Diyabet

Generic ActoPlus Met is used for treating type 2 diabetes. It is used along with diet and exercise. It works by decreasing the amount of sugar the liver produces and the intestines absorb.

₺ 52.42 Hap başına

Generic Actos is used for treating type 2 diabetes in certain patients. It is used along with diet and exercise.

₺ 16.55 Hap başına

Generic Amaryl is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone.

₺ 40.01 Hap başına

Generic Cozaar is used for treating high blood pressure. It is also used to reduce the risk of stroke in certain patients with high blood pressure and for treating kidney disease in certain patients with type 2 diabetes.

₺ 27.59 Hap başına

Patent dışı DDAVP hipofiz bezinde doğal olarak oluşan bir yapay hormon türüdür. Bu hormon kan akışı, kan basıncı, böbrek fonksiyonu ve vücudun suyu nasıl kullandığı gibi çok sayıda fonksiyon için önemlidir. Patent dışı DDAVP altını ıslatma, şekersiz diyabet ve kafa ameliyatı ve kafa travmasından kaynaklanan aşırı susuzluk ve ürinasyonun tedavisinde kullanılır.

₺ 82.78 Hap başına

Dapagliflozin kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olan oral diyabet tıbbıdır. Dapagliflozin, böbreklerin kan dolaşımından glikozdan kurtulmasına yardım ederek çalışır. Dapagliflozin, diyetle birlikte kullanılır ve tip 2 diabetes mellituslu erişkinlerde kan şekeri kontrolü geliştirir. Dapagliflozin, tip 1 diyabet tedavisi için değildir.

₺ 112.54 Hap başına

Farxiga® (Dapagliflozin) kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olan oral diyabet tıbbıdır. Farxiga® böbreklerin kan dolaşımından glikozdan kurtulmasına yardımcı olarak çalışırr.Farxiga® diyet ve egzersizle birlikte kullanılır, tip 2 diabetes mellituslu erişkinlerde kan şekeri kontrolünü geliştirir. Farxiga®, tip 1 diyabet tedavisi için değildir.

₺ 165.56 Hap başına

Galvumet, iki aktif bileşen 50mg vildagliptin ve 1000mg metformin içeren bir kombine ilaçtır. Bu farmasötik, diyabetin tek başına metformin hidroklorür üzerinde yeterince kontrol edilmediği ya da zaten ayrı tabletler olarak vildagliptin ve metformin hidroklorür kombinasyonu ile tedavi edilen hastalarda glisemik kontrolü iyileştirmek için diyet ve egzersize yardımcı olarak endikedir. Bu tedavi sabit doz kombinasyonu ile başlatılmamalıdır. Ayrıca, Galvumet, metformin ve bir sülfonilüre ile yetersiz kontrol edilen hastalarda diyet ve egzersize yardımcı olarak bir sülfonilüre (yani üçlü kombinasyon terapisi) ile birlikte verilir. Aynı zamanda, Galvumet insüline, diyete, egzersize ek olarak ve insülin ve metforminin sabit dozu tek başına yeterli glisemik kontrol sağlamadığı hastalarda glisemik kontrolü iyileştirmek için reçete edilir.

₺ 79.45 Hap başına

Galvus aktif madde vildagliptin içeren bir ilaçtır. Tabletler (50 mg) olarak mevcuttur. Galvus, tip 2 diyabetes mellitus tedavisinde kullanılır. Diyabetin diyet ve egzersizle yeterince kontrol edilmediği ve metformin alamayan hastalarda kendi başına (monoterapi) kullanılabilir; ayrıca, hastanın diyabeti bu ilacın tek başına alınmasıyla yeterince kontrol altına alındığında, metformin, bir tiazolidindion veya bir sülfonilüre (ikili terapi) ile birlikte, ancak sadece metformin alamayan hastalarda sülfonilüre ile birlikte kullanılır. Ayrıca, diyabet bu ilaçlar tarafından yeterince kontrol edilmeyen ve diyetle egzersiz yapan hastalarda sülfonilüre ve metformin (üçlü tedavi) ile birlikte kullanılır; ayrıca diyabetin diyet ve egzersiz ile kararlı bir şekilde insülin ile kontrol altına alınmadığı hastalarda insülinle (metformin ile birlikte veya olmadan) birlikte kullanılır.

₺ 78.82 Hap başına

Generic Glucotrol is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone.

₺ 20.23 Hap başına

Generic Glucotrol XL is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone.

₺ 29.89 Hap başına

Generic Glucovance is used for treating type 2 diabetes. It is used along with diet and exercise. It may be used alone or with other antidiabetic medicine.

₺ 34.94 Hap başına

Glyxambi, empagliflozin ve linagliptin kombinasyonunu içerir. Empagliflozin ve linagliptin, kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olan oral diyabet ilaçlarıdır. Empagliflozin, böbreklerin kan dolaşımınızdaki glikozdan kurtulmasına yardımcı olarak çalışır. Linagliptin, vücudunuzun yemekten sonra ürettiği insülin seviyelerini düzenleyerek çalışır. Glyxambi, tip 2 diyabetli erişkinlerde kan şekeri kontrolünü iyileştirmek için diyet ve egzersizle birlikte kullanılır. Glyxambi ayrıca kalp hastalığı olan tip 2 diyabetli yetişkinlerde kalp krizi, felç veya kalp yetmezliğinden ölüm riskini azaltmak için kullanılır.

₺ 182.11 Hap başına

Invokana (canagliflozin), kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olan oral bir diyabet ilacıdır. Canagliflozin, böbreklerin kan dolaşımınızdaki glikozdan kurtulmasına yardımcı olarak çalışır. Invokana, tip 2 diyabetli erişkinlerde kan şekeri kontrolünü iyileştirmek için diyet ve egzersizle birlikte kullanılır. Invokana ayrıca kalp hastalığı olan tip 2 diyabetli yetişkinlerde kalp krizi, felç veya kalp yetmezliğinden ölüm riskini azaltmak için kullanılır. Invokana ayrıca tip 2 diyabetin neden olduğu böbrek problemleri olan yetişkinlerde son dönem böbrek hastalığı ve hastaneye yatış veya kalp problemlerinden ölüm riskini azaltmak için de kullanılır.

₺ 165.55 Hap başına

Generic Janumet and sitagliptin are oral diabetes medicines that help control blood sugar levels. Generic Janumet works by decreasing glucose (sugar) production in the liver and decreasing absorption of glucose by the intestines. Sitagliptin works by regulating the levels of insulin your body produces after eating

₺ 46.39 Hap başına

Sitagliptin is an oral diabetes medicine that helps control blood sugar levels. It works by regulating the levels of insulin your body produces after eating. Sitagliptin is for people with type 2 diabetes. It is sometimes used in combination with other diabetes medications, but is not for treating type 1 diabetes.

₺ 57.94 Hap başına

Jardiance (empagliflozin), kan şekerinin seviyesini kontrol etme yardımında kullanılan bir ilaçtır. Empagliflozin, böbreklere kan akışının glukozunu atmaya yardım ederek çalışır. Jardiance, yetişkin tip-2 diyabet hastalarında rejim ve egzersiz ile birlikte kandaki şeker kontrolü için kullanılır. Ayrıca, Jardiance, kalp hastalıkları olan tip-2 diyabet hastalarında kalp krizi, felç veya kalp yetmezliğinden ölüm riskini azaltmak için kullanılır. Jardiance, tip-1 diyabet tedavisinde kullanılamaz.

₺ 182.11 Hap başına

Jentadueto, linagliptin ve metformin hidroklorür etkin maddelerini içeren bir ilaçtır. Tablet olarak mevcuttur. Jentadueto, kan şekeri düzeylerinin kontrolünü iyileştirmek için tip 2 diyabetli yetişkinlerde kullanılır. Tek başına kullanılan metformin ile tatmin edici bir şekilde kontrol altına alınamayan hastalarda, halihazırda ayrı tabletler halinde linagliptin ve metformin kombinasyonunu alan hastalarda, bir sülfonilüre veya insülin ile kombinasyon halinde olan hastalarda diyet ve egzersize ek olarak kullanılır. Bu ilaç ve metformin üzerinde tatmin edici bir şekilde kontrol edilmemiştir.

₺ 99.33 Hap başına

Jentadueto XR, kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olan oral diyabet ilaçlarıdır. Metformin, karaciğerde glikoz (şeker) üretimini azaltarak ve bağırsaklar tarafından glikoz emilimini azaltarak çalışır. Linagliptin, vücudunuzun yemekten sonra ürettiği insülin seviyelerini düzenleyerek çalışır. Jentadueto XR, tip 2 diyabetli erişkinlerde kan şekeri kontrolünü iyileştirmek için diyet ve egzersizle birlikte kullanılan bir kombinasyon ilacıdır. Jentadueto XR, tip 1 diyabet tedavisi için değildir.

₺ 115.88 Hap başına

Metformin, karaciğerdeki glikoz (şeker) üretimini azaltarak ve bağırsaklar tarafından glikoz emilimini azaltarak çalışır. Saxagliptin vücudunuzun yedikten sonra ürettiği insülin seviyelerini düzenleyerek çalışır. Metformin ve saxagliptin, tip 2 diabetes mellituslu erişkinlerde kan şekeri kontrolü geliştirmek için diyet ve egzersiz ile birlikte kullanılan bir kombinasyon tıbbıdır. Bu ilaç tip 1 diyabet tedavisi için değildir.

₺ 110.37 Hap başına

Kombiglyze XR®, metformin ve saxagliptin'in bir kombinasyonunu içerir. Metformin ve saxagliptin, kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olan oral diyabet ilaçlarıdır. Metformin, karaci?erdeki glikoz (şeker) üretimini azaltarak ve bağırsaklar tarafından glikoz emilimini azaltarak çalışır. Saxagliptin vücudunuzun yedikten sonra ürettiği insülin seviyelerini düzenleyerek çalışır. Kombiglyze XR, tip 2 diabetes mellituslu erişkinlerde kan şekeri kontrolü geliştirmek için diyet ve egzersiz ile birlikte kullanılır.

₺ 149.00 Hap başına

İnsanlar vücutlarına gerekli uyku süresini ayarlamak için melatonin kullanıyor. Bu, jet lagı, günlük çalışma zamanlaması değişen (vardiyalı çalışma bozukluğu) insanlarda uyku-uyanma döngülerini ayarlamak ve körler için bir gece ve gündüz döngüsü kurmak içinkullanılır. Melatonin de uykuya dalma yetersizliği (uykusuzluk) için kullanılır; gecikmiş uyku faz sendromu (DSPS); hızlı göz hareketi uyku davranış bozukluğu (RBD); dikkat eksikliğihiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile ilgili uykusuzluk; beta-bloker denilen bazı yüksek tansiyon ilaçları nedeniyle uykusuzluk; ve gelişimsel bozuklukları olan otizm, serebral felç ve zihinsel engelli çocuklardaki uyku sorunları. Benzodiazepin ilaçlarını kullanmayı bıraktıktan ve sigarayı bırakmanın yan etkilerini azaltmak için uyku yardımcısı olarak da kullanılır. Bazı insanlar Alzheimer hastalığı veya hafıza kaybı (demans), bipolar bozukluk, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olarak adlandırılan bir akciğer hastalığı, beta bloker ilaçların neden olduğu uykusuzluk, endometriozis, kulak çınlaması, depresyon veya mevsimsel duygulanım bozukluğu için melatonin kullanır (SAD), hafif alkolik olmayan karaciğer hastalığı, kronik yorgunluk sendromu (CFS), fibromiyalji, huzursuz bacak sendromu, sarkoidoz, şizofreni, migren ve diğer baş ağrısı adı verilen iltihaplı bir hastalık, yaşla ilgili görme kaybı, benign prostat hiperplazisi (BPH) (TD), asit reflü hastalığı, Helicobacter pylori (H. pylori), egzersiz performansı, infertilite, epilepsi, yaşlanma, menopoz için metabolik sendrom, östrojen gibi metabolik sendromlar gibi aşırı duyarlılık bozuklukları, irritabl bağırsak sendromu (IBS), kemik kaybı (osteoporoz) stres, istemsiz hareket bozukluğu (tardif diskinezi), yatmadan oturma durumuna geçtiğinizde nabızdaki değişiklikler (pos deliryum, idrarı kontrol yetmezliği, çene ağrısı, inflamatuvar bağırsak hastalığı (ülseratif kolit) ve doğum kontrolü için kullanılmaktadır.

₺ 27.59 Hap başına

Generic Metaglip is used for lowering blood sugar levels in combination with diet and exercise in patients with type 2 diabetes.

₺ 21.15 Hap başına

Metformin ilaç, tip 2 diyabet (insüline bağımlı olmayan) tedavisinde kullanılan oral antidiyabetiktir. Kandaki şeker seviyesinin kontrolünü sağlar. Tedavi, diyet ve egzersiz de içerir. Bu ilaç tek başına veya diğer diyabet ilaçları ile birlikte kullanılabilir.

₺ 18.85 Hap başına

Metformin ilaç, tip 2 diyabet (insüline bağımlı olmayan) tedavisinde kullanılan oral antidiyabetiktir. Kandaki şeker seviyesinin kontrolünü sağlar. Tedavi, diyet ve egzersiz de içerir. Bu ilaç tek başına veya diğer diyabet ilaçları ile birlikte kullanılabilir.

₺ 27.59 Hap başına

Generic Micronase is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone. It may be used alone or with other antidiabetic medicines.

₺ 20.23 Hap başına

Nesina (alogliptin), tip 2 diyabetli kişilerde yüksek kan şekerini kontrol etmek için uygun bir diyet ve egzersiz programı ile birlikte kullanılır. Yüksek kan şekerini kontrol etmek böbrek hasarını, körlüğü, sinir problemlerini, uzuv kaybını ve cinsel işlev problemlerini önlemeye yardımcı olur. Diyabetin uygun şekilde kontrol edilmesi, kalp krizi veya felç riskinizi de azaltabilir.

₺ 26.48 Hap başına

Nocdurna (Desmopressin), geceleri vücudunuzun geceleri çok fazla idrar yaptığı bir durum olan gece poliürinin neden olduğu idrara çıkmak için gece 2 veya daha fazla kez uyanan hastaları tedavi etmek için kullanmaktadır. Desmopressin, hipofiz bezinde doğal olarak oluşan ve vücudun suyun nasıl kullandığını düzenleyen insan yapımı bir hormondur. Desmopressin, vücutta üretilen bir hormona benzer. İdrar akışını azaltmak için böbrekleri etkiler. Nocdurna (Desmopressin), geceleri vücudunuzun geceleri çok fazla idrar yaptığı bir durum olan gece poliürinin neden olduğu idrara çıkmak için gece 2 veya daha fazla kez uyanan hastaları tedavi etmek için kullanmaktadır. Desmopressin, hipofiz bezinde doğal olarak oluşan ve vücudun suyun nasıl kullandığını düzenleyen insan yapımı bir hormondur.

₺ 119.20 Hap başına

Generic Onglyza is an oral diabetes medicine that helps control blood sugar levels. It works by regulating the levels of insulin your body produces after eating. Generic Onglyza is for people with type 2 diabetes. It is sometimes used in combination with other diabetes medications, but is not for treating type 1 diabetes.

₺ 132.44 Hap başına

Generic Prandin is used for managing type 2 (non-insulin-dependent) diabetes. It is used in addition to diet and exercise to lower blood sugar in adults who cannot manage with diet, exercise, or diabetic medications alone. It may be used with other diabetes medicines.

₺ 33.11 Hap başına

Generic Precose is used for treating type 2 diabetes in adults whose diabetes cannot be managed with diet alone. This medicine may be used alone, in combination with other oral diabetes medicines or with insulin.

₺ 42.31 Hap başına

Rybelsus tabletler (semaglutide), tip 2 diabetes mellituslu yetişkinlerde kan şekeri seviyelerini düşürmek için kullanılan reçeteli bir ilaçtır. Rybelsus, diğer diyabet ilaçları başarılı olmadan denendiğinde reçete edilebilir ve diyet ve egzersizle birlikte kullanılmalıdır. Rybelsus tabletler, ne kadar insülin salındığını artırarak ve glukagon sekresyonunu azaltarak kan şekeri (glikoz) seviyelerini düşürmeye çalışır. Bu ilaç ayrıca yedikten sonra mide boşalmasını yavaşlatabilir.

₺ 496.69 Hap başına

Generic Starlix is used for lowering blood sugar levels in patients with type 2 diabetes. It used along with diet and exercise.

₺ 33.11 Hap başına

Tradjenta (linagliptin), kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olan oral bir diyabet ilacıdır. Vücudunuzun yemekten sonra ürettiği insülin seviyelerini düzenleyerek çalışır. Tradjenta, tip 2 diyabetli erişkinlerde kan şekeri kontrolünü iyileştirmek için diyet ve egzersizle birlikte kullanılır.

₺ 99.33 Hap başına
Sitemizde kalarak, kişisel verilerinizin Gizlilik Politikamıza uygun şekilde saklanmasını ve işlenmesini otomatik olarak kabul ediyorsunuz.