Antiepileptika

Generisk Topamax används för att behandla många olika typer av anfall (konvulsioner) i vissa patienter. Topiramat kan u.U. också föreskrivs för andra tillstånd, såsom att förebygga migrän.

kr 10.54 Per Piller

Generic Dilantin is used for treating tonic-clonic (grand mal) and partial seizures. It is also used to prevent and treat seizures that may occur during or after brain or nervous system surgery.

kr 12.65 Per Piller

Generic Keppra is an anti-epileptic drug, also called an anticonvulsant. Generic Keppra is used to treat partial onset seizures in adults and children who are at least 1 month old. Generic Keppra is also used to treat tonic-clonic seizures in adults and children who are at least 6 years old, and myoclonic seizures in adults and children who are at least 12 years old.

kr 8.43 Per Piller

Generic Lamictal Dispersible is used for treating certain types of seizures. It may be used alone or with other medicines. It may also be used to delay the occurrence of mood problems in certain patients with bipolar disorder.

kr 12.59 Per Piller

Generic Mysoline is an anti-epileptic drug, also called an anticonvulsant. It is used to control seizures. It may be taken alone or with other medicines.

kr 11.71 Per Piller

Trospium Extended-Release Capsules is a muscarinic antagonist indicated for the treatment of overactive bladder (OAB) with symptoms of urge urinary incontinence, urgency, and urinary frequency.

kr 29.28 Per Piller

Generic Trileptal is used for treating certain types of seizures in patients with epilepsy. It may be used alone or in combination with other medicines.

kr 9.66 Per Piller

Generic Depakote is used for controlling certain types of seizures in the treatment of epilepsy. It is also used to treat the manic phase of bipolar disorders (manic-depressive illness) and to prevent migraine headaches.

kr 7.91 Per Piller

Baclofen används för att slappna av vissa muskler i kroppen. Det verkar på centrala nervsystemet (CNS) för att producera dess muskelavslappnande effekter. Baclofen botar inte dessa problem, men det kan tillåta annan behandling, såsom fysioterapi, att vara mer användbar för att förbättra ditt tillstånd.

kr 316.15 Per Piller

Generic Lamictal is used for treating certain types of seizures. It may be used alone or with other medicines. It may also be used to delay the occurrence of mood problems in certain patients with bipolar disorder.

kr 15.81 Per Piller

Människor använder melatonin för att justera kroppens interna klocka. Den används för jetlag, för att justera sömnväckningscykel hos personer vars dagliga arbetsschema förändras (skiftförloppsförlust) och för att hjälpa blinda personer att upprätta en dag och nattcykel. Melatonin används också när man har en oförmåga att somna (sömnlöshet); fördröjt sömfas-syndrom (DSPS); snabb ögonrörelse sova beteendestörning (RBD); sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsunderskott-hyperaktivitetsstörning (ADHD); sömnlöshet på grund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerare; och sömnproblem hos barn med utvecklingsstörningar, inklusive autism, cerebral pares och intellektuella funktionshinder. Det används också som sömnhjälp efter avbrytande av användning av bensodiazepinläkemedel och för att minska biverkningarna när man slutar röka. Vissa människor använder melatonin för Alzheimers sjukdom eller minnesförlust (demens), bipolär sjukdom, en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnlöshet orsakad av beta-blockerande läkemedel, endometrios, öronring, depression eller säsongssyndrom (SAD), mild psykisk nedsättning, icke alkoholisk leversjukdom, kronisk trötthetssyndrom (CFS), fibromyalgi, rastlös bensyndrom, en inflammatorisk sjukdom som kallas sarkoidos, schizofreni, migrän och andra huvudvärk, åldersrelaterad synförlust, godartad prostatahyperplasi (BPH) Irritabel tarmsyndrom (IBS), benförlust (osteoporos), en rörelsestörning som kallas tardiv dyskinesi (TD), sur refluxsjukdom, Helicobacter pylori (H. pylori), träningsförmåga, infertilitet, epilepsi, åldrande, för klimakteriet, metaboliskt syndrom, för återhämtning efter operation, agitation orsakad av anestesi, stress, ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), förändringar i hjärtfrekvensen när man rörar från en sänkningsposition till sittande ställning (pos turalykardi-syndrom), delirium, oförmåga att kontrollera urinering, käksmärta, inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och för födelsekontroll.

kr 8.78 Per Piller

Generic Neurontin användas för behandling av krampanfall i samband med epilepsi. Det kan också användas för behandling av nervsystem i samband med herpes zoster (bältros) infektion (postherpetisk neuralgi).

kr 5.85 Per Piller

Generic Tegretol is used for controlling certain types of epileptic seizures. It is also used to treat severe pain of the jaw or cheek caused by a facial nerve problem (trigeminal neuralgia).

kr 8.20 Per Piller

Kontrollerar vissa sorters anfall vid behandling av epilepsi hos patienter som inte kan ta valporate i oral form. Det kan också användas för behandla andra tillstånd efter din läkares rekommendation. Valporate är en antiepileptika. Den verkar genom att öka särskilda substanser i hjärnan.

kr 10.54 Per Piller
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.