Hypertension

Generic Aceon is in a group of drugs called ACE inhibitors. It is used to treat high blood pressure (hypertension) and to prevent heart attack in people with coronary artery disease.

kr 21.81 Per Piller

Generic Adalat is used for treating high blood pressure and angina (chest pain).

kr 7.03 Per Piller

Generic Adalat CC Extended-Release is used for treating high blood pressure.

kr 42.60 Per Piller

Adcirca (tadalafil) slappnar av musklerna och ökar blodflödet till olika delar av kroppen. Adcirca används för behandling av pulmonell arteriell hypertension och förbättra fysisk kapacitet hos män och kvinnor.

kr 10.54 Per Piller

Generisk Aldactone används för behandling av svullnad och vätskeansamling hos patienter med kronisk hjärtsvikt, cirros eller njursjukdom (nefrotiskt syndrom). Det används också för behandling av högt blodtryck. Den kan också användas för att behandla eller förebygga lågt kaliumvärde i blodet.

kr 7.03 Per Piller

Generic Altace is used for treating high blood pressure or decreasing the risk of heart attack, stroke, and death in certain patients. It may be used alone or with other medicines. It is used along with other medicines to manage heart failure and improve survival after a heart attack.

kr 9.22 Per Piller

Generic Avalide is a combination medication used to treat high blood pressure. One component belongs to a class of blood pressure medications that prevents the hormone angiotensin II from constricting the blood vessels, thereby allowing blood to flow more freely and keeping blood pressure down. The other component is a diuretic that increases the output of urine, removing excess fluid from the body and thus lowering blood pressure.

kr 22.84 Per Piller

Azor innehåller en kombination av amlodipin och olmesartan. Amlodipin är en kalciumkanalblockerare. Den fungerar genom att slackna musklerna i ditt hjärta och blodkärl. Olmesartan är en angiotensin II-receptorantagonisten. Olmesartan förhindrar blodkärl från förträngning, vilket sänker blodtrycket och förbättrar blodflödet. Azor används för att behandla högt blodtryck (hypertoni). Blodtryckets försänkning kan sänka risken för stroke eller hjärtinfarkt.

kr 17.57 Per Piller

Generic Benicar is used to treat high blood pressure (hypertension).

kr 13.76 Per Piller

Generic Benicar HCT is a diuretic used to treat high blood pressure (hypertension).

kr 15.96 Per Piller

Generic Bystolic is used in treatment of hypertension and for left ventricular failure.

kr 11.42 Per Piller

Generic Calan is used for treating supraventricular tachycardia, a rhythm disturbance of the heart. It is also used for controlling heart rate response to other rhythm disturbances, specifically atrial fibrillation and atrial flutter.

kr 7.03 Per Piller

Generic Calan Sustained-Release is used for treating high blood pressure. It may be used alone or other medicines.

kr 10.54 Per Piller

Generic Cartia is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.

kr 10.54 Per Piller

Generic Cartia XT is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.

kr 13.62 Per Piller

Generic Catapres (clonidine) lowers blood pressure by decreasing the levels of certain chemicals in your blood. This allows your blood vessels to relax and your heart to beat more slowly and easily. Generic Catapres is used to treat hypertension (high blood pressure). Generic Kapvay brand of clonidine is used to treat attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

kr 4.21 Per Piller

Generic Coreg is used for treating high blood pressure or certain types of heart failure. It may also be used after a heart attack to improve survival in certain patients. It may be used along with other medicines.

kr 7.91 Per Piller

Generic Cozaar is used for treating high blood pressure. It is also used to reduce the risk of stroke in certain patients with high blood pressure and for treating kidney disease in certain patients with type 2 diabetes.

kr 8.78 Per Piller

Generic Demadex is used for treatment of edema (swelling) associated with heart, kidney, or liver failure or conditions when there is excess body water. It is also used alone or with other medicines to treat high blood pressure.

kr 8.37 Per Piller

Generic Diamox is used for treating certain types of glaucoma in combination with other medicines. It is also used to treat or prevent symptoms of mountain sickness.

kr 8.78 Per Piller

Generic Diovan is used for treating high blood pressure alone or with other medicines. It is also used for treating heart failure in patients who do not tolerate angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors.

kr 16.98 Per Piller

Generic Diovan HCT is used for treating high blood pressure.

kr 23.19 Per Piller

Generic Edarbi (azilsartan) is an angiotensin II receptor antagonist. Azilsartan keeps blood vessels from narrowing, which lowers blood pressure and improves blood flow. Edarbi is used to treat high blood pressure (hypertension).

kr 21.08 Per Piller

Endobloc T Kit® är ett kombinationsmedicin som används vid behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH). Det fungerar genom att koppla av blodkärlen inuti lungorna.

