Letter P

P Force® - are the capsules, released in dosages of 100 mg, 25 mg, 50mg of Sildenafil, as a core component. By the method of action, it is similar to Viagra or Kamagra. These capsules are assigned to men aimed on bettering their sexual strength. This pharmaceutical will help you to get a hard erection which will lead to an amazing sexual intercourse.

kr 10.54 Per Piller

Generic Pamelor is in a group of drugs called tricyclic antidepressants. It is used for treating depression.

kr 11.13 Per Piller

Generic Parlodel is used for treating Parkinson disease, certain conditions caused by too much prolactin in the blood (eg, excessive or abnormal breast milk production), certain menstrual problems or abnormally large growth of certain body parts (acromegaly).

kr 20.50 Per Piller

Generic Patanol is an antihistamine that reduces the natural chemical histamine in the body. Histamine can produce symptoms of itching or watery eyes. Generic Patanol is used to treat ocular (eye) symptoms of allergic conditions, such as inflammation, itching, watering, and burning.

kr 210.66 Per Piller

Generisk Paxil används för behandling av depression eller tvångssyndrom (OCD). Den kan användas för panikattacker, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och behandlas som det.

kr 12.00 Per Piller

Generic Paxil Controlled-Release is used for treating depression, panic disorder, or social anxiety disorder. It may also be used to treat premenstrual dysphoric disorder (PMDD), a severe form of premenstrual syndrome.

kr 22.84 Per Piller

Penegra® - medicinsk preparat som tillverkas av Zydus Alidac (Indien), som garanterar möjligheten för män att ha erektion under 4 timmar, har också godkänts av FDA i USA som läkemedel för patienter som lider av högt blodtryck.Varje rombtablett innehåller 100mg av Sildenafil, en aktiv ingrediens som kallas Sildenafil.

kr 42.16 Per Piller

Generic Pentasa is used for treating and causing remission of various forms of mild to moderate ulcerative colitis (inflammation of the colon).

kr 18.15 Per Piller

Generic Pepcid is used for treating and preventing ulcers; treating and preventing heartburn associated with acid indigestion and sour stomach. It is also used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD), conditions that cause increased acid secretion and esophagitis.

kr 8.16 Per Piller

Generic Periactin is used to treat sneezing, runny nose, itching, watery eyes, hives, rashes, and other symptoms of allergies and the common cold.

kr 10.25 Per Piller

Generisk Phenergan hörs till en grupp av läkemedel som kallas fenotiaziner. Det fungerar genom att ändra kemikaliernas åtgärder i mans hjärna. Prometazin (den aktiva ingrediensen) fungerar också som en antihistamin. Det blockerar effekterna av det naturligt förekommande kemiska histaminet i mans kropp. Phenergan används för att behandla allergysymtom som klåda, rinnande näsa, nysningar, kliande eller vattna ögon, nässelfeber och kliande hudutslag. Phenergan förhindrar också rörelsesjuka och behandlar illamående och kräkningar eller smärta efter en operation. Det används också som lugnande medel eller sömnhjälpmedel.

kr 4.68 Per Piller

Generic Phenergan belongs to a group of drugs called phenothiazines. It works by changing the actions of chemicals in your brain. Promethazine (the active ingredient) also acts as an antihistamine. It blocks the effects of the naturally occurring chemical histamine in your body. Phenergan is used to treat allergy symptoms such as itching, runny nose, sneezing, itchy or watery eyes, hives, and itchy skin rashes. Phenergan also prevents motion sickness, and treats nausea and vomiting or pain after surgery. It is also used as a sedative or sleep aid.

kr 105.31 Per Piller

Generic PhosLo is used for reducing phosphate levels in late-stage kidney failure.

kr 8.78 Per Piller

Plan B One-Step används för att förhindra graviditet efter oskyddad sex eller när andra preventivmedel (t.ex. kondom eller p-piller) kunde inte hjälpa.

kr 52.70 Per Piller

Generic Pletal is used for reducing attacks of intermittent claudication (pain, cramping, numbness, or weakness in the foot, hip, thigh, or buttocks) that may occur after walking.

kr 13.18 Per Piller

Pomalidomide används för att behandla multipelt myelom (cancer till följd av en progressiv blodsjukdom). Pomalidomide ges vanligtvis efter att minst två andra läkemedel har testats utan framgång. Pomalidomide används också för att behandla AIDS-relaterad Kaposi sarkom när andra läkemedel inte fungerade eller har slutat fungera.

kr 105.41 Per Piller

Generic Ponstel is in a group of drugs called nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). It is used to treat pain or inflammation caused by arthritis. It is also used to treat menstrual pain.

kr 9.52 Per Piller

Pradaxa hjälper till att motverkar att trombocyter i ditt blod fastnar i varandra och skapar en blodpropp. Pradaxa används för att motverka blodproppar och minskar risken för stroke i personer med vissa problem med hjärtrytmen. Pradaxa används också för att motverka blodproppar i blodkärlen i benen (DVT), eller i kärlen i lungorna (PE).

kr 68.52 Per Piller

Generic Prandin is used for managing type 2 (non-insulin-dependent) diabetes. It is used in addition to diet and exercise to lower blood sugar in adults who cannot manage with diet, exercise, or diabetic medications alone. It may be used with other diabetes medicines.

kr 10.54 Per Piller

Generic Precose is used for treating type 2 diabetes in adults whose diabetes cannot be managed with diet alone. This medicine may be used alone, in combination with other oral diabetes medicines or with insulin.

