Diabetes

Generic ActoPlus Met is used for treating type 2 diabetes. It is used along with diet and exercise. It works by decreasing the amount of sugar the liver produces and the intestines absorb.

kr 16.73 Pr pille

Generic Actos is used for treating type 2 diabetes in certain patients. It is used along with diet and exercise.

kr 5.28 Pr pille

Generic Amaryl is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone.

kr 12.77 Pr pille

Generic Cozaar is used for treating high blood pressure. It is also used to reduce the risk of stroke in certain patients with high blood pressure and for treating kidney disease in certain patients with type 2 diabetes.

kr 8.81 Pr pille

Generisk DDAVP er en menneskeskapt form av et hormon som oppstår naturlig i hypofysekjertelen. Dette hormonet er viktig for mange funksjoner inkludert blodgjennomstrømning, blodtrykk, nyrefunksjon og å regulere hvordan kroppen bruker vann. Generisk DDAVP brukes for å behandle sengevæting, diabetes insipidus i sentralkraniet, og økt tørste og urinering forårsaket av hodekirurgi eller hodetrauma.

kr 26.42 Pr pille

Dapagliflozin er et legemiddel som tas gjennom munnen mot diabetes og som hjelper til å kontrollere blodsukkernivået. Dapagliflozin virker ved å fjerne glukose fra blodet. Dapagliflozin brukes i kombinasjon med diett og trening. Det forbedrer blodsukkerkontrollen hos voksne pasienter med diabetes mellitus type 2. Dapagliflozin er ikke til behandling av diabetes type 1.

kr 35.92 Pr pille

Farxiga® (Dapagliflozin) er et legemiddel som tas gjennom munnen mot diabetes og som hjelper til å kontrollere blodsukkernivået. Farxiga® virker ved å fjerne glukose fra blodet. Farxiga® brukes i kombinasjon med diett og trening. Det forbedrer blodsukkerkontrollen hos voksne pasienter med diabetes mellitus type 2. Farxiga® er ikke til behandling av diabetes type 1.

kr 52.85 Pr pille

Galvumet is a combined medicine that contains two active components 50mg of vildagliptin and 1000mg of metformin. This pharmaceutical is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in patients whose diabetes is not adequately controlled on metformin hydrochloride alone or who are already treated with the combination of vildagliptin and metformin hydrochloride, as separate tablets. Treatment should not be initiated with this fixed-dose combination. Also Galvumet is assigned in combination with a sulfonylurea (i.e. triple combination therapy) as an adjunct to diet and exercise in patients inadequately controlled with metformin and a sulfonylurea. As well, Galvumet is prescribed as add-on to insulin as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in patients when stable dose of insulin and metformin alone do not provide adequate glycaemic control.

kr 25.36 Pr pille

Galvus is a medicine that contains the active substance vildagliptin. It is available as tablets (50 mg).Galvus is used to treat type-2 diabetes mellitus. It can be used on its own (monotherapy) in patients whose diabetes is not sufficiently controlled by diet and exercise and who cannot take metformin; also, together with metformin, a thiazolidinedione or a sulphonylurea (dual therapy) when the patient’s diabetes is insufficiently controlled by this other medicine taken alone, but it is only used in combination with a sulphonylurea in patients who cannot take metformin. As well it is used together with a sulphonylurea and metformin (triple therapy) in patients whose diabetes is not sufficiently controlled by these medicines plus diet and exercise; also together with insulin (with or without metformin) in patients whose diabetes is not sufficiently controlled by diet and exercise plus a stable dose of insulin.

kr 25.16 Pr pille

Generic Glucotrol is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone.

kr 6.46 Pr pille

Generic Glucotrol XL is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone.

kr 9.54 Pr pille

Generic Glucovance is used for treating type 2 diabetes. It is used along with diet and exercise. It may be used alone or with other antidiabetic medicine.

kr 11.15 Pr pille

Glyxambi inneholder en kombinasjon av empagliflozin og linagliptin. Empagliflozin og linagliptin er diabetesmedisiner til oral bruk som hjelper til med å kontrollere blodsukkernivået. Empagliflozin virker ved å hjelpe nyrene kvitte seg glukose fra blodet. Linagliptin virker ved å regulere insulinnivå som kroppen produserer etter at man har spist. Glyxambi brukes sammen med kosthold og trening og forbedrer blodsukkerkontroll hos voksne med diabetes mellitus type 2. Glyxambi brukes også til å redusere risikoen for død av hjerteinfarkt, hjerneslag eller hjertesvikt hos voksne med type 2-diabetes som også har hjertesykdom.

