Letter Z

Generic Zanaflex is used for treating muscle spasms. It may also be used to help in the treatment of multiple sclerosis and spinal cord injury.

₺ 39.55 Hap başına

Generic Zantac reduces the production of stomach acid. It is also used to treat ulcers of the small intestine that have not responded to other treatment.

₺ 36.77 Hap başına

Generic Zebeta is used for treatment of high blood pressure. It is a beta-blocker. It works by interfering with certain body chemicals, which cause the heart to beat with less force and pump out less blood.

₺ 34.03 Hap başına

Zenegra®, Alkem Pharma (Hindistan) tarafından üretilen erkeklerdeki ereksiyon rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılan yeni bir ilaçtır.

₺ 26.48 Hap başına

Generic Zestoretic is used to treat hypertension (high blood pressure). Hydrochlorothiazide is a thiazide diuretic (water pill) that helps prevent your body from absorbing too much salt, which can cause fluid retention. Lisinopril lowers blood pressure and also relieves symptoms of fluid retention.

₺ 43.23 Hap başına

Zestril jenerik ilaç, tek başına veya diğer ilaçlar ile birlikte kullanıp, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır. Kalp krizi kontrolü ve kalp krizi sonrası ölüm riskinin azaltılmasında da kullanılır.

₺ 19.77 Hap başına

Generic Zetia is used for treating high blood cholesterol along with a low-fat, low-cholesterol diet. It may be used alone or with other medicines. It is also used to treat high blood sitosterol and campesterol along with diet therapy.

₺ 49.67 Hap başına

Ziac is used for treating high blood pressure.

₺ 43.23 Hap başına

Ziagen is used, in combination with other medicines, in the treatment of the infection caused by the human immunodeficiency virus (HIV). HIV is the virus that causes acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Abacavir will not cure or prevent HIV infection or AIDS; however, it helps keep HIV from reproducing and appears to slow down the destruction of the immune system.

₺ 298.00 Hap başına

Zincoheal® Tab is an advanced formula of high concentration of essential nutrients, vital minerals and Zinc. Zinc plays a vital role in enhancing the immunity of the body. The ingredient Selenium is a powerful immune booster which guarantees a strong of immunity. This tab has nutrients which help advance healthy cell growth while assisting with the development and repair of tissues in all parts of your body.

₺ 13.23 Hap başına

Zinconia® tablet is a nutritional supplement which provides support in cardiac, tubercular, rheumatic and diabetic patients as well as those suffering from acute and chronic diseases. It mainly aids the absorption of calcium within the body. It helps in boosting the process of recovery from respiratory disorders. The tablet is utilized in treating all immune deficiency disorders. It also useful in facilitating the method of wound healing.

₺ 13.23 Hap başına

Jenerik Zithromax solunum yolu enfeksiyonu, deri enfeksiyonu, kulak enfeksiyonu ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi bakterilerin yol açtığı farklı türde enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılmaktadır. Çocuklarda orta kulak iltihabı, akciğer iltihabı, tonsil iltihabı ve strep boğaz enfeksiyonu tedavisinde kullanılmaktadır.

₺ 43.22 Hap başına

Jenerik çözünür Zithromax(Azithromycin) solunum yolu enfeksiyonu, deri enfeksiyonu, kulak enfeksiyonu ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi bakterilerin yol açtığı farklı türde enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılmaktadır. Çocuklarda orta kulak iltihabı, akciğer iltihabı, tonsil iltihabı ve strep boğaz enfeksiyonu tedavisinde kullanılmaktadır.

₺ 29.77 Hap başına

Generic Zocor is used for lowering high cholesterol and triglycerides in certain patients. It is used along with an appropriate diet. It is also used in certain patients to reduce the risk of heart attack, stroke, and death due to coronary heart disease. It is also used to reduce the need for medical procedures to open blocked blood vessels. It is also used in certain patients to reduce the risk of heart attack, stroke, blood vessel blockage, or chest pain caused by angina.

₺ 32.19 Hap başına

Generic Zofran is used to prevent nausea and vomiting that may be caused by surgery or by medicine to treat cancer (chemotherapy or radiation). Ondansetron blocks the actions of chemicals in the body that can trigger nausea and vomiting.

