Kardiyovasküler Hastalıklar

Generic Aceon is in a group of drugs called ACE inhibitors. It is used to treat high blood pressure (hypertension) and to prevent heart attack in people with coronary artery disease.

₺ 68.52 Hap başına

Generic Adalat is used for treating high blood pressure and angina (chest pain).

₺ 22.07 Hap başına

Generic Adalat CC Extended-Release is used for treating high blood pressure.

₺ 133.82 Hap başına

Generic Aggrenox is used for reducing the risk of stroke in patients who have previously had a stroke due to a blood clot in the brain. It is also used to reduce the risk of stroke in patients who have had transient ischemic attacks (TIAs).

₺ 38.17 Hap başına

Generic Altace is used for treating high blood pressure or decreasing the risk of heart attack, stroke, and death in certain patients. It may be used alone or with other medicines. It is used along with other medicines to manage heart failure and improve survival after a heart attack.

₺ 28.97 Hap başına

Apixaban, atriyal fibrilasyon adı verilen kalp ritmi bozukluğu olan kişilerde felç veya kan pıhtılaşması riskini azaltmak için kullanılır. Apixaban, yeni kalça veya diz protezi ameliyatı geçirmiş kişilerin bacaklarında ve akciğerlerinde kan pıhtılaşması riskini azaltır. Apixaban, bacaklarınızdaki (DVT - derin ven trombozu) veya akciğerlerdeki (pulmoner emboli) damarlarındaki kan pıhtılarını tedavi eder ve tekrar oluşma riskini azaltır.

₺ 198.67 Hap başına

Azor, amlodipin ve olmesartan kombinasyonunu içerir. Amplodipin, bir kalsiyum kanal blokörüdür. Kalbin ve kan damarlarının kaslarını gevşeterek çalışır. Olmesartan, anjiyotensin-II reseptör antagonistidir. Olmesartan, kan damarlarının kasılmalarını engelleyerek, yüksek kan basıncını düşürür ve kan akışını artırır. Azor yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavisi için kullanılır. Kan basıncının normal düzeye düşürülmesi felç veya kalp krizi riskini azaltır.

₺ 55.18 Hap başına

Betapace, sürekli ventriküler taşikardi adı verilen ciddi (muhtemelen yaşamı tehdit eden) bir tür hızlı kalp atışını tedavi etmek için kullanılır. Zayıflık ve nefes darlığı gibi şiddetli semptomları olan hastalarda bazı hızlı/düzensiz kalp atışlarını (atriyal fibrilasyon/çarpıntı) tedavi etmek için de kullanılır. Sotalol bu semptomları azaltmaya yardımcı olur. Kalp atış hızını yavaşlatır ve kalbin daha normal ve düzenli atmasına yardımcı olur.

₺ 27.59 Hap başına

Ticagrelor, kandaki trombositlerin birbirine yapışmasını ve kan pıhtısı oluşmasını önlemeye yardımcı olur. İstenilen kan pıhtısı belli kalp veya kan damarı koşullarıyla ortaya çıkabilir. Felçin tekrarlanması riski daha düşük olur.

₺ 66.22 Hap başına

Brilinta®, kan pıhtıları oluşturarak kalp krizi veya ciddi göğüss ağrısı (angina) geçirmenizin ardından inme veya ciddi kalp rahatsızlığı riskini azaltmak için kullanılır.

₺ 99.33 Hap başına

Generic Bystolic is used in treatment of hypertension and for left ventricular failure.

₺ 35.87 Hap başına

Generic Calan is used for treating supraventricular tachycardia, a rhythm disturbance of the heart. It is also used for controlling heart rate response to other rhythm disturbances, specifically atrial fibrillation and atrial flutter.

₺ 22.07 Hap başına

Generic Calan Sustained-Release is used for treating high blood pressure. It may be used alone or other medicines.

₺ 33.11 Hap başına

Generic Cartia is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.

₺ 33.11 Hap başına

Generic Cartia XT is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.

₺ 42.77 Hap başına

Katapres (klonidin) kanınızdaki belirli kimyasalların düzeylerini düşürerek kan basıncını düşürür. Bu, kan damarlarının rahatlamasına ve daha rahat ve kolay atmasına izin verir. Catapres markalı klonidin hipertansiyonu (yüksek tansiyon) tedavi etmek için kullanılır. Kapnez markalı klonidin, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunu (DEHB) tedavi etmek için kullanılır.