kr 58.13 Pr pille

Invokana (canagliflozin) er diabetesmedisin til oral bruk som hjelper til å kontrollere blodsukkernivået. Canagliflozin virker ved å hjelpe nyrene med å kvitte seg glukose fra blodet. Invokana sammen med kosthold og trening forbedrer blodsukkerkontroll hos voksne med diabetes mellitus type 2. Invokana brukes også til å redusere risikoen for død av hjerteinfarkt, hjerneslag eller hjertesvikt hos voksne med type 2-diabetes som også har hjertesykdom. Invokana brukes også for å redusere risikoen for nyresykdom i sluttstadiet og sykehusinnleggelse eller død fra hjerteproblemer forårsaket av type 2-diabetes.

kr 52.84 Pr pille

Generic Janumet and sitagliptin are oral diabetes medicines that help control blood sugar levels. Generic Janumet works by decreasing glucose (sugar) production in the liver and decreasing absorption of glucose by the intestines. Sitagliptin works by regulating the levels of insulin your body produces after eating

kr 14.81 Pr pille

Sitagliptin is an oral diabetes medicine that helps control blood sugar levels. It works by regulating the levels of insulin your body produces after eating. Sitagliptin is for people with type 2 diabetes. It is sometimes used in combination with other diabetes medications, but is not for treating type 1 diabetes.

kr 18.49 Pr pille

Jardiance (empagliflozin) er en oral diabetesmedisin som bidrar til å kontrollere blodsukkernivået. Empagliflozin virker ved å hjelpe nyrene fri seg fra glukose fra blodomløpet ditt. Jardiance brukes sammen med dietten og treningen for å forbedre blodsukkerkontrollen hos voksne med type 2 diabetes mellitus. Jardiance brukes også til å redusere risikoen for død fra hjerteinfarkt, hjerneslag eller hjertesvikt hos voksne med type 2 diabetes som også har hjertesykdom. Jardiance er ikke beregnet på behandling av type 1 diabetes.

kr 58.13 Pr pille

Jentadueto er et legemiddel som inneholder virkestoffene linagliptin og metformin hydrochloride. Den kommer i form av tabletter. Jentadueto brukes hos voksne med type 2-diabetes for å kontrollere glukosenivå i blodet bedre. Den brukes i tillegg til kosthold og trening hos pasienter som ikke har tilfredsstillende kontroll med metformin brukt alene, hos pasienter som allerede tar en kombinasjon av linagliptin og metformin separat, i kombinasjon med sulphonylurea eller insulin hos pasienter som ikke har tilfredsstillende kontroll med denne medisinen og metformin.

kr 31.71 Pr pille

Jentadueto XR er diabetesmedisiner til oral bruk som hjelper til med å kontrollere blodsukkernivået. Metformin virker ved å redusere glukose (sukker) produksjonen i leveren og redusere absorpsjon av glukose i tarmen. Linagliptin virker ved å regulere insulinnivå som kroppen produserer etter at man har spist. Jentadueto XR er en kombinasjonsmedisin som brukes sammen med kosthold og trening for å forbedre blodsukkerkontroll hos voksne med diabetes mellitus type 2. Jentadueto XR brukes ikke i behandling av type 1-diabetes.

kr 36.99 Pr pille

Metformin and saxagliptin are oral diabetes medicines that help control blood sugar levels. Metformin works by decreasing glucose (sugar) production in the liver and decreasing absorption of glucose by the intestines. Saxagliptin works by regulating the levels of insulin your body produces after eating. Metformin and saxagliptin is a combination medicine that is used together with diet and exercise to improve blood sugar control in adults with type 2 diabetes mellitus. This medicine is not for treating type 1 diabetes.

kr 35.23 Pr pille

Kombiglyze XR® inneholder en combination av metformin and saksagliptin. Metformin og saksagliptin er perorale legemidler mot diabetes som hjelper til å kontrollere blodsukkernivået. Metformin virker ved å redusere leverens glukoseproduksjon (sukkerproduksjon) og setter ned absorpsjonen av glukose fra tarmen. Saksagliptin normaliserer insulinnivået kroppen din produserer etter måltid. Kombiglyze XR brukes i kombinasjon med diett og trening. Det forbedrer blodsukkerkontrollen hos voksne pasienter med diabetes mellitus type 2.

