Letter J

Treating symptoms of benign prostatic hyperplasia (BPH) in men who have an enlarged prostate gland. Dutasteride/tamsulosin is a 5 alpha-reductase inhibitor and alpha-blocker combination. The 5 alpha-reductase inhibitor (dutasteride) works by lowering levels of a hormone called dihydrotestosterone (DHT), which is a major cause of prostate growth. The alpha-blocker (tamsulosin) works by relaxing muscles in the prostate and bladder. Dutasteride/tamsulosin helps to decrease the size of the prostate and reduce symptoms of BPH.

kr 23.42 Per Piller

Generic Janumet and sitagliptin are oral diabetes medicines that help control blood sugar levels. Generic Janumet works by decreasing glucose (sugar) production in the liver and decreasing absorption of glucose by the intestines. Sitagliptin works by regulating the levels of insulin your body produces after eating

kr 14.77 Per Piller

Sitagliptin is an oral diabetes medicine that helps control blood sugar levels. It works by regulating the levels of insulin your body produces after eating. Sitagliptin is for people with type 2 diabetes. It is sometimes used in combination with other diabetes medications, but is not for treating type 1 diabetes.

kr 18.44 Per Piller

Jardiance (empagliflozin) är en oral diabetesmedicin som hjälper att kontrollera blodsockernivån. Empagliflozin fungerar genom att hjälpa njurarna att bli av med glukos från blodbanan. Jardiance används tillsammans med diet och motion för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna med diabetes mellitus typ 2. Jardiance används också för att sänka risken för dödsfall från hjärtinfarkt, stroke eller hjärtsvikt hos vuxna med typ 2-diabetes som också har hjärtsjukdomar. Jardiance passar inte för behandling av typ 1-diabetes.

kr 57.98 Per Piller

Jentadueto är ett läkemedel som innehåller aktiva substanser linagliptin och metformin hydrochloride. Produceras som tabletter. Jentadueto ges till vuxna med typ 2-diabetes för att förbättra kontrollen av blodsockernivån. Det används som tillägg till kost och motion hos patienter som inte kontrolleras tillfredsställande med enbart metformin, patienter som redan tar en kombination av linagliptin och metformin som separata tabletter, i kombination med en sulphonylurea eller insulin hos patienter som inte kontrolleras tillfredsställande med detta läkemedel och metformin.

kr 31.62 Per Piller

Jentadueto XR är ett oralt diabetesläkemedel som hjälper till att kontrollera blodsockernivån. Metformin fungerar genom att minska glukosproduktionen (socker) i levern och minska absorptionen av glukos i tarmarna. Linagliptin verkar genom att reglera nivåerna av insulin som kroppen producerar efter att ha ätit. Jentadueto XR är ett kombinationsläkemedel som används tillsammans med kost och motion för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna med typ 2-diabetes mellitus. Jentadueto XR är inte för behandling av typ 1-diabetes.

kr 36.89 Per Piller
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.