Antidepressiva

Generisk Priligy används för att behandla för tidig sädesavgång.

kr 31.62 Per Piller

Generic Aventyl is prescribed for the relief of symptoms of depression. It is one of the drugs known as tricyclic antidepressants. Doctors may suggest nortriptyline to treat insomnia.

kr 12.30 Per Piller

Generic Celexa anvands for behandling av depression.

kr 12.59 Per Piller

Generisk Desyrel anvands pa behandling av depression. Det kan ocksa anvandas for lindring av ett angestsyndrom (t.ex. somnloshet, spanning), kronisk smarta. Generisk Desyrel ar en tetracyclic antidepressiva. Det ar tankt att oka aktiviteten hos ett av h

kr 8.78 Per Piller

Generic Effexor Extended-Release is used for treating depression, panic disorder, generalized or social anxiety disorder.

kr 8.93 Per Piller

Fluoxetin är ett selektivt serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och ett antidepressivt medel. Det är inte helt klart än hur detta medel fungerar. Man tycker att det positivt påverkar kommunikationen mellan nervceller i centrala nervsystemet och/eller återställer hjärnans kemiska balans. Fluoxetin används för att behandla stora depressiva störningar, bulimia nervosa (en ätstörning) tvångssyndrom (OCD), panikstörning och premenstruell dysforisk störning (PMDS). Fluoxetin används ibland tillsammans med ett annat läkemedel som kallas olanzapin (Zyprexa) för att behandla depression orsakad av bipolär sjukdom (manisk depression). Denna kombination används också för att behandla depression efter att minst 2 andra läkemedel redan har testats utan framgångsrik behandling av symtom.

kr 5.27 Per Piller

Generic Luvox is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). It is used for treating social anxiety disorder or obsessive-compulsive disorder (OCD).

kr 16.40 Per Piller

Generic Pamelor is in a group of drugs called tricyclic antidepressants. It is used for treating depression.

kr 11.13 Per Piller

Generic Paxil Controlled-Release is used for treating depression, panic disorder, or social anxiety disorder. It may also be used to treat premenstrual dysphoric disorder (PMDD), a severe form of premenstrual syndrome.

kr 22.84 Per Piller

Generisk Remeron används för att behandla depression.

kr 7.61 Per Piller

Generic Tofranil is used for treating depression. It is also used in some children to help reduce bedwetting. It works by increasing the activity of certain chemicals in the brain that help elevate mood.

kr 7.61 Per Piller

Vilazodone är ett antidepressivt medel i en grupp läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare. Vilazodone används för att behandla egentlig depression. Använd inte Vilazodone om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isocarboxazid, linezolid, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin, eller om du har fått en metylenblå injektion.

kr 10.54 Per Piller

Zoloft (sertraline) is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). The way sertraline works is still not fully understood. It is thought to positively affect communication between nerve cells in the central nervous system and/or restore chemical balance in the brain. Zoloft is used to treat depression, obsessive-compulsive disorder, panic disorder, anxiety disorders, post-traumatic stress disorder (PTSD), and premenstrual dysphoric disorder (PMDD).

kr 4.22 Per Piller

Generic Anafranil is used for treating obsessive-compulsive disorder (OCD).

kr 9.22 Per Piller

Generic Aygestin is used for treating certain menstrual problems or uterine problems (eg, abnormal bleeding, endometriosis).

kr 10.54 Per Piller

Generic Cymbalta is used for treating depression and generalized anxiety disorder. It is also used for managing pain caused by fibromyalgia and diabetic peripheral neuropathy (DPNP).

kr 12.15 Per Piller

Dosulepin tillhör en grupp läkemedel som kallas antidepressiva medel. Dosulepin används för att behandla depression och kan också bidra till att minska känsla av ångest. Detta läkemedel kommer endast att användas när andra läkemedel har visat sig vara ineffektiva. 


kr 6.73 Per Piller

Generic Elavil is prescribed for the relief of symptoms of mental depression. It is a member of the group of drugs called tricyclic antidepressants. Doctors may suggest Elavil to treat insomnia.

kr 10.83 Per Piller

Generic Lexapro används för att behandla depression och generaliserat ångestsyndrom.

kr 11.42 Per Piller

Människor använder melatonin för att justera kroppens interna klocka. Den används för jetlag, för att justera sömnväckningscykel hos personer vars dagliga arbetsschema förändras (skiftförloppsförlust) och för att hjälpa blinda personer att upprätta en dag och nattcykel. Melatonin används också när man har en oförmåga att somna (sömnlöshet); fördröjt sömfas-syndrom (DSPS); snabb ögonrörelse sova beteendestörning (RBD); sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsunderskott-hyperaktivitetsstörning (ADHD); sömnlöshet på grund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerare; och sömnproblem hos barn med utvecklingsstörningar, inklusive autism, cerebral pares och intellektuella funktionshinder. Det används också som sömnhjälp efter avbrytande av användning av bensodiazepinläkemedel och för att minska biverkningarna när man slutar röka. Vissa människor använder melatonin för Alzheimers sjukdom eller minnesförlust (demens), bipolär sjukdom, en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnlöshet orsakad av beta-blockerande läkemedel, endometrios, öronring, depression eller säsongssyndrom (SAD), mild psykisk nedsättning, icke alkoholisk leversjukdom, kronisk trötthetssyndrom (CFS), fibromyalgi, rastlös bensyndrom, en inflammatorisk sjukdom som kallas sarkoidos, schizofreni, migrän och andra huvudvärk, åldersrelaterad synförlust, godartad prostatahyperplasi (BPH) Irritabel tarmsyndrom (IBS), benförlust (osteoporos), en rörelsestörning som kallas tardiv dyskinesi (TD), sur refluxsjukdom, Helicobacter pylori (H. pylori), träningsförmåga, infertilitet, epilepsi, åldrande, för klimakteriet, metaboliskt syndrom, för återhämtning efter operation, agitation orsakad av anestesi, stress, ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), förändringar i hjärtfrekvensen när man rörar från en sänkningsposition till sittande ställning (pos turalykardi-syndrom), delirium, oförmåga att kontrollera urinering, käksmärta, inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och för födelsekontroll.

kr 8.78 Per Piller

Generisk Paxil används för behandling av depression eller tvångssyndrom (OCD). Den kan användas för panikattacker, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och behandlas som det.

kr 12.00 Per Piller

Generic Pristiq is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs). Generic Pristiq affects chemicals in the brain that may become unbalanced and cause depression. Generic Pristiq is used to treat major depressive disorder.

kr 13.17 Per Piller

Generic Sinequan is in a group of drugs called tricyclic antidepressants. It is used for treating depression and anxiety. It's aslo a sleep drug, approved for use in people who have trouble staying asleep. Doxepin (main component) may help with sleep maintenance by blocking histamine receptors. Do not take this drug unless you are able to get a full 7 or 8 hours of sleep.

kr 9.66 Per Piller

Trintellix är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla depressionssyndrom. Trintellix kan användas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel. Det tillhör en klass av medel som kallas “antidepressiva medel”.

kr 42.16 Per Piller

Generic Wellbutrin fördröjd frisättning är ett antidepressivt läkemedel. Också bistår det att sluta röka.

kr 12.88 Per Piller
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.