Topamax
Generisk Topamax används för att behandla många olika typer av anfall (konvulsioner) i vissa patienter. Topiramat kan u.U. också föreskrivs för andra tillstånd, såsom att förebygga migrän.

Märken(n): Topamac / Gentop / Topaz

Tillverkare: Cilag AG / GenPharma International Pvt. Ltd. / Intas Pharmaceuticals Ltd.

Sjukdomar: Seizures / Migraine / Headache

Känt som: Topimax

Välj dosering
FörpackningPrisPer tablettBesparingarBeställ
25mg × 360 tabletter
Gratis frakt med Flygpost
kr 3794.59kr 10.54kr 2524.28
Lägg i kundvagnen
25mg × 180 tabletter
Gratis frakt med Flygpost
kr 2002.45kr 11.12kr 1156.98
Lägg i kundvagnen
25mg × 120 tabletterkr 1369.93kr 11.42kr 736.36
Lägg i kundvagnen
25mg × 90 tabletterkr 1106.38kr 12.29kr 473.34
Lägg i kundvagnen
25mg × 60 tabletterkr 737.41kr 12.29kr 315.73
Lägg i kundvagnen

FörpackningPrisPer tablettBesparingarBeställ
50mg × 360 tabletter
Gratis frakt med Flygpost
kr 6008.41kr 16.69kr 1322.49
Lägg i kundvagnen
50mg × 180 tabletter
Gratis frakt med Flygpost
kr 3109.36kr 17.27kr 556.09
Lägg i kundvagnen
50mg × 120 tabletter
Gratis frakt med Flygpost
kr 2107.87kr 17.57kr 335.76
Lägg i kundvagnen
50mg × 90 tabletter
Gratis frakt med Flygpost
kr 1686.19kr 18.74kr 146.53
Lägg i kundvagnen
50mg × 60 tabletterkr 1159.09kr 19.32kr 62.72
Lägg i kundvagnen

FörpackningPrisPer tablettBesparingarBeställ
100mg × 360 tabletter
Gratis frakt med Flygpost
kr 7747.84kr 21.52kr 1733.63
Lägg i kundvagnen
100mg × 180 tabletter
Gratis frakt med Flygpost
kr 3952.72kr 21.96kr 788.01
Lägg i kundvagnen
100mg × 120 tabletter
Gratis frakt med Flygpost
kr 2687.68kr 22.40kr 472.81
Lägg i kundvagnen
100mg × 90 tabletter
Gratis frakt med Flygpost
kr 2107.87kr 23.42kr 262.50
Lägg i kundvagnen
100mg × 60 tabletterkr 1475.35kr 24.59kr 104.89
Lägg i kundvagnen

FörpackningPrisPer tablettBesparingarBeställ
200mg × 180 tabletter
Gratis frakt med Flygpost
kr 4532.53kr 25.18kr 1473.24
Lägg i kundvagnen
200mg × 120 tabletter
Gratis frakt med Flygpost
kr 3056.65kr 25.47kr 947.20
Lägg i kundvagnen
200mg × 90 tabletter
Gratis frakt med Flygpost
kr 2371.42kr 26.35kr 631.47
Lägg i kundvagnen
200mg × 60 tabletter
Gratis frakt med Flygpost
kr 1633.48kr 27.22kr 368.44
Lägg i kundvagnen

Topiramat anvands for:

 • Behandla vissa typer av kramper hos patienter 2 ar eller aldre. Det ar ocksa foreskrivet att forebygga migran huvudvark hos vuxna.
 • Topiramat ar ett kolsyreanhydras hammare. Det fungerar genom att kontrollera nervimpulser i hjarnan.

Anvand INTE Topiramat om:

  • du ar allergisk mot nagon ingrediens i Topiramat
  • du tar andra kolsyreanhydras hammare (t.ex. acetazolamid)
 • Kontakta din lakare eller lakare omedelbart om nagot av detta galler dig.

