Antiinflammatorisk

Generic Acular relieves the itchy eyes brought on by seasonal allergies. It is also prescribed to reduce inflammation after cataracts have been removed from the eyes.

kr 87.76 Per Piller

Generic Arava is used for reducing signs and symptoms of rheumatoid arthritis. It is also used to improve physical function and to prevent the development of structural damage to the joints.

kr 19.62 Per Piller

Generic Arcoxia is used for treating acute and chronic pain, osteoarthritis and rheumatoid arthritis. It is also used for management of ankylosing spondylitis and relief of chronic musculoskeletal pain. It is also used for treating gout.

kr 14.05 Per Piller

Generic Aristocort reduces the actions of chemicals in the body that cause inflammation, redness, and swelling. It is used to treat the inflammation caused by a number of conditions such as allergic reactions, eczema, and psoriasis.

kr 12.30 Per Piller

Generic Asacol is used for treating and causing remission of various forms of mild to moderate ulcerative colitis (inflammation of the colon).

kr 18.15 Per Piller

Generic Azulfidine is used for treating ulcerative colitis. It is also used to increase the time between attacks of ulcerative colitis.

kr 16.54 Per Piller

Budecort är en kortikosteroid med en aktiv ingrediens budesonide, som förhindrar frisättning av ämnen som orsakar inflammation i kroppen. Budesonide-inhalationer används för att förhindra astmaattacker hos vuxna och barn som är minst 6 år gamla.

kr 474.28 Per Piller

Canasa (Mesalamins påverkan) är ett ämne i kroppen orsakar inflammation, vävnadsskada och diarré. Mesalamine Rectal används för att behandla ulcerös kolit, proktit och proktosigmoidit. Mesalamin används även för att förhindra upprepande symptomen på ulcerös kolit.

kr 21.08 Per Piller

Generic Celebrex användas under behandling av reumatoid artrit, artros, ankyloserande spondylit, juvenil artrit eller menstruationssmärtor. Det användas också i familjär adenomatös polypos (FAP) för att minska antalet polyper (utväxter) i ändtarms område.

kr 7.91 Per Piller

Generic Colcrys is used for treating and preventing pain associated with gouty arthritis.

kr 9.37 Per Piller

Cortaid-kräm är en steorid för huden. Den minskar antalet kemikalier som orsakar inflammation i kroppen. Cortaid-kräm används för att behandla inflammationer i huden som orsakats av olika saker såsom allergiska reaktioner, exsem och psoriasis. Det finns många olika sorters Cortaid-kräm tillgängliga och alla märken nämns inte här.

kr 105.31 Per Piller

Roflumilast reduces inflammation in the lungs that leads to COPD (chronic obstructive pulmonary disease). Roflumilast is used to prevent worsening of symptoms in people with severe COPD. Roflumilast is not a bronchodilator and will not treat a bronchospasm attack that has already begun.

kr 14.05 Per Piller

Generic Dexone depresses formation, release, and activity of endogenous mediators of inflammation, including prostaglandins, kinins, histamine, liposomal enzymes, and complement expression. Also modifies the body's immune response.

kr 7.32 Per Piller

Generisk Diprolen är en steroid. Betametason som en aktiv ingrediens, förhindrar utsläpp av substanser i kroppen som ger inflammation. Betametason topical (för huden) används för att behandla inflammation och klåda orsakad av ett antal hudförhållanden som eksem, psoriasis eller allergiska reaktioner.

kr 115.96 Per Piller

Emflaza is a corticosteroid indicated for the treatment of Duchenne muscular dystrophy (DMD) in patients at the age of 5 and older.

kr 7.61 Per Piller

Budesonid är en steroid som minskar inflammation i kroppen. Budesonid (oral) används för att behandla Crohns sjukdom (mild till måttlig form).

