Cancer

Generisk synthroid är sköldkörteln aktivitet och behandla eller hindra olika typer av struma är det också användas tillsammans med kirurgi och andra läkemedel för att hantera vissa typer av sköldkörtelcancer.

kr 2.50 Per Piller

Everolimus är ett cancerläkemedel som stör tillväxten av cancerceller och saktar spridningen i kroppen. Everolimus används för att behandla vissa typer av njurcancer, bröstcancer eller hjärntumör. Det används också för att behandla vissa typer av avancerade eller progressiva tumörer i magen, tarmarna eller bukspottkörteln.

kr 236.71 Per Piller

Generisk Arimidex används för att behandla bröstcancer hos kvinnor som har gått igenom klimakteriet, inklusive kvinnor vars sjukdom har utvecklats efter tamoxifen-terapi.

kr 113.19 Per Piller

Generic Casodex is used for treating prostate cancer.This medicine is intended for use with other medicines.

kr 60.28 Per Piller

Generic Droxia is used for treating skin cancer, cancer of the ovary or chronic myelocytic leukemia that is recurrent, has spread or cannot be helped with surgery. It may also be used with radiation to control skin cancers of the head and neck.

kr 38.94 Per Piller

Generic Evista is used for treating and preventing osteoporosis (bone thinning) in women who are past menopause. It is also used to reduce the risk of invasive breast cancer in certain women who are past menopause.

kr 18.80 Per Piller

Generic Gleevec interferes with the growth of some cancer cells. Generic Gleevec is used to treat certain types of leukemia (blood cancer), bone marrow disorders, and skin cancer, or certain tumors of the stomach and digestive system.

kr 53.71 Per Piller

Generisk Kisqali (ribociclib) är en cancermedicin som stör tillväxten och spridningen av cancerceller i kroppen. Den används för att behandla hormonrelaterad bröstcancer hos kvinnor. Ribociclib används endast om din cancer tester visar inget protein som kallas human epidermal growth factor receptor 2 (HER2). HER2-protein kan påskynda tillväxten av cancerceller. Detta läkemedel används när cancer har utvecklats eller har spridit sig till andra delar av kroppen efter andra behandlingar. Kisqali skulle tas vanligtvis i kombination med en annan cancermedicin som letrozol (Femara) eller fulvestrant (Faslodex).

kr 767.42 Per Piller

Leukeran är ett cancermedicin som stör tillväxten och spridningen av cancerceller i kroppen. Chlorambucil används för att behandla flera typer av cancer, inklusive Hodgkins sjukdom och vissa typer av leukemi eller lymfom.

kr 42.97 Per Piller

Tabletter Neo-Mercazole innehåller carbimazole, ett anti-sköldkörtelläkemedel som används för att behandla hypertyreoidism eller överaktiv sköldkörtel, även känd som Graves sjukdom eller goiter, för att minska höga nivåer av sköldkörtelhormon.

kr 13.43 Per Piller

Generisk Nolvadex används för att minimera spridningen av bröstcancer. Det hjälper också kvinnor med risk och kvinnor med DCIS (efter operation och strålning) för att minska risken för bröstcancer.

kr 7.76 Per Piller

Generisk Premarin för behandling av vissa symtom på klimakteriet (t.ex. värmevallningar, vaginal torrhet eller klåda). Det förhindrar osteoporos (svaga ben) efter menopaus och ges vissa patienter för att behandla låga östrogennivåer, prostata-eller bröstc

kr 22.70 Per Piller

Dasatinib är ett cancerläkemedel som saktar tillväxten och spridningen av cancerceller i kroppen. Dasatinib används hos vuxna och barn för att behandla en typ av blodcancer som kallas Philadelphia kromosom-positiv kronisk myelogen leukemi (CML). Dasatinib behandlar också Philadelphia kromosom-positiv akut lymfoblastisk leukemi (ALL) hos vuxna och barn.

kr 34.91 Per Piller

Nilotinib is a cancer medicine that interferes with the growth and spread of cancer cells in the body. Nilotinib is used to treat a type of blood cancer called Philadelphia chromosome positive chronic myeloid leukemia (CML) in adults and children who are at least 1 year old. Nilotinib is usually given after other medications have been tried without success.

kr 230.22 Per Piller

Enzalutamide is an anti-androgen. It works in the body by preventing the actions of androgens (male hormones). Enzalutamide is used to treat prostate cancer. Enzalutamide is used together with other medicines, or with surgery.

kr 498.82 Per Piller

Abiraterone works by reducing androgen production in the body. Androgens are male hormones that can promote tumor growth in the prostate gland. Abiraterone is used together with steroid medication (prednisone or methylprednisolone) to treat prostate cancer that has spread to other parts of the body. abiraterone is used in men whose prostate cancer cannot be treated with surgery or other medicines.

kr 44.76 Per Piller

Alkeran är ett anticancer ("antineoplastiskt" eller "cytotoxiskt") kemoterapiläkemedel. Denna medicinering klassificeras som ett "alkylerande medel". Alkeran används för att behandla multipelt myelom, äggstockscancer, neuroblastom, rabdomyosarkom, bröstcancer, melanom. Detta läkemedel kan också användas före benmärgstransplantation.

kr 134.30 Per Piller

Aromasin sänker östrogennivåerna hos kvinnor i klimakteriet och kan sänka tillväxten av brösttumörer som behöver östrogen för att växa. Aromasin används för att behandla bröstcancer hos kvinnor i klimaktieriet. Det ges ofta till kvinnor vars cancer har spridit sig efter operation eller när cellgifter och/eller andra behandlingar varit resultatlösa.