kr 13.47 Per Piller

Pred Forte® (prednisolone acetate ophthalmic suspension) 1% is a sterile, topical anti-inflammatory agent for ophthalmic use. This medication is used to treat certain eye conditions due to inflammation or injury. Prednisolone works by relieving symptoms such as swelling, redness, and itching. It belongs to a class of drugs known as corticosteroids.

kr 94.77 Per Piller

Generisk Prelone anvands for behandla allergier, artrit, andningsproblem (t.ex. astma), vissa blodsjukdomar, kollagen sjukdomar (t.ex., lupus), vissa ogonsjukdomar (t.ex. keratitis), cancer (t.ex. leukemi), endokrina problem (t.ex. adrenocortical insuff

kr 6.44 Per Piller

Generisk Premarin för behandling av vissa symtom på klimakteriet (t.ex. värmevallningar, vaginal torrhet eller klåda). Det förhindrar osteoporos (svaga ben) efter menopaus och ges vissa patienter för att behandla låga östrogennivåer, prostata-eller bröstc

kr 22.27 Per Piller

Generic Prevacid decreases the amount of acid produced in the stomach. It is used to treat and prevent stomach and intestinal ulcers, erosive esophagitis (damage to the esophagus from stomach acid) and other conditions involving excessive stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome.

kr 8.78 Per Piller

Generisk Priligy används för att behandla för tidig sädesavgång.

kr 31.62 Per Piller

Generic Prilosec is used for treating heartburn or irritation of the esophagus caused by gastroesophageal reflux disease (GERD). It may also be used for short-term treatment of ulcers of the stomach or small intestines and to help prevent them from coming back; to treat conditions that cause your body to make too much stomach acid (eg, Zollinger-Ellison syndrome).

kr 8.78 Per Piller

Primaquine är ett läkemedel för att behandla eller förebygga malaria, en sjukdom som orsakas av parasiter. Primaquine fungerar genom att störa tillväxten av parasiter i kroppen. Primaquine används för att förhindra att malaria kommer tillbaka hos personer som har smittats med vivax-formen av denna sjukdom.

kr 3.69 Per Piller

Generic Principen is an antibiotic in the penicillin group of drugs. It is used to treat many different types of infections caused by bacteria, such as ear infections, bladder infections, pneumonia, gonorrhea, and E. coli or salmonella infection.

kr 11.13 Per Piller

Generic Pristiq is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs). Generic Pristiq affects chemicals in the brain that may become unbalanced and cause depression. Generic Pristiq is used to treat major depressive disorder.

kr 13.17 Per Piller

ProAir används för att behandla väsande andning och andfåddhet orsakad av andningsproblem (såsom astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom). ProAir hör till en klass läkemedel som kallas bronkodilatorer. ProAir fungerar i luftvägarna genom att öppna andningspassager och muskler.

kr 221.33 Per Piller

Procoralan verkar genom att påverka hjärtats elektriska aktivitet för att sänka pulsen. Ivabradine används hos personer med kroniska hjärtproblem för att sänka risken av att behöva läggas in på sjukhus när symptomen blir värre. Ivabradine användas inte om du redan har hjärtproblem som nyligen blivit värre innan läkemedlet sattes i bruk. Ivabradine kan också användas för orsaker som inte listats i läkemedelslistan.

kr 17.92 Per Piller

Dessa är ett paket med sublinguala tabletter. På grund av verkan och metoden för ett intag ger dessa droger mycket bättre resultat än sina klassiska analoger, eftersom de upplöser mycket snabbt i tungan och tränger in i blodflödet. Dessa fördelar leder till en enklare renings process och minskar sannolikheten för biverkningar. Så båda piller är effektivare. Prisvärd är en trevlig bonus!

kr 21.08 Per Piller

Generic Prograf is used for preventing organ rejection in patients following liver, kidney or heart transplant. It may be used along with other medicines.

kr 52.70 Per Piller

Generic Prometrium is a female hormone important for the regulation of ovulation and menstruation. Generic Prometrium is used to cause menstrual periods in women who have not yet reached menopause but are not having periods due to a lack of Generic Prometrium in the body. Generic Prometrium is also used to prevent overgrowth in the lining of the uterus in postmenopausal women who are receiving estrogen hormone replacement therapy. Generic Prometrium should not be used to prevent heart disease or dementia, because this medication may actually increase your risk of developing these conditions.

kr 13.70 Per Piller

Generisk Propecia behandla vissa typer av manligt håravfall (androgen alopeci).

kr 10.54 Per Piller

Generisk Proscar används för att behandla urinvägsproblem som skapas av en förstorad prostata. (Benign prostatahyperplasi, BPH). Det används även för att sänka risken för att en operation behövs för att behandla BPH. Det kan användas med en annan medicin för att sänka risken att BPH förvärras.

kr 10.54 Per Piller

Generisk Protonix används för att behandla erosiv esofagit (skador på matstrupen från magsyra) och andra förhållanden där alltför magsyra såsom Zollinger-Ellisons syndrom.

kr 8.49 Per Piller

Protopic är en immunosuppressant. Den verkar genom att sänka kroppens immunsystem. Protopic (för huden) används för att behandla allvarlig atopisk eksem.

kr 263.42 Per Piller

Budesonide is a corticosteroid that prevents the release of substances in the body that cause inflammation. Budesonide inhalations is used to prevent asthma attacks in adults and children who are at least 6 years old.

kr 166.81 Per Piller

Generic Pyridium is used for relieving pain, burning, urgency, frequent urination, and discomfort caused by irritation of the lower urinary tract.

kr 9.95 Per Piller
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.