Cardiovascular Diseases

Generic Aceon is in a group of drugs called ACE inhibitors. It is used to treat high blood pressure (hypertension) and to prevent heart attack in people with coronary artery disease.

kr 22.06 Pr pille

Generic Adalat is used for treating high blood pressure and angina (chest pain).

kr 7.11 Pr pille

Generic Adalat CC Extended-Release is used for treating high blood pressure.

kr 43.08 Pr pille

Generic Aggrenox is used for reducing the risk of stroke in patients who have previously had a stroke due to a blood clot in the brain. It is also used to reduce the risk of stroke in patients who have had transient ischemic attacks (TIAs).

kr 12.29 Pr pille

Generic Altace is used for treating high blood pressure or decreasing the risk of heart attack, stroke, and death in certain patients. It may be used alone or with other medicines. It is used along with other medicines to manage heart failure and improve survival after a heart attack.

kr 9.33 Pr pille

Apixaban brukes til å redusere risikoen for slag eller blodpropp hos personer med en hjerterytmeforstyrrelse kalt atrieflimmer. Apixaban reduserer risikoen for å danne blodpropp i bena og lungene hos personer som nettopp har hatt hofte- eller kneprotesoperasjon. Apixaban behandler blodpropp i venene i leggene (DVT - dyp venetrombose) eller lungene (lungeemboli), og redusere risikoen for at de oppstår igjen.

kr 63.96 Pr pille

Azor inneholder en kombinasjon av amlodipin og olmesartan. Amlodipin blokker kalsiumkanaler. Det fungerer ved å avspenne muskler i hjertet og blodårene. Olmesartan er en angiotensin II-reseptorantagonist. Olmesartan beskytter blodårene fra innsnevring, som gjør blodtrykket lav og forbedrer blodstrømmen. Azor brukes til å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon). Senking av blodtrykk kan redusere risikoen Deres for å få hjerneslag eller hjerteinfarkt.

kr 17.76 Pr pille

Betapace brukes til å behandle en alvorlig (muligens livstruende) type rask hjerterytme kalt vedvarende ventrikulær takykardi. Det brukes også til å behandle visse raske / uregelmessige hjerteslag (atrieflimmer/fladder) hos pasienter med alvorlige symptomer som svakhet og kortpustethet. Sotalol bidrar til å redusere disse symptomene. Det bremser hjertefrekvensen og hjelper hjertet til å slå mer normalt og regelmessig.

kr 8.88 Pr pille

Ticagrelor helps to prevent platelets in your blood from sticking together and forming a blood clot. An unwanted blood clot can occur with certain heart or blood vessel conditions. It makes risk of stroke repeating lower.

kr 21.32 Pr pille

Brilinta® brukes for å minske riskoen for slag og alvorlige hjerteproblemmer etter et hjerteanfall eller