kr 40.29 Per Piller

Cytomel med den aktiva ingrediensen liothyronine är en tillverkad form av sköldkörtelhormonet triiodotyronin (T3). Det används oftast för att behandla hypotyreos och myxedema koma.

kr 10.74 Per Piller

Generic Eulexin is an antiandrogen. It works in the body to prevent the actions of androgens (male hormones). It is used in the treatment of prostate cancer.

kr 20.89 Per Piller

Letrozol är en hormonella botemedel, vilket sänker östrogen hos kvinnor efter klimakteriet. Det fördröjer tillväxten av vissa typer av brösttumörer som behöver östrogen för att växa i kroppen. Letrozol används för att behandla bröstcancer och livmodercancer efter klimakteriet.

kr 8.59 Per Piller

Ibrutinib är en typ av cancermedicin som kallas kinashämmare. Ibrutinib hjälper till att sakta ner hur snabbt vissa blodcancer utvecklas genom att arbeta mot cancerösa B-celler, en typ av vita blodkroppar. Det gör detta genom att blockera Brutons tyrosinkinas (BTK) signalering. BTK är ett protein som finns på B-celler som instruerar B-celler att förbli levande och flera.

kr 96.69 Per Piller

Lenalidomide påverkar imunsystemet. Det förbättrar imunresponsen för att minska tumörers tillväxt. Lenalidomide behandlar anemi (brist på röda blodceller), myleom (cancer på grund av en progressiv blodsjukdom) och mantelcellymfom (en ovanlig cancer i lymfkörtlarna). Det används också hos patienter med myelodysokastiskt syndrom som orsakatas av onormala kromosomer. Denna sjukdom kalssa även 5q MDS, eftersom delar av kromosom 5 saknas. Benmärgen hos personer med denna sjukdommen, skapar inte tillräckligt många friska blodceller. Lenalidomide bör inte användas för kronisk lymfatisk leukemi (KLL) om du inte deltar i en klinisk undersökning. Lenalidomide kan öka dödsrisken från hjärtproblem hos personer med KLL.

kr 42.97 Per Piller

Människor använder melatonin för att justera kroppens interna klocka. Den används för jetlag, för att justera sömnväckningscykel hos personer vars dagliga arbetsschema förändras (skiftförloppsförlust) och för att hjälpa blinda personer att upprätta en dag och nattcykel. Melatonin används också när man har en oförmåga att somna (sömnlöshet); fördröjt sömfas-syndrom (DSPS); snabb ögonrörelse sova beteendestörning (RBD); sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsunderskott-hyperaktivitetsstörning (ADHD); sömnlöshet på grund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerare; och sömnproblem hos barn med utvecklingsstörningar, inklusive autism, cerebral pares och intellektuella funktionshinder. Det används också som sömnhjälp efter avbrytande av användning av bensodiazepinläkemedel och för att minska biverkningarna när man slutar röka. Vissa människor använder melatonin för Alzheimers sjukdom eller minnesförlust (demens), bipolär sjukdom, en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnlöshet orsakad av beta-blockerande läkemedel, endometrios, öronring, depression eller säsongssyndrom (SAD), mild psykisk nedsättning, icke alkoholisk leversjukdom, kronisk trötthetssyndrom (CFS), fibromyalgi, rastlös bensyndrom, en inflammatorisk sjukdom som kallas sarkoidos, schizofreni, migrän och andra huvudvärk, åldersrelaterad synförlust, godartad prostatahyperplasi (BPH) Irritabel tarmsyndrom (IBS), benförlust (osteoporos), en rörelsestörning som kallas tardiv dyskinesi (TD), sur refluxsjukdom, Helicobacter pylori (H. pylori), träningsförmåga, infertilitet, epilepsi, åldrande, för klimakteriet, metaboliskt syndrom, för återhämtning efter operation, agitation orsakad av anestesi, stress, ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), förändringar i hjärtfrekvensen när man rörar från en sänkningsposition till sittande ställning (pos turalykardi-syndrom), delirium, oförmåga att kontrollera urinering, käksmärta, inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och för födelsekontroll.

kr 8.95 Per Piller

Nexavar är en cancermedicin som påverkar cancercellers växande och spridning i kroppen. Nexavar används för att behandla cancer i levern och sköldkörteln och i en sorts njurcancer kallad njurcellscarcinom.

kr 85.95 Per Piller

Pomalidomide används för att behandla multipelt myelom (cancer till följd av en progressiv blodsjukdom). Pomalidomide ges vanligtvis efter att minst två andra läkemedel har testats utan framgång. Pomalidomide används också för att behandla AIDS-relaterad Kaposi sarkom när andra läkemedel inte fungerade eller har slutat fungera.

kr 107.43 Per Piller

Generic Rheumatrex is used for treating certain types of cancer, severe psoriasis or rheumatoid arthritis in certain patients.

kr 9.85 Per Piller

Generisk Tarceva (erlotinib) är en cansermedicin som påverkar cancercellers växande och som begränsar dess spridning i kroppen. Erlotinib används för att behandla lungcanser och bukspottskörtelcancer som spridits till andra delar av kroppen (metastatic). Erlotinib ges vanligvis efter det att andra läkemedel har testats utan resultat

kr 358.12 Per Piller

Generisk Xeloda(Capecitabine) är en antimetabolit. Det fungerar genom att störa produktionen av proteiner som är nödvändiga för cancercellernas tillväxt och reproduktion. Används för behandla vissa typer av bröst, kolon, eller kolorektal cancer hos vissa patienter.

kr 211.28 Per Piller
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.