Innan du anvander Topiramat:

  • Vissa sjukdomstillstand kan interagera med Topiramat. Beratta for din lakare om du har nagra medicinska besvar, sarskilt om nagon av foljande galler dig:
   • om du ar gravid, planerar att bli gravid eller ammar
   • om du tar nagot receptbelagt eller nonprescription medicin, vaxtpreparatet eller kosttillskottsmarknaden
   • om du har allergier mot lakemedel, livsmedel eller andra amnen som
   • om du har lever eller njure problem, njursten, eller regelbundet konsumerar alkohol
   • om du har diarre, ett luftvagarna sjukdom, eller om du ar planerad till operation
   • om du har status epilepticus (kontinuerliga beslag aktivitet eller en serie anfall utan en fullstandig atergang till medvetsloshet)
   • om du star pa en kost som okar mangden ketoner i blodet och resulterar i fruktig-luktande andedrakt
  • Vissa lakemedel kan interagera med Topiramat. Beratta for din lakare om du tar andra lakemedel, speciellt nagot av foljande:
   • Karbamazepin eller hydantoins (t.ex. fenytoin) eftersom effekten av Topiramat far minskade
   • Amitriptylin, karbamazepin, hydantoins (t.ex. fenytoin) eller metformin eftersom atgarder och biverkningar av dessa lakemedel kan oka
   • risperidon eftersom dess effektivitet kan minskas med Topiramat
  • Detta kanske inte ar en komplett lista over alla kontakter som kan uppsta. Fraga din lakare om Topiramat kan interagera med andra mediciner som du tar. Kontrollera med din lakare innan du starta, stoppa eller andra dosen av nagot lakemedel.

  Hur du anvander Topiramat:

  • Anvand Topiramat enligt anvisningar fran din lakare. Kontrollera etiketten pa lakemedel for exakt dosering instruktioner.
   • Topiramat kan tas med eller utan foda.
   • Drick rikligt med vatska nar du tar Topiramat att forhindra njursten bildas.
   • Swallow Topiramat helhet. Inte krossa, bryta eller tugga innan svalja.
   • Plotsligt stopp Topiramat kan orsaka epileptiska anfall forekomma oftare. Stoppa terapi bor ske gradvis.
   • Om du missar en dos av Topiramat, ta den sa snart som mojligt. Om det nastan ar dags for din nasta dos, hoppa over den missade dosen och ga tillbaka till ditt vanliga doseringen.
  • Fraga din vardgivare nagra fragor du har om hur du anvander Topiramat.

  Viktig sakerhetsinformation:

  • Topiramat kan orsaka yrsel, dasighet, forvirring, svarigheter att koncentrera sig, eller dimsyn. Kor inte bil, anvanda maskiner eller gora nagot annat som kan vara farlig tills du vet hur du reagerar pa Topiramat. Anvanda Topiramat ensam, med andra mediciner eller med alkohol minskar din formaga att kora bil eller utfora andra potentiellt farliga uppgifter.
  • Undvik att dricka alkohol eller tar andra lakemedel som orsakar somnighet (t.ex. lugnande medel, lugnande medel) medan du tar Topiramat. Topiramat kommer att oka effekterna av alkohol och andra lugnande medel. Fraga apotekspersonalen om du har fragor om vilka lakemedel som ar lugnande.
  • Topiramat kan minska svettning, vilket kan oka kroppstemperaturen, sarskilt hos barn. Risken for denna allvarliga biverkningar ar storre i varmt vader och / eller under kraftig motion. Drick mycket vatska och kladsel latt samtidigt i varma klimat eller nar de utovar. Kontrollera noga for tecken pa minskad svettning. Om detta intraffar, snabbt soka kylare eller luftkonditionerade tak och / eller sluta utova. Uppsok omedelbart lakare om din kroppstemperatur ar over det normala, eller om du har psykiska eller stamning forandringar, huvudvark och yrsel.
  • Ytterligare kontroll av din dos eller ett tillstand kan behovas om du tar andra lakemedel som minskar svettningar. Dessa lakemedel inkluderar antikolinergika (t.ex. benztropine), amitriptylin, haloperidol eller kolsyreanhydras hammare (t.ex. acetazolamid).
  • Topiramat kan leda till en forandring av surhetsgrad (pH) i blodet. Om du drabbas av aptitforlust, forandringar i andning, trotthet, eller forandringar i hjartrytmen, kontakta din lakare.
  • Innan du har nagra medicinska eller dentala behandlingar, akutsjukvard eller kirurgi, tala om for lakare eller tandlakare att du tar Topiramat.
  • Topiramat kan minska effekten av din preventivmedel piller. For att forhindra graviditet ska du anvanda ytterligare ett preventivmedel medan du anvander Topiramat.
  • diabetes - Topiramat kan forandra blodsocker hos patienter med metformin. Kontrollera ditt blod sockerarter oftare och kontakta din lakare for dosandringar.
  • LAB test, sasom serum bikarbonat, kan utforas for att kontrollera dina framsteg. Se till att alla lakare och labb utnamningar.
  • Topiramat rekommenderas inte for anvandning pa barn under 2 ar, sakerhet och effekt i denna aldersgrupp har inte bekraftats.
  • . Graviditet och amning: Om du planerar att bli gravid, diskutera med din lakare om fordelar och risker med att anvanda Topiramat under graviditet. Topiramat utsondras i brostmjolk. Om du ar eller kommer att amma, kolla med din lakare for att diskutera riskerna for ditt barn.

  Eventuella biverkningar av Topiramat:

  • Alla lakemedel kan orsaka biverkningar, men manga manniskor har ingen eller liten, biverkningar. Kontrollera med din lakare om nagot av de vanligaste biverkningarna kvarstar eller bli besvarande:
   • Abnorma hud fornimmelser (domningar eller stickningar, nedsatt kanslighet)
   • onormal gangavstand
   • agitation eller aggressivitet
   • aptit forlust
   • ryggsmartor
   • brostsmartor
   • forandring i tal
   • klumpighet
   • samordning minskade
   • forvirring
   • forstoppning
   • nedsatt horsel
   • minskad svettning
   • depression
   • diarre
   • svarigheter med koncentration eller uppmarksamhet
   • yrsel
   • dasighet
   • muntorrhet
   • trotthet
   • influensaliknande symtom
   • varmevallningar
   • skada
   • matsmaltningsbesvar
   • infektion
   • klada
   • ben smarta, menstruella storningar, humorsvangningar
   • muskelsmarta eller sammandragningar
   • illamaende
   • nervositet och angest
   • rinnande nasa
   • saliv okade
   • sexlusten minskade
   • sinus svallning
   • hud sjukdom
   • magont eller ont
   • konstig smak
   • halsont
   • tankande problem
   • torst
   • tremor
   • instabila kanslor
   • krakningar
   • svaghet.
  • Uppsok lakare omedelbart om nagon av dessa allvarliga biverkningar intraffar:
   • Allvarliga allergiska reaktioner (hudutslag, nasselfeber, andningssvarigheter, tathet i brostet, svullnad av mun, ansikte, lappar eller tunga)
   • blod i urinen
   • dimsyn eller plotslig synforsamring
   • brostsmarta
   • svart att koncentrera
   • snabba, djupa andetag
   • kansla att ga langsamt
   • okad kroppstemperatur
   • oregelbundna hjartslag
   • medvetandeforlust
   • minne problem
   • smartsamma / roda ogon, prostata problem, svara magsmartor
   • betydande viktminskning
   • tal problem
   • stupor
   • oforklarlig feber
   • ovanliga ogonrorelser
   • ovanlig trotthet
   • urininkontinens
   • urinvagsinfektion.
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.