kr 47.56 Pr pille

Folk bruker melatonin til å justere kroppens indre klokke. Det brukes til å behandle jetlag, kontrollere døgnrytmer hos personer som jobber med skiftende arbeidstid (har skiftarbeidsforstyrrelse), og til å hjelpe blinde pasienter etablere en lys-mørkesyklusen. Melatonin brukes også for søvnløshet (insomni); forsinket søvnfase syndrom (DSPS); RBD (REM sleep Behaviour Disorder, eller parasomni); søvnløshet assosiert med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder eller hyperkinetisk forstyrrelse); søvnløshet forårsaket av visse høyt blodtrykk medisiner kalt betablokkere; og søvnproblemer hos barn med utviklingsforstyrrelser, inkludert autisme, cerebral parese og intellektuelle funksjonshemminger. Det brukes også som søvnmiddel etter avsluttet behandling med benzodiazepin og for å redusere bivirkninger ved røykeslutt. Noen bruker melatonin ved Alzheimers sykdom eller hukommelsestap (demens), bipolar lidelse, en lungesykdom kalt kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), søvnløshet forårsaket av betablokkere, endometriose, tinnitus, sesongavhengig depresjon (SAD), mild sinnslidelse, ikke-alkoholrelatert leversykdom, kronisk utmattelsessyndrom (CFS), fibromyalgi, rastløse bein (urolige bein), en immunsykdom kalt sarkoidose, schizofreni, migrene og andre hodepine, aldersrelatert synstap, godartet prostataforstørrelse (BPH), irritabel tykktarm (IBS), benskjørhet (lav benmasse eller osteoporose), en motorisk forstyrrelse kalt tardiv dyskinesi (TD), gastroøsofageal refluks, Helicobacter pylori (H. pylori), treningsytelse, infertilitet, epilepsi, eldring, ved menopause, metabolsk syndrom, for gjenoppretting etter operasjon, sinnsbevegelse forårsaket av anestesi, stress, endringer i hjertefrekvens ved overgang fra liggende til stående stilling (postural tachycardia syndrome), ufrivillig vannlating, kjeve smerter, inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt) og for prevensjon.

kr 8.81 Pr pille

Generic Metaglip is used for lowering blood sugar levels in combination with diet and exercise in patients with type 2 diabetes.

kr 6.75 Pr pille

Metformin er oralt legemiddel mot diabetes, som brukes til behandling av diabetes type 2 (ikke-insulinkrevende). Det hjelper å kontrollere blodsukkernivået. Behandling gjennomføres sammen med diett og fysisk aktivitet. Legemiddelet kan brukes til behandling av diabetes separat eller sammen med andre legemidler.

kr 6.02 Pr pille

Metformin er oralt legemiddel mot diabetes, som brukes til behandling av diabetes type 2 (ikke-insulinkrevende). Det hjelper å kontrollere blodsukkernivået. Behandling gjennomføres sammen med diett og fysisk aktivitet. Legemiddelet kan brukes til behandling av diabetes separat eller sammen med andre legemidler.

kr 8.81 Pr pille

Generic Micronase is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone. It may be used alone or with other antidiabetic medicines.

kr 6.46 Pr pille

Nesina (alogliptin) brukes med et riktig kosthold og treningsprogram for å kontrollere høyt blodsukker hos personer med type 2 diabetes. Kontroll av høyt blodsukker hjelper til med å forhindre nyreskade, blindhet, nerveproblemer, tap av lemmer og seksuelle funksjonsproblemer. Riktig kontroll av diabetes kan også redusere risikoen for hjerteinfarkt eller hjerneslag.

kr 8.45 Pr pille

Nocdurna (Desmopressin) brukes til å behandle pasienter som våkner to eller flere ganger om natta for å urinere, noe som er forårsaket av nattlig polyuri - en tilstand når kroppen lager for mye urin om natta. Desmopressin er en menneskeskapt form av et hormone som forekommer naturlig i hypofysen og regulerer bruk av vann i kroppen.

kr 38.05 Pr pille

Generic Onglyza is an oral diabetes medicine that helps control blood sugar levels. It works by regulating the levels of insulin your body produces after eating. Generic Onglyza is for people with type 2 diabetes. It is sometimes used in combination with other diabetes medications, but is not for treating type 1 diabetes.

kr 42.28 Pr pille

Generic Prandin is used for managing type 2 (non-insulin-dependent) diabetes. It is used in addition to diet and exercise to lower blood sugar in adults who cannot manage with diet, exercise, or diabetic medications alone. It may be used with other diabetes medicines.

kr 10.57 Pr pille

Generic Precose is used for treating type 2 diabetes in adults whose diabetes cannot be managed with diet alone. This medicine may be used alone, in combination with other oral diabetes medicines or with insulin.

kr 13.50 Pr pille

Rybelsus tabletter (semaglutide) er et reseptbelagt legemiddel som brukes hos voksne med type 2 diabetes mellitus for å redusere blodsukkernivået. Rybelsus kan foreskrives når andre diabetesmedisiner har blitt prøvd uten suksess og bør brukes sammen med kosthold og trening. Rybelsus tabletter arbeider for å senke blodsukkernivået (glukose) ved å øke hvor mye insulin som frigjøres og redusere glucagon sekresjon. Denne medisinen kan også bremse gastrisk tømming etter å ha spist.

kr 158.55 Pr pille

Generic Starlix is used for lowering blood sugar levels in patients with type 2 diabetes. It used along with diet and exercise.

kr 10.57 Pr pille

Tradjenta (linagliptin) er en diabetesmedisin til oral bruk som hjelper til med å kontrollere blodsukkernivået. Den fungerer ved å regulere insulinnivået i kroppen etter at man har spist. Tradjenta brukes sammen med kosthold og trening for å forbedre blodsukkerkontroll hos voksne med type 2-diabetes mellitus.

kr 31.71 Pr pille
Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.