kr 73.79 Per Piller

Entresto contains a combination of sacubitril and valsartan. Sacubitril is a blood pressure medicine. It works by increasing the levels of certain proteins in the body that can dilate (widen) blood vessels. This helps lower blood pressure by reducing sodium levels. Valsartan is an angiotensin II receptor blocker (sometimes called an ARB). Valsartan keeps blood vessels from narrowing, which lowers blood pressure and improves blood flow. Entresto is used in certain people with chronic heart failure. This medicine helps lower the risk of needing to be hospitalized when symptoms get worse, and helps lower the risk of death from heart failure.

kr 68.51 Per Piller

Generic Frumil is a combination of two diuretics used for treating fluid retention (oedema), either in the legs or on the lungs.

kr 10.25 Per Piller

Generic Hytrin is used for treating high blood pressure and treating signs and symptoms of benign prostatic hyperplasia (BPH).

kr 16.40 Per Piller

Generic Hyzaar is used for treating high blood pressure. It may be used to decrease the risk of stroke in certain patients with high blood pressure.

kr 12.15 Per Piller

Generisk Inderal anvands for att behandla hogt blodtryck eller formaksflimmer.

kr 7.03 Per Piller

Generic Inderal LA is used for treating high blood pressure or atrial fibrillation. It is used in patients with angina to decrease angina frequency and increase exercise tolerance; to decrease the risk of heart death in certain patients who have survived a heart attack; to manage certain types of tremors, a heart condition called hypertrophic subaortic stenosis, or certain symptoms of pheochromocytoma (an adrenal tumor). It is also used to prevent migraine headaches.

kr 8.43 Per Piller

Eplerenone blockerar hur hormonen aldosterone agerare i kroppen. Aldosterone är viktigt för reglering av blodtrycker. Eplerenone används för att behandla hjärtfel efter en hjärtattack. Eplerenone används också för att behandla högt blodtryck.

kr 21.08 Per Piller

Irbesartan is used for treating high blood pressure. It may be used alone or with other blood pressure medicines.

kr 14.05 Per Piller

Kamagra ® Tuggtabletter tillverkas av en indisk firma Ajanta certifierad Pharm, som godkändes av FDA. Läkemedlet är billigare än Viagra ® Mjuka tabletter och finns i fyra smaker: jordgubb, apelsin, banan och ananas, allt i en blisterförpackning. Tabletter

kr 31.62 Per Piller

Generic Lasix används för att behandla högt blodtryck och vätskeansamling hos patienter med kronisk hjärtsvikt, leversjukdom eller njursjukdom.

kr 6.44 Per Piller

Livalo (pitavastatin) tillhör en grupp läkemedel som kallas HMG CoA reduktashämmare, eller “statiner”. Pitavastatin minskar nivåerna av “dåligt” kolesterol (lågdensitetslipoprotein eller LDL) och triglycerider i blodet, medan de ökar nivåerna av “bra” kolesterol (högdensitetslipoprotein eller HDL). Livalo används för att minska högt kolesterol hos vuxna. Minskning av ditt kolesterol kan hjälpa att förhindra hjärtsjukdomar och härdning av artärerna, och även tillstånd som kan leda till hjärtinfarkt, stroke och kärlsjukdom.

kr 8.78 Per Piller

Loniten (minoxidil) is used to treat high blood pressure. Loniten helps blood vessels relax, making it easier for blood to flow through them and lowering your blood pressure. Minoxidil may stimulate the growth of human hairs by prolonging anagen through these proliferative and anti-apoptotic effects on DPCs.

kr 11.59 Per Piller

Generic Lopressor is used for treating high blood pressure, long-term treatment of chest pain and reducing the risk of death because of heart problems in patients who have had a heart attack.

kr 8.78 Per Piller

Generic Lozol is a diuretic used to treat high blood pressure and swelling due to excess fluid in the body.

kr 14.64 Per Piller

Generic Lozol SR treats fluid retention (edema) in people with congestive heart failure. This medication is also used to treat high blood pressure.

