Astma

Generic Ventolin inhaler is a bronchodilator that relaxes muscles in the airways and increases air flow to the lungs. Albuterol inhalation is used to treat or prevent bronchospasm in people with reversible obstructive airway disease. Albuterol is also used to prevent exercise-induced bronchospasm

kr 221.33 Per Piller

Generic Advair Diskus is used for long-term treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in certain patients.

kr 1651.40 Per Piller

Clenbuterol är en förening som tillhör en klass av läkemedel som kallas beta2-agonister. Läkemedel i denna kategori kan orsaka utvidgning av bronkialmusklerna. Beta2-agonister används ofta för att behandla astma. Clenbuterol stimulerar både hjärtat och centrala nervsystemet.

kr 15.81 Per Piller

ProAir används för att behandla väsande andning och andfåddhet orsakad av andningsproblem (såsom astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom). ProAir hör till en klass läkemedel som kallas bronkodilatorer. ProAir fungerar i luftvägarna genom att öppna andningspassager och muskler.

kr 221.33 Per Piller

Generisk Singulair används för förebyggande av astma och långvarig behandling av astma. För vissa patienter är det också för att lindra rinnande näsa orsakas av allergi och för att förhindra astmaattacker efter fysisk ansträngning.

kr 11.57 Per Piller

Ventolin är en bronchodilator. Den hjälper till att öppna luftvägarna i dina lungor för att göra det lättare att andas. Medicinen används för att behandla och motverka bronchospasmer.

kr 6.73 Per Piller

Generic Advair is used for long-term treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in certain patients. With every order of a pack of Advair rotacaps you get a rotahaler for free.

kr 7.03 Per Piller

Budecort är en kortikosteroid med en aktiv ingrediens budesonide, som förhindrar frisättning av ämnen som orsakar inflammation i kroppen. Budesonide-inhalationer används för att förhindra astmaattacker hos vuxna och barn som är minst 6 år gamla.

kr 474.28 Per Piller

Dulera (mometasone furoate 200 mikrogram och formoterol fumarate dihydrate 5 mikrogram) är en långverkande betaagonist och inhalerad kortikosteroid som används för att behandla astma.

kr 527.01 Per Piller

Budesonide is a corticosteroid that prevents the release of substances in the body that cause inflammation. Budesonide inhalations is used to prevent asthma attacks in adults and children who are at least 6 years old.

kr 166.81 Per Piller

Generic Symbicort är en steroid som minskar inflammation i kroppen. Formoterol är en bronkdilator som slappnar av musklerna i luftvägarna för att förbättra andningen. Budesonid och formoterol användas av personer med astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) för att förhindra en kramp i luftrören.

kr 368.79 Per Piller
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.