kr 15.40 Per Piller

Generisk Estrace används för att behandla tillstånd på grund av klimakteriet (t.ex. värmevallningar, vaginal klåda, sveda eller torrhet), behandla vulva eller vaginal atrofi, och förebygga osteoporos (benskörhet). Det används också för östrogenbehandling efter terapisvikt med äggstockarna och för att lindra symptomen av bröstcancer.

kr 11.48 Per Piller

Fastum Gel innehåller ett läkemedel som kallas ketoprofen. Fastum Gel tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). De minskar inflammation och lindrar smärta. Fastum Gel används för att lindra smärtan av mjukvävnadsskador och stukningar.

kr 158.02 Per Piller

Generic Feldene is used to treat pain or inflammation caused by arthritis or osteoarthritis.

kr 9.95 Per Piller

Flarex is a glucocorticosteroid for topical application in the form of eye drops. Therapeutic efficacy is manifested in its anti-inflammatory, anti allergic and anti-exudative action, due to its vasoconstrictor effect. The remedy is designed for the treatment of inflammatory diseases of the conjunctiva, the cornea, the anterior part of the eye.

kr 210.73 Per Piller

Florinef Acetate är en steroid som hjälper till att minska inflammation i kroppen. Florinef Acetate används för att behandla tillstånd där kroppen inte producerar tillräckligt med egna steroider, såsom Addisons sjukdom och adrenogenitalt syndrom.

kr 11.71 Per Piller

Fusiderm B cream is indicated for the treatment of eczematous dermatoses including atopic eczema, infantile eczema, stasis eczema, contact eczema and seborrhoeic eczema when secondary bacterial infection is confirmed or suspected.

kr 210.71 Per Piller

Generic Ilosone is used to treat many kinds of infections and to prevent ''strep'' infections in patients with a history of rheumatic heart disease who may be allergic to penicillin.

kr 8.34 Per Piller

Generic Indocin is used for treating moderate to severe rheumatoid arthritis, osteoarthritis, ankylosing spondylitis, gout or certain types of bursitis and tendonitis.

kr 7.91 Per Piller

Generic Indocin Sustained-Release is used for treating moderate to severe rheumatoid arthritis, osteoarthritis, ankylosing spondylitis, gout or certain types of bursitis and tendonitis.

kr 13.76 Per Piller

Lodine is used to relieve the inflammation, swelling, stiffness, and joint pain of osteoarthritis (the most common form of arthritis) and rheumatoid arthritis. It is also used to relieve pain in other situations.

kr 7.38 Per Piller

Generic Lotemax is used for treating swelling, itching, redness, or irritation of the eye caused by bacterial or viral infections, surgery, or certain allergies.

kr 158.13 Per Piller

Generic Medrol active is a steroid that prevents the release of substances in the body that cause inflammation.

kr 6.32 Per Piller

Människor använder melatonin för att justera kroppens interna klocka. Den används för jetlag, för att justera sömnväckningscykel hos personer vars dagliga arbetsschema förändras (skiftförloppsförlust) och för att hjälpa blinda personer att upprätta en dag och nattcykel. Melatonin används också när man har en oförmåga att somna (sömnlöshet); fördröjt sömfas-syndrom (DSPS); snabb ögonrörelse sova beteendestörning (RBD); sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsunderskott-hyperaktivitetsstörning (ADHD); sömnlöshet på grund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerare; och sömnproblem hos barn med utvecklingsstörningar, inklusive autism, cerebral pares och intellektuella funktionshinder. Det används också som sömnhjälp efter avbrytande av användning av bensodiazepinläkemedel och för att minska biverkningarna när man slutar röka. Vissa människor använder melatonin för Alzheimers sjukdom eller minnesförlust (demens), bipolär sjukdom, en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnlöshet orsakad av beta-blockerande läkemedel, endometrios, öronring, depression eller säsongssyndrom (SAD), mild psykisk nedsättning, icke alkoholisk leversjukdom, kronisk trötthetssyndrom (CFS), fibromyalgi, rastlös bensyndrom, en inflammatorisk sjukdom som kallas sarkoidos, schizofreni, migrän och andra huvudvärk, åldersrelaterad synförlust, godartad prostatahyperplasi (BPH) Irritabel tarmsyndrom (IBS), benförlust (osteoporos), en rörelsestörning som kallas tardiv dyskinesi (TD), sur refluxsjukdom, Helicobacter pylori (H. pylori), träningsförmåga, infertilitet, epilepsi, åldrande, för klimakteriet, metaboliskt syndrom, för återhämtning efter operation, agitation orsakad av anestesi, stress, ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), förändringar i hjärtfrekvensen när man rörar från en sänkningsposition till sittande ställning (pos turalykardi-syndrom), delirium, oförmåga att kontrollera urinering, käksmärta, inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och för födelsekontroll.