kr 14.35 Per Piller

Människor använder melatonin för att justera kroppens interna klocka. Den används för jetlag, för att justera sömnväckningscykel hos personer vars dagliga arbetsschema förändras (skiftförloppsförlust) och för att hjälpa blinda personer att upprätta en dag och nattcykel. Melatonin används också när man har en oförmåga att somna (sömnlöshet); fördröjt sömfas-syndrom (DSPS); snabb ögonrörelse sova beteendestörning (RBD); sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsunderskott-hyperaktivitetsstörning (ADHD); sömnlöshet på grund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerare; och sömnproblem hos barn med utvecklingsstörningar, inklusive autism, cerebral pares och intellektuella funktionshinder. Det används också som sömnhjälp efter avbrytande av användning av bensodiazepinläkemedel och för att minska biverkningarna när man slutar röka. Vissa människor använder melatonin för Alzheimers sjukdom eller minnesförlust (demens), bipolär sjukdom, en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnlöshet orsakad av beta-blockerande läkemedel, endometrios, öronring, depression eller säsongssyndrom (SAD), mild psykisk nedsättning, icke alkoholisk leversjukdom, kronisk trötthetssyndrom (CFS), fibromyalgi, rastlös bensyndrom, en inflammatorisk sjukdom som kallas sarkoidos, schizofreni, migrän och andra huvudvärk, åldersrelaterad synförlust, godartad prostatahyperplasi (BPH) Irritabel tarmsyndrom (IBS), benförlust (osteoporos), en rörelsestörning som kallas tardiv dyskinesi (TD), sur refluxsjukdom, Helicobacter pylori (H. pylori), träningsförmåga, infertilitet, epilepsi, åldrande, för klimakteriet, metaboliskt syndrom, för återhämtning efter operation, agitation orsakad av anestesi, stress, ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), förändringar i hjärtfrekvensen när man rörar från en sänkningsposition till sittande ställning (pos turalykardi-syndrom), delirium, oförmåga att kontrollera urinering, käksmärta, inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och för födelsekontroll.

kr 8.78 Per Piller

Generic Micardis is used to treat high blood pressure (hypertension).

kr 10.10 Per Piller

Generic Micardis HCT is used to treat high blood pressure (hypertension).

kr 15.96 Per Piller

Generic Microzide is a thiazide diuretic that helps prevent your body from absorbing too much salt, which can cause fluid retention. It is used for treating high blood pressure.

kr 9.95 Per Piller

Generic Minipress is used for treating high blood pressure and benign prostatic hyperplasia (BPH).

kr 10.83 Per Piller

Amlodipine är en kalciumkanalblockerare. Valsartan är en antagonist av angiotensin-II-receptor. Amlodipine och valsartan är kombinationsläkemedel som används för att behandla högt blodtryck. De kan sänka risken för stroke eller hjärtinfarkt. Amlodipine och Valsartan ges vanligtvis efter att andra blodtrycksmediciner hade ingen framgång.

kr 6.73 Per Piller

Generic Revation relaxes muscles and increases blood flow to particular areas of the body.

kr 17.57 Per Piller

Generic Tenoretic is a beta-blocker and diuretic combination. It is used for treating high blood pressure.

kr 12.88 Per Piller

Generisk Tenormin används för att minska dödsfall på grund av hjärtproblem efter en hjärtinfarkt. ATENOLOL är en beta-blockerare. Betablockerare minskar belastningen på hjärtat och hjälpa den att slå mer regelbundet. Detta läkemedel används för att behandla högt blodtryck och för att förhindra bröstsmärtor. Det används också för att skydda hjärtat under en hjärtattack och för att förhindra uppstå en extra hjärtattack.

kr 7.90 Per Piller

Generic Trandate is an alpha- and beta-blocker used to treat high blood pressure. It may be used alone or in combination with other medicines, such as diuretics.

kr 11.71 Per Piller

Tribenzor innehåller en kombination av amlodipin, hydroklortiazid och olmesartan. Amlodipin är en kalciumkanalblockerare som slacknar (bredar) blodkärl och förbättrar blodflödet. Hydroklortiazid är ett tiaziddiuretikum (en vattenpill) som hjälper din kropp att förhindra absorbering av för mycket salt vilket kan orsaka vätskeretention. Olmesartan är en angiotensin II-receptorantagonist som förhindrar blodkärl från förträngning, vilket sänker blodtrycket och förbättrar blodflödet. Tribenzor används för att behandla högt blodtryck (hypertoni).

kr 21.08 Per Piller

Generic Vaseretic is used for lowering high blood pressure. It works by removing excess fluid from the body and helping to relax blood vessels.

kr 13.47 Per Piller

Generic Vasotec is used for treating high blood pressure, heart failure, and other heart problems. Enalapril is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor. It works by helping to relax blood vessels.

kr 9.66 Per Piller

Generic Zebeta is used for treatment of high blood pressure. It is a beta-blocker. It works by interfering with certain body chemicals, which cause the heart to beat with less force and pump out less blood.

kr 10.83 Per Piller

Generic Zestoretic is used to treat hypertension (high blood pressure). Hydrochlorothiazide is a thiazide diuretic (water pill) that helps prevent your body from absorbing too much salt, which can cause fluid retention. Lisinopril lowers blood pressure and also relieves symptoms of fluid retention.

kr 13.76 Per Piller

Generisk Zestril används för att behandla högt blodtryck ensam eller tillsammans med andra läkemedel. Det används också för att hantera hjärtsvikt eller förbättra överlevnaden efter en hjärtattack.

kr 6.29 Per Piller

Ziac is used for treating high blood pressure.

kr 13.76 Per Piller
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.