrıca, geniş uygulama yelpazesi, işlevsiz rahim kanaması, küçükkistler, adet öncesi ağır semptomlar, akne ve tüylenme gibi bozuklukların tedavisindekullanılan ilaçların vazgeçilmez bir özellik olmasını sağlıyor.

₺ 32.34 Hap başına
Sitemizde kalarak, kişisel verilerinizin Gizlilik Politikamıza uygun şekilde saklanmasını ve işlenmesini otomatik olarak kabul ediyorsunuz.