kr 8.78 Per Piller

Generic Mobic is used for treating rheumatoid arthritis, osteoarthritis, and juvenile arthritis.

kr 8.20 Per Piller

Generic Motrin is used to reduce fever and treat pain or inflammation caused by many conditions such as headache, toothache, back pain, arthritis, menstrual cramps or minor injury.

kr 5.27 Per Piller

Generic Naprosyn is used for treating rheumatoid arthritis, osteoarthritis, ankylosing spondylitis, and juvenile arthritis. It is used to treat tendonitis, bursitis, gout, menstrual cramps, or mild to moderate pain.

kr 7.61 Per Piller

Orahelp® is an antiseptic oral gel. It is an effective remedy for various types of mouth ulcers. The specific indications for the medication are ulcers in mouth, toothaches, and abrasions in the mouth.

kr 126.40 Per Piller

Orapred (prednisolone) syrup contains prednisolone which is a glucocorticoid. Glucocorticoids are adrenocortical steroids, both naturally occurring and synthetic, which are readily absorbed from the gastrointestinal tract. Prednisolone Syrup is indicated in the following conditions: endocrine, rheumatic, hematologic disorders; allergic and edematous states; collagen, dermatologic, ophthalmic, respiratory, gastrointestinal and neoplastic diseases; tuberculous meningitis with subarachnoid block or impending block used concurrently with appropriate anti-tuberculous chemotherapy.

kr 115.86 Per Piller

Orapred Dispersible (prednisolone) is a corticosteroid medicine that prevents the release of substances in the body that cause inflammation. Orapred Dispersible orally disintegrating tablets are used to treat many different inflammatory conditions such as arthritis, lupus, psoriasis, ulcerative colitis, allergic disorders, gland (endocrine) disorders, and conditions that affect the skin, eyes, lungs, stomach, nervous system, or blood cells.

kr 4.74 Per Piller

Orapred oral drops, prednisolone liquid, is a man-made form of a natural substance (corticosteroid hormone) made by the adrenal gland. It is used to treat conditions such as arthritis, blood problems, immune system disorders, skin and eye conditions, breathing problems, cancer, and severe allergies. It decreases your immune system's response to various diseases to reduce symptoms such as pain, swelling, and allergic-type reactions. Take this medication by mouth, with food or milk to prevent stomach upset, exactly as directed by your doctor.

kr 120.07 Per Piller

Generic Pentasa is used for treating and causing remission of various forms of mild to moderate ulcerative colitis (inflammation of the colon).

kr 18.15 Per Piller

Generic Ponstel is in a group of drugs called nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). It is used to treat pain or inflammation caused by arthritis. It is also used to treat menstrual pain.

kr 9.52 Per Piller

Pred Forte® (prednisolone acetate ophthalmic suspension) 1% is a sterile, topical anti-inflammatory agent for ophthalmic use. This medication is used to treat certain eye conditions due to inflammation or injury. Prednisolone works by relieving symptoms such as swelling, redness, and itching. It belongs to a class of drugs known as corticosteroids.