₺ 60.70 Hap başına

Zoloft (sertralin), seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar) adı verilen bir grup ilaçta bulunan bir antidepresandır. Sertralin'in çalışma şekli hala tam olarak anlaşılamamıştır. Santral sinir sistemindeki sinir hücreleri arasındaki iletişimi olumlu olarak etkilediği ve / veya beyindeki kimyasal dengesini sağladığı düşünülmektedir. Zoloft depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve adet öncesi disforik bozukluk (PMDD) tedavisinde kullanılır.

₺ 13.24 Hap başına

Zomig, beyin çevresindeki kan damarlarını daraltan bir baş ağrısı ilacıdır. Zomig aynı zamanda vücut içerisinde yer alan ve baş ağrısını, mide bulantısını, ışığa ve sese duyarlılığı ve diğer migren semptomlarını tetikleyebilen maddeleri de azaltır. Zomig, migren ağrılarının tedavisinde kullanılır. Zomig, sadece halihazırda başlamış olan baş ağrılarını tedavi eder. Baş ağrılarını önlemez ve migren nöbeti sayısını azaltmaz. Zomig, gerginlikten kaynaklanan normal bir baş ağrısının, vücudunuzun bir tarafında hareket kaybına neden olan bir baş ağrısının ya da normalde yaşadığınız migren ağrılarından farklı bir baş ağrısının tedavisinde kullanılmamalıdır. Bu ilacı yalnızca tıbbi durumunuzun migren ağrıları olduğunun bir doktor tarafından onaylanması durumunda kullanınız.

₺ 1324.22 Hap başına

Generic Zovirax antiviral ilaçtır. O herpes virüsünün büyümesini ve yayılmasını yavaşlatırken vücut enfeksiyonla mücadele edebilir. Acyclovir herpesi tam tedavi edemem ama enfeksiyon belirtileri azaltabilir. Acyclovir herpes virüslerinin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılırdır. Genital herpes, uçuk, zona, ve suçiçeği dahil olmak üzere herpes virüslerinin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılırdır.

₺ 25.75 Hap başına

Zovirax - oftalmik merhem, gözün herpes simpleks virüs enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılır. Aciclovir (Zovirax oftalmik merhemdeki temel bileşen), anti-viral adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Herpes simpleks virüsünün üretimini durdurarak çalışır. Dikkat edin, bu merhem virüsten vücudunuzdan kurtulmanıza yardımcı olmaz ve sadece göze kullanım için uygundur.

₺ 496.38 Hap başına

Generic Zydena - Güney Kore'de Dong-A Pharmaceutical tarafından geliştirilen Zydena ticari adı altında pazarlanan udenafil ilaçtır. Erektil disfonksiyonu tedavi etmek için kullanılır, oldukça hızlı eylem başlangıcı ve uzun süreli etkisi (11-13 saat arası) vardır. Haplar 100 ve 200 mg dozlarda mevcuttur. Udenafil, Kore ve Filipinler'de mevcuttur.

₺ 298.00 Hap başına

Generic Zyloprim is used in the treatment of many symptoms of gout, including acute attacks, tophi (collection of uric acid crystals in the tissues, especially around joints), joint destruction, and uric acid stones. Allopurinol works by reducing uric acid production in the body, thus preventing crystals from forming.

₺ 22.07 Hap başına

Generic Zyprexa is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar disorder (manic depression).

₺ 23.91 Hap başına

Generic Zyrtec is used to prevent or treat symptoms of hay fever and to treat cold or allergy symptoms such as sneezing, itching, watery eyes, or runny nose. It is also used to treat itching and swelling caused by chronic urticaria (hives).

₺ 23.91 Hap başına

Generic Zyvox is an oxazolidinone antibiotic that fights bacteria in the body. It works by interfering with the production of proteins needed by bacteria to grow.

₺ 331.09 Hap başına
Sitemizde kalarak, kişisel verilerinizin Gizlilik Politikamıza uygun şekilde saklanmasını ve işlenmesini otomatik olarak kabul ediyorsunuz.