Alzheimer Ve Parkinson

Generic Aricept is used for treating dementia (eg, impairment of memory, judgment, and abstract thinking; changes in personality) in patients with Alzheimer disease.

₺ 35.41 Hap başına

Generic Artane is used to treat Parkinson's disease. By improving muscle control and reducing stiffness, this medicine allows more normal movements of the body as the disease symptoms are reduced.

₺ 46.91 Hap başına

Azilect, bir monoamin oksidaz-B (MAO-B) inhibitörüdür. Beyinde belirli kimyasalların seviyesini arttırarak etkisini gösterir. Azilect, Parkinson hastalığının bazı semptomlarının (tutulma, titreme, spazm, kas kontrolünde zayıflık) tedavisinde kullanılır. Azilect bazı durumlarda başka bir ilaç olan levodopa ile de kullanılır.

₺ 33.10 Hap başına

Generic Dostinex is used for treating disorders associated with high levels of the hormone prolactin, either due to tumors in the pituitary gland or to unknown causes.

₺ 380.73 Hap başına

Generic Eldepryl is used for treating Parkinson disease. This medicine is taken with levodopa-carbidopa medicines.

₺ 35.87 Hap başına

Exelon (rivastigmin) beyindeki sinir hücrelerinin işlevini iyileştirir. Hafıza, düşünme ve akıl yürütme süreçleri için önemli olan bir kimyasalın parçalanmasını önleyerek çalışır. Demansı olan kişiler genellikle bu kimyasalın daha düşük seviyelerine sahiptir. Exelon, Alzheimer veya Parkinson hastalığının neden olduğu hafif ila orta dereceli demansı tedavi etmek için kullanılır. Exelon, Alzheimer veya Parkinson hastalığı için bir tedavi değildir.

₺ 36.79 Hap başına

Galantamine improves the function of nerve cells in the brain. It works by preventing the breakdown of a chemical called acetylcholine (ah see til KO leen). People with dementia usually have lower levels of this chemical, which is important for the processes of memory, thinking, and reasoning. Galantamine is used to treat mild to moderate dementia caused by Alzheimer's disease. Galantamine may also be used for purposes not listed in this medication guide.

₺ 49.66 Hap başına

Generic Kemadrin is used for treating Parkinson disease.

₺ 36.79 Hap başına

İnsanlar vücutlarına gerekli uyku süresini ayarlamak için melatonin kullanıyor. Bu, jet lagı, günlük çalışma zamanlaması değişen (vardiyalı çalışma bozukluğu) insanlarda uyku-uyanma döngülerini ayarlamak ve körler için bir gece ve gündüz döngüsü kurmak içinkullanılır. Melatonin de uykuya dalma yetersizliği (uykusuzluk) için kullanılır; gecikmiş uyku faz sendromu (DSPS); hızlı göz hareketi uyku davranış bozukluğu (RBD); dikkat eksikliğihiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile ilgili uykusuzluk; beta-bloker denilen bazı yüksek tansiyon ilaçları nedeniyle uykusuzluk; ve gelişimsel bozuklukları olan otizm, serebral felç ve zihinsel engelli çocuklardaki uyku sorunları. Benzodiazepin ilaçlarını kullanmayı bıraktıktan ve sigarayı bırakmanın yan etkilerini azaltmak için uyku yardımcısı olarak da kullanılır. Bazı insanlar Alzheimer hastalığı veya hafıza kaybı (demans), bipolar bozukluk, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olarak adlandırılan bir akciğer hastalığı, beta bloker ilaçların neden olduğu uykusuzluk, endometriozis, kulak çınlaması, depresyon veya mevsimsel duygulanım bozukluğu için melatonin kullanır (SAD), hafif alkolik olmayan karaciğer hastalığı, kronik yorgunluk sendromu (CFS), fibromiyalji, huzursuz bacak sendromu, sarkoidoz, şizofreni, migren ve diğer baş ağrısı adı verilen iltihaplı bir hastalık, yaşla ilgili görme kaybı, benign prostat hiperplazisi (BPH) (TD), asit reflü hastalığı, Helicobacter pylori (H. pylori), egzersiz performansı, infertilite, epilepsi, yaşlanma, menopoz için metabolik sendrom, östrojen gibi metabolik sendromlar gibi aşırı duyarlılık bozuklukları, irritabl bağırsak sendromu (IBS), kemik kaybı (osteoporoz) stres, istemsiz hareket bozukluğu (tardif diskinezi), yatmadan oturma durumuna geçtiğinizde nabızdaki değişiklikler (pos deliryum, idrarı kontrol yetmezliği, çene ağrısı, inflamatuvar bağırsak hastalığı (ülseratif kolit) ve doğum kontrolü için kullanılmaktadır.

₺ 27.59 Hap başına

Generic Mirapex has some of the same effects as a chemical called dopamine, which occurs naturally in your body. Low levels of dopamine in the brain are associated with Parkinson's disease. Pramipexole tablets are used to treat signs and symptoms of Parkinson's disease and for the treatment of Restless Legs Syndrome (RLS)

₺ 22.07 Hap başına

Generic Namenda reduces the actions of chemicals in the brain that may contribute to the symptoms of Alzheimer's disease. Generic Namenda is used to treat moderate to severe dementia of the Alzheimer's type.

₺ 26.48 Hap başına

Namzaric, donepezil ve memantin kombinasyonunu içerir. Donepezil beyindeki sinir hücrelerinin işlevlerini geliştirir. Asetilkolin adlı kimyasalının parçalanıp bozulmasını engelleyerek çalışır. Genellikle demanslı hastalarda, hafıza, düşünme ve akıl yürütme süreçleri için önemli olan bu kimyasalın seviyesi daha düşüktür. Memantin, Alzheimer hastalığının belirtilerinı arttıran kimyasalların beyindeki etkilerini azaltır. Namzaric hafif ve orta şiddetli Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılır.

₺ 58.86 Hap başına

Generic Nootropil bir nootropik ajandır. Örneğin; normal ve yetersiz koşullarda psiko stimulan yatıştırıcısı olmadan beynin öğrenme, hafıza, düşünme ve bilinç ile ilişkili idrak işlemlerinde dahil edilen yüksek epensefalik işlevlerinin etkinliğini doğrudan artıran bir psikotropik ilaçtır.

₺ 19.77 Hap başına

Generic Parlodel is used for treating Parkinson disease, certain conditions caused by too much prolactin in the blood (eg, excessive or abnormal breast milk production), certain menstrual problems or abnormally large growth of certain body parts (acromegaly).

₺ 64.38 Hap başına

Generic Requip is used for treating Parkinson disease and restless leg syndrome (RLS).

₺ 27.59 Hap başına

Generic Sinemet is used for treating symptoms associated with Parkinson disease and parkinsonism-like symptoms caused by other conditions.

₺ 23.91 Hap başına

Generic Sinemet Controlled-Release is used for treating symptoms associated with Parkinson disease and parkinsonism-like symptoms caused by other conditions.

₺ 42.31 Hap başına

LEVODOPA is converted to a chemical called dopamine (DOE pa meen) in the brain. Symptoms of Parkinson's disease may be caused by low levels of dopamine in the brain. CARBIDOPA helps prevent the breakdown of levodopa before it can reach the brain and take effect. ENTACAPONE increases levels of levodopa in the body. The combination of carbidopa, entacapone, and levodopa is used to treat Parkinson symptoms such as muscle stiffness, tremors, spasms, and poor muscle control.

₺ 40.46 Hap başına

Generic Symmetrel is an antiviral. It is used to prevent or treat certain influenza (flu) infections (type A). It may be given alone or along with flu shots. Generic Symmetrel will not work for colds, other types of flu or other virus infections. This medicine is also used to treat Parkinson's disease and other movement disorders.

₺ 45.07 Hap başına
Sitemizde kalarak, kişisel verilerinizin Gizlilik Politikamıza uygun şekilde saklanmasını ve işlenmesini otomatik olarak kabul ediyorsunuz.