kr 94.77 Per Piller

Generisk Prelone anvands for behandla allergier, artrit, andningsproblem (t.ex. astma), vissa blodsjukdomar, kollagen sjukdomar (t.ex., lupus), vissa ogonsjukdomar (t.ex. keratitis), cancer (t.ex. leukemi), endokrina problem (t.ex. adrenocortical insuff

kr 6.44 Per Piller

Qvar contains beclomethasone, a corticosteroid. It prevents the release of substances in the body that cause inflammation. Qvar Nasal Aerosol is a prescription medicine that treats seasonal nasal and year-round nasal allergy symptoms, such as congestion, sneezing, and runny nose in adults and children 12 years of age and older. Qvar Nasal Aerosol (40 mcg) is used for the treatment of nasal allergy symptoms in children 4-11 years of age.

kr 158.02 Per Piller

Generisk Rhinocort(Budesonide) är en nässpray som innehåller budesonid, en kortikosteroid. Det hindrar frigörandet av ämnen i kroppen som orsakar inflammation. Budosonide används för att bota nasala symtom som täppthet, nysningar och rinnande näsa orsakad av säsongsbunden eller åretrunt-allergi. Budesonid används också för att förhindra att nasala polyper återkommer efter kirurgisk avlägsning.

kr 316.17 Per Piller

Generic Symbicort är en steroid som minskar inflammation i kroppen. Formoterol är en bronkdilator som slappnar av musklerna i luftvägarna för att förbättra andningen. Budesonid och formoterol användas av personer med astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) för att förhindra en kramp i luftrören.

kr 368.79 Per Piller

Synalar är en kortikosteroid för huden. Den minskar klåda och irritation på huden. Minskar eller eliminerar det som orskar inflammationen. Efter att produkten i huden så binds den med proteiner och bryts sedan ner i levern och utsöndras i njurarna. Produten används för att behandla följande problem: psoriasis, lichen planus,seborroiskt eksem, eksem, olika utslag (även hos barn), kontakteksem, olika sorters klåda, allergiska reaktioner, brännskador, solbränna och insektsbett.

kr 158.02 Per Piller

Generic Temovate användas för behandling av inflammation och klåda av huvudsvålen på grund av vissa hudens tillstånd. Det användas också för att bota måttlig och svår former av psoriasis.

kr 131.69 Per Piller

Toradol (ketorolac) is a nonsteroidal anti-inflammatory drug. Ketorolac works by reducing hormones that cause inflammation and pain in the body. Toradol is used short-term (5 days or less) to treat moderate to severe pain. You should not use Toradol if you have any active or recent bleeding, a head injury, a stomach ulcer, severe kidney disease, a bleeding or blood-clotting disorder if you are scheduled to have surgery, if you are in late pregnancy, or if you are breast-feeding a baby.

kr 7.38 Per Piller

Ultravate är en supereffektiv kortikosteroid (ett antiinflammatoriskt preparat). Detta läkemedel används som en kräm för att behandla en mängd olika hudsjukdomar (såsom eksem, dermatit, psoriasis, utslag). Halobetasol (dess aktiv ingrediens) minskar svullnad, klåda och rodnad som kan uppstå i dessa sjukdomar.

kr 210.71 Per Piller

Generisk Voltaren är en NSAID som används för att lindra inflammation, svullnad, styvhet och ledvärk.

kr 7.61 Per Piller

Voltaren Gel innehåller diklofenak, som tillhör en icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Diklofenak fungerar genom att minska ämnen i kroppen som orsakar smärta och inflammation. Voltaren Gel används för att behandla ledvärk orsakad av osteoartrit i händerna, handlederna, armbågarna, knäna, fotlederna eller fötterna.

kr 158.02 Per Piller

Generic Xylocaine is used for causing loss of feeling during dental or surgical procedures, labor, or delivery.

kr 87.76 Per Piller
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.