₺ 13.24 Hap başına

Clopidogrel is used for reducing the risk of stroke or heart attack in patients who have already had a heart attack or stroke or have other circulatory problems due to narrowing and hardening of the arteries.

₺ 28.97 Hap başına

Generic Cordarone is an antiarrhythmic medication that affects the rhythm of heartbeats. It is used to help keep the heart beating normally in people with life-threatening heart rhythm disorders.

₺ 33.10 Hap başına

Generic Coreg is used for treating high blood pressure or certain types of heart failure. It may also be used after a heart attack to improve survival in certain patients. It may be used along with other medicines.

₺ 24.83 Hap başına

Generic Coumadin is used for treating or preventing blood clots that may occur in the veins and lungs. It is used to treat or prevent blood clots that may occur because of a certain type of abnormal heartbeat (atrial fibrillation) or heart valve replacement. It is also used to reduce the risk of death, recurring heart attack, or blood clotting events (eg, stroke) after a heart attack.

₺ 25.75 Hap başına

Dexlansoprazole, gastroözofageal reflü hastalığının (GERD) neden olduğu mide ekşimesini tedavi etmek ve erozif özofajiti (mide asidinden yemek borusu hasarı) iyileştirmek için kullanılır.

₺ 41.38 Hap başına

Generic Diovan is used for treating high blood pressure alone or with other medicines. It is also used for treating heart failure in patients who do not tolerate angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors.

₺ 53.35 Hap başına

Edarbi (azilsartan) anjiyotensin II reseptör antagonistidir. Azilsartan, kan damarlarını daraltır ve kan basıncını düşürür ve kan akışını geliştirir. Edarbi, yüksek tansiyonu(hipertansiyon) tedavi etmek için kullanılır

₺ 66.22 Hap başına

Edarbyclor (azilsartan medoksomil / chlorthalidone) 1 hapta 2 ilaç içeren reçeteli bir ilaçtır. İlaçlar, yetişkinlerde yüksek tansiyonu (hipertansiyon) tedavi etmek için birlikte çalışır.

₺ 34.76 Hap başına

Effient belirli bir kalp prosedürü geçiren (anjiyoplasti) kalp hastalığı (son zamanlarda kalp krizi geçiren, anstabil angina) olan hastalarda aspirin ile kullanılır. Bu ilaç, diğer ciddi kalp / kan damarı problemlerini (kalp krizi, felç, stentlerdeki kan pıhtıları gibi) önlemeye yardımcı olur. Trombositlerin birbirine yapışmalarını engelleyerek çalışır ve zararlı kan pıhtıları oluşturmasını önler. Bu "anti-trombosit" etkisi vücudunuzda kanın düzgün akmasını sağlamaya yardımcı olur.


₺ 41.38 Hap başına

Entresto contains a combination of sacubitril and valsartan. Sacubitril is a blood pressure medicine. It works by increasing the levels of certain proteins in the body that can dilate (widen) blood vessels. This helps lower blood pressure by reducing sodium levels. Valsartan is an angiotensin II receptor blocker (sometimes called an ARB). Valsartan keeps blood vessels from narrowing, which lowers blood pressure and improves blood flow. Entresto is used in certain people with chronic heart failure. This medicine helps lower the risk of needing to be hospitalized when symptoms get worse, and helps lower the risk of death from heart failure.

₺ 215.21 Hap başına

Amlodipine bir kalsiyum kanal blokeridir. Valsartan, bir anjiyotensin II reseptör antagonistidir. Amlodipine ve valsartan, yüksek tansiyonu (hipertansiyon) tedavi etmek için kullanılan bir kombinasyon ilaçtır. Kan basıncını düşürmek, inme veya kalp riskinizi azaltabilir. Amlodipine ve valsartan genellikle diğer tansiyon ilaçları başarısızlıkla denendikten sonra verilir.

₺ 33.10 Hap başına

Midodrine düşük kan basıncını (hipotansiyon) tedavi etmek için kullanılır. Oturma veya yatma pozisyonundan aniden ayağa kalkarken tansiyon düşüklüğüne bağlı baş dönmesi yaşayan hastalarda kullanılır. Bu ilaç kan damarlarının daralmasına neden olur ve kan basıncınızın yükselmesine neden olur.

₺ 137.96 Hap başına

Generic Imdur is used for preventing angina (chest pain) caused by heart disease.

₺ 16.55 Hap başına

Generic Inderal, yüksek tansiyon veya atriyal fibrilasyonu tedavi etmek için kullanılır. Anjina hastalarında anjina sıklığını azaltmak ve egzersiz toleransını arttırmak için kullanılır; Hayatta kalmış bazı hastalarda kalp ölüm riskini azaltmak;Hipertrofik subaortik darlığı veya belirli feokromositoma semptomları (adrenal bir tümör) adı verilen kalp rahatsızlığı türlerini yönetmek için kullanılır. Ayrıca migren baş ağrısı önlemek için kullanılır.

₺ 22.07 Hap başına

Generic Inderal LA is used for treating high blood pressure or atrial fibrillation. It is used in patients with angina to decrease angina frequency and increase exercise tolerance; to decrease the risk of heart death in certain patients who have survived a heart attack; to manage certain types of tremors, a heart condition called hypertrophic subaortic stenosis, or certain symptoms of pheochromocytoma (an adrenal tumor). It is also used to prevent migraine headaches.

₺ 26.48 Hap başına

Eplerenon, vücutta aldosteron hormonunun etkilerini önlemek için kullanılır. Aldosteron, kan basıncının düzenlenmesinde önemli rol oynar. Eplerenon, kalp krizinden sonra konjestif kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılır. Eplerenon aynı zamanda yüksek tansiyonun (hipertansiyon) tedavisinde kullanılır.

₺ 66.22 Hap başına

Generic Isordil is used for preventing symptoms of angina (chest pain) caused by heart disease. This medicine is used alone or with other medicines. This medicine is NOT intended for the immediate relief of acute attacks of angina.

₺ 32.19 Hap başına

Generic Isordil Sublingual is used for preventing symptoms of angina (chest pain) caused by heart disease. This medicine is used alone or with other medicines. This medicine is NOT intended for the immediate relief of acute attacks of angina.

₺ 25.93 Hap başına

Generic Lanoxin is used for treating heart failure and slowing the heart rate in patients with chronic atrial fibrillation, a type of abnormal heart rhythm.

₺ 24.83 Hap başına

Fluvastatin, kandaki 'kötü' kolesterol düzeylerini (düşük yoğunluklu lipoprotein veya LDL) düşürmek, 'iyi' kolesterol düzeylerini (yüksek yoğunluklu lipoprotein veya HDL) artırmak ve trigliseridleri (bir tür) düşürmek için diyetle birlikte kullanılır. kandaki yağ). Fluvastatin, kan damarlarınızda plak (yağ birikintileri) oluşumunu yavaşlatmak için kullanılır. Fluvastatin ayrıca koroner kalp hastalığı olan bazı kişilerde kalp komplikasyonları riskini azaltmak için kullanılır.

₺ 70.95 Hap başına

Ambrisentan akciğerlerinizdeki kan basıncını düşürerek kalbinizin kanı daha verimli pompalamasına yardımcı olur. Ambrisentan erişkinlerde pulmoner arteriyel hipertansiyonu (PAH) tedavi etmek için kullanılır. Egzersiz yapma yeteneğinizi geliştirir ve durumunuzun kötüleşmesini önler. Ambrisentan bazen tadalafil (Adcirca) adı verilen bir ilaçla birlikte kullanılır.

₺ 347.67 Hap başına

Livalo (pitavastatin), HMG CoA redüktaz inhibitörleri veya “statinler” adı verilen bir gruba aittir. Pitavastatin, kandaki “kötü” kolesterolü (düşük yoğunluklu lipoproteinler veya LDL) ve trigliserid düzeylerini düşürür ve aynı zamanda “iyi” kolesterolü (yüksek yoğunluklu lipoproteinler veya HDL) artırır. Livalo, yetişkinlerde yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır. Kolesterolün düşürülmesi, kalp hastalıklarının veya arterlerin sertleşmesinin, kalp krizine, felce ve vasküler hastalıklara yol açabilecek durumları engelleyebilir.

₺ 27.59 Hap başına

Generic Lopressor is used for treating high blood pressure, long-term treatment of chest pain and reducing the risk of death because of heart problems in patients who have had a heart attack.

₺ 27.59 Hap başına

İnsanlar vücutlarına gerekli uyku süresini ayarlamak için melatonin kullanıyor. Bu, jet lagı, günlük çalışma zamanlaması değişen (vardiyalı çalışma bozukluğu) insanlarda uyku-uyanma döngülerini ayarlamak ve körler için bir gece ve gündüz döngüsü kurmak içinkullanılır. Melatonin de uykuya dalma yetersizliği (uykusuzluk) için kullanılır; gecikmiş uyku faz sendromu (DSPS); hızlı göz hareketi uyku davranış bozukluğu (RBD); dikkat eksikliğihiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile ilgili uykusuzluk; beta-bloker denilen bazı yüksek tansiyon ilaçları nedeniyle uykusuzluk; ve gelişimsel bozuklukları olan otizm, serebral felç ve zihinsel engelli çocuklardaki uyku sorunları. Benzodiazepin ilaçlarını kullanmayı bıraktıktan ve sigarayı bırakmanın yan etkilerini azaltmak için uyku yardımcısı olarak da kullanılır. Bazı insanlar Alzheimer hastalığı veya hafıza kaybı (demans), bipolar bozukluk, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olarak adlandırılan bir akciğer hastalığı, beta bloker ilaçların neden olduğu uykusuzluk, endometriozis, kulak çınlaması, depresyon veya mevsimsel duygulanım bozukluğu için melatonin kullanır (SAD), hafif alkolik olmayan karaciğer hastalığı, kronik yorgunluk sendromu (CFS), fibromiyalji, huzursuz bacak sendromu, sarkoidoz, şizofreni, migren ve diğer baş ağrısı adı verilen iltihaplı bir hastalık, yaşla ilgili görme kaybı, benign prostat hiperplazisi (BPH) (TD), asit reflü hastalığı, Helicobacter pylori (H. pylori), egzersiz performansı, infertilite, epilepsi, yaşlanma, menopoz için metabolik sendrom, östrojen gibi metabolik sendromlar gibi aşırı duyarlılık bozuklukları, irritabl bağırsak sendromu (IBS), kemik kaybı (osteoporoz) stres, istemsiz hareket bozukluğu (tardif diskinezi), yatmadan oturma durumuna geçtiğinizde nabızdaki değişiklikler (pos deliryum, idrarı kontrol yetmezliği, çene ağrısı, inflamatuvar bağırsak hastalığı (ülseratif kolit) ve doğum kontrolü için kullanılmaktadır.

₺ 27.59 Hap başına

Generic Nimotop is used for reducing problems due to lack of oxygen caused by bleeding from a blood vessel in the brain.

₺ 53.35 Hap başına

Nitrostat is in a group of drugs called nitrates. Nitrostat is used to treat or prevent attacks of chest pain (angina).

₺ 27.59 Hap başına

Amlodipine bir kalsiyum kanal blokeridir. Valsartan, bir anjiyotensin II reseptör antagonistidir. Amlodipine ve valsartan, yüksek tansiyonu (hipertansiyon) tedavi etmek için kullanılan bir kombinasyon ilaçtır. Kan basıncını düşürmek, inme veya kalp riskinizi azaltabilir. Amlodipine ve valsartan genellikle diğer tansiyon ilaçları başarısızlıkla denendikten sonra verilir.

₺ 21.15 Hap başına

Generic Pletal is used for reducing attacks of intermittent claudication (pain, cramping, numbness, or weakness in the foot, hip, thigh, or buttocks) that may occur after walking.

₺ 41.39 Hap başına

Pradaxa, kan içerisindeki plateletlerin birbirine yapışmasını ve kan pıhtısı oluşturmasını önlemeye yardımcı olur. Pradaxa, belirli bir kalp ritm bozukluğu olan kişilerde kan pıhtısını engellemek ve felç riskini azaltmak için kullanılır. Pradaxa aynı zamanda bacaklardaki damarlarda oluşan kan pıhtılarını (derin ven trombozu ya da DVT) veya akciğerlerdeki damarlarda oluşan kan pıhtılarını (pulmoner emboli veya PE) tedavi etmek ya da önlemek için kullanılır.

₺ 215.22 Hap başına

Procoralan, nabzı yavaşlatmak için kalbin elektrik aktivitesine etki ederek çalışır. Ivabradin, kronik kalp yetmezliği olan bazı kişilerde semptomlar kötüleştiğinde hastaneye kaldırılacak duruma gelme riskini azaltmaya yardımcı olmak için kullanılır. Ivabradin, bu ilaca başlamadan önce kötüleşen ve önceden de var olan kalp yetmezliği semptomları için kullanılmaz. Ivabradin aynı zamanda bu ilaç rehberinde yer verilmeyen amaçlar için de kullanılabilir.

₺ 56.29 Hap başına

Ranexa (ranolazine) antianjinal ilaçtır. Bu deva, daha verimli kalp çalışmasına yardımcı olmak için kan akışını geliştirerek çalışırdır. Ranolazine kronik angina (göğüs ağrısı) tedavi etmek için kullanılırdır. Ranolazine angina keskin (acil) saldırdığında kullanılamaz.

₺ 33.10 Hap başına

Tolvaptan, vücuttaki su ve tuz (sodyum) dengesini düzenleyen bir hormon seviyesini azaltır. Bu hormonun yüksek seviyeleri, düşük sodyum seviyeleri ve sıvı tutma ile sonuçlanan bir dengesizliğe neden olabilir. Tolvaptan, kalp yetmezliği olan kişilerde hiponatremi (kanınızdaki düşük sodyum seviyeleri) ve bazı hormonal dengesizlikleri tedavi etmek için kullanılır. Tolvaptan, idrar akışını, idrar yaparken vücudun fazla sodyum kaybetmesine neden olmadan artırır.

₺ 331.13 Hap başına

Tenormin jenerik ilaç, kalp krizi sonrası kalp sorunlarından kaynaklanan ölüm riskini azaltmak için kullanılır. ATENOLOL (etken madde) beta-blokerdir. Beta-blokerler, kalp iş yükünü azaltarak, onun daha düzenli çarpmasını sağlarlar. Bu ilaç yüksek tansiyonun tedavisinde ve göğüs ağrıların önlemesinde kullanılır. Ayrıca, kalp krizi esnasında kalbi koruması ve olası kalp krizinin önlemesi için kullanılır.

₺ 24.82 Hap başına

Generic Ticlid is used for reducing the risk of stroke. It may also be used in combination with aspirin to prevent a blood clot from forming after a stent is placed in the coronary artery.

₺ 88.29 Hap başına

Tribenzor, amlodipin, hidroklorotiyazid ve olmesartan kombinasyonudur. Amplodipin, kan damarlarını gevşeten (genişleten) ve kan akışını düzenleyen bir kalsiyum kanal blokörüdür. Hidroklorotiyazid, vücudun sıvı tutmaya neden olabilecek fazla miktarda tuz emmesine engel olan bir tiyazid diüretiktir (su hapı). Olmesartan, kan damarlarının kasılmalarını engelleyerek yüksek kan basıncını düşüren ve kan akışını artıran bir anjiyotensin-II reseptör antagonistidir. Tribenzor yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavisi için kullanılır.

₺ 66.22 Hap başına

Generic Vasotec is used for treating high blood pressure, heart failure, and other heart problems. Enalapril is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor. It works by helping to relax blood vessels.

₺ 30.35 Hap başına

Vastarel antianjinal bir ilaçtır. Hipoksi veya iskemi geçiren hücrelerin enerji metabolizmasını normalleştirir. Kalp ve nöro-duyarlı organların enerji metabolizmasını destekler. Koroner kalp hastalığında, ayrıca Meniere hastalığında, kulak çınlaması, serebrovasküler kazanın neden olduğu baş dönmesi angina ataklarının önlenmesinde kullanılır.


₺ 33.10 Hap başına

Generic Xarelto (rivaroksaban) kan pıhtılarının oluşmasını önleyen bir antikoagülandır (kan sulandırıcı). Xarelto, akciğerlerde kan pıhtılarına (pulmoner emboli) sebep olabilen derin ven trombozu adı verilen kan pıhtısı türünü engellemek için kullanılır. Derin ven trombozu bazı cerrahi operasyonlardan sonra oluşabilir. Xarelto aynı zamanda atrial fibrilasyonu (kalp ritmi bozukluğu) olan kişilerde kan pıhtısı sebebiyle oluşabilecek inme riskini azaltmak için kullanılır.

₺ 281.44 Hap başına

Zestril jenerik ilaç, tek başına veya diğer ilaçlar ile birlikte kullanıp, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır. Kalp krizi kontrolü ve kalp krizi sonrası ölüm riskinin azaltılmasında da kullanılır.

₺ 19.77 Hap başına
Sitemizde kalarak, kişisel verilerinizin Gizlilik Politikamıza uygun şekilde saklanmasını ve işlenmesini otomatik olarak kabul ediyorsunuz.