Psykiska Störningar

Generisk Strattera används för att behandla attention deficit/hyperactivity disorder, även känd som ADHD. Det är inte en stimulant som andra läkemedel för ADHD. Detta läkemedel kan förbättra koncentrationsförmåga, koncentration och emotionell kontroll. Det kan också minska rastlös eller överaktiv beteende.

kr 10.54 Per Piller

Generic Anafranil is used for treating obsessive-compulsive disorder (OCD).

kr 9.22 Per Piller

Teriflunomide används för att behandla återfallande former av multipel skleros hos vuxna (inklusive kliniskt isolerat syndrom, återfallande remitterande sjukdom och aktiv sekundär progressiv sjukdom).

kr 73.79 Per Piller

Campral (acamprosate) påverkar kemikalier i hjärnan som kan vara obalanserade hos personer som är beroende av alkohol. Acamprosate fungerar genom att återställa denna kemiska balans i hjärnan hos en alkoholberoende person som nyligen har slutat dricka. Campral används för att upprätthålla nykterhet hos alkoholberoende vuxna som inte längre dricker alkohol.

kr 11.59 Per Piller

Generic Compazine is used for controlling severe nausea and vomiting and treating schizophrenia. It is also used for the short-term (4 weeks) treatment of generalized nonpsychotic anxiety.

kr 9.95 Per Piller

Generic Effexor Extended-Release is used for treating depression, panic disorder, generalized or social anxiety disorder.

kr 8.93 Per Piller

Haldol (haloperidol) används för att behandla vissa psykiska/humörstörningar (t.ex. schizofreni, schizoaffektiva störningar). Detta läkemedel hjälper dig att tänka tydligare, känna dig mindre nervös och delta i vardagen. Det kan också hjälpa till att förhindra självmord hos personer som sannolikt kommer att skada sig själva. Det minskar också aggression och önskan att skada andra. Det kan minska negativa tankar och hallucinationer.) Haloperidol kan också användas för att behandla okontrollerade rörelser och utbrott av ord/ljud relaterade till Tourettes syndrom.

kr 3.80 Per Piller

Generic Lamictal Dispersible is used for treating certain types of seizures. It may be used alone or with other medicines. It may also be used to delay the occurrence of mood problems in certain patients with bipolar disorder.

kr 12.59 Per Piller

Generic Lithobid is used for treating manic episodes in patients with bipolar disorder. It is also used to reduce the frequency and decrease the severity of manic episodes in patients with bipolar disorder.

kr 9.52 Per Piller

Människor använder melatonin för att justera kroppens interna klocka. Den används för jetlag, för att justera sömnväckningscykel hos personer vars dagliga arbetsschema förändras (skiftförloppsförlust) och för att hjälpa blinda personer att upprätta en dag och nattcykel. Melatonin används också när man har en oförmåga att somna (sömnlöshet); fördröjt sömfas-syndrom (DSPS); snabb ögonrörelse sova beteendestörning (RBD); sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsunderskott-hyperaktivitetsstörning (ADHD); sömnlöshet på grund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerare; och sömnproblem hos barn med utvecklingsstörningar, inklusive autism, cerebral pares och intellektuella funktionshinder. Det används också som sömnhjälp efter avbrytande av användning av bensodiazepinläkemedel och för att minska biverkningarna när man slutar röka. Vissa människor använder melatonin för Alzheimers sjukdom eller minnesförlust (demens), bipolär sjukdom, en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnlöshet orsakad av beta-blockerande läkemedel, endometrios, öronring, depression eller säsongssyndrom (SAD), mild psykisk nedsättning, icke alkoholisk leversjukdom, kronisk trötthetssyndrom (CFS), fibromyalgi, rastlös bensyndrom, en inflammatorisk sjukdom som kallas sarkoidos, schizofreni, migrän och andra huvudvärk, åldersrelaterad synförlust, godartad prostatahyperplasi (BPH) Irritabel tarmsyndrom (IBS), benförlust (osteoporos), en rörelsestörning som kallas tardiv dyskinesi (TD), sur refluxsjukdom, Helicobacter pylori (H. pylori), träningsförmåga, infertilitet, epilepsi, åldrande, för klimakteriet, metaboliskt syndrom, för återhämtning efter operation, agitation orsakad av anestesi, stress, ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), förändringar i hjärtfrekvensen när man rörar från en sänkningsposition till sittande ställning (pos turalykardi-syndrom), delirium, oförmåga att kontrollera urinering, käksmärta, inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och för födelsekontroll.

kr 8.78 Per Piller

Namzaric innehåller en kombination av donepezil och memantin. Donepezil förbättrar nervcellernas funktion i hjärnan. Medlet fungerar genom att förhindra nedbrytning av en kemikalie kallad acetylkolin. Människor med demenstillstånd brukar ha lägre nivåer av den här kemikalien, vilket är viktigt för bättre minne, tänkande och resonemang. Memantin minskar aktivitet av dessa kemikalier i hjärnan som kan bidra till symptomen på Alzheimers sjukdom. Namzaric används för att behandla måttlig och svår demens av Alzheimertyp.

kr 18.74 Per Piller

Generisk Paxil används för behandling av depression eller tvångssyndrom (OCD). Den kan användas för panikattacker, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och behandlas som det.

kr 12.00 Per Piller

Risperidone is used for treating schizophrenia or bipolar disorder. It is used to treat irritability caused by autistic disorder.

kr 6.44 Per Piller

Generic Thorazine is used for treating certain mental or mood disorders (eg, schizophrenia), the manic phase of manic-depressive disorder, anxiety and restlessness before surgery, porphyria, severe behavioral and conduct disorders in children, nausea and vomiting and severe hiccups. It is also used with other medicines to treat symptoms associated with tetanus.

kr 6.44 Per Piller

Zoloft (sertraline) is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). The way sertraline works is still not fully understood. It is thought to positively affect communication between nerve cells in the central nervous system and/or restore chemical balance in the brain. Zoloft is used to treat depression, obsessive-compulsive disorder, panic disorder, anxiety disorders, post-traumatic stress disorder (PTSD), and premenstrual dysphoric disorder (PMDD).

kr 4.22 Per Piller

Generic Abilify is used for treating agitation caused by schizophrenia or bipolar disorder.

kr 7.03 Per Piller

Generic Anafranil Sustained-Release is used for treating obsessive-compulsive disorder (OCD).

kr 27.52 Per Piller

Generic BuSpar is used for the short-term relief of anxiety symptoms.

kr 7.03 Per Piller

Generic Clozaril is used for managing schizophrenia in patients who do not respond to other medicines. It is also used to decrease the risk of suicidal behavior in certain patients.

kr 43.48 Per Piller

Generic Depakote is used for controlling certain types of seizures in the treatment of epilepsy. It is also used to treat the manic phase of bipolar disorders (manic-depressive illness) and to prevent migraine headaches.

kr 7.91 Per Piller

Generisk Geodon ar ett antipsykotiskt. Generisk Geodon anvands for behandla akut agitation hos patienter med schizofreni som behover en injicerbara lakemedel.

kr 9.52 Per Piller

Generic Lamictal is used for treating certain types of seizures. It may be used alone or with other medicines. It may also be used to delay the occurrence of mood problems in certain patients with bipolar disorder.

kr 15.81 Per Piller

Lurasidone is an antipsychotic medicine. It works by changing the effects of chemicals in the brain. Lurasidone is used to treat schizophrenia in adults and teenagers who are at least 13 years old. Lurasidone is also used to treat episodes of depression related to bipolar disorder (manic depression) in adults and children who are at least 10 years old.

kr 10.54 Per Piller

Generic Loxitane is an antipsychotic medication. It is used for treating schizophrenia.

kr 11.71 Per Piller

Generic Mellaril is used for treating mental disorder known as schizophrenia (a severe loss of contact with reality).

kr 8.20 Per Piller

Generic Nootropil är ett nootropiskt medel, dvs en psykotropisk drog som direkt förbättrar effektiviteten av de högre epencephaliska funktionera i hjärnan som är involverade i kognitiva processer som är relaterade till lärande, minne, tanke och medvetande, både i normalt och bristande tillstånd utan att vara en sedativ psykostimulant.

kr 6.29 Per Piller

Generic Paxil Controlled-Release is used for treating depression, panic disorder, or social anxiety disorder. It may also be used to treat premenstrual dysphoric disorder (PMDD), a severe form of premenstrual syndrome.

kr 22.84 Per Piller

Generisk Seroquel är ett antipsykotiskt läkemedel. Det används för att behandla schizofreni och bipolär sjukdom också känd som manisk depression.

kr 8.20 Per Piller

Trintellix är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla depressionssyndrom. Trintellix kan användas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel. Det tillhör en klass av medel som kallas “antidepressiva medel”.

kr 42.16 Per Piller

Generisk Zyprexa används för att behandla schizofreni och bipolär sjukdom.

kr 7.61 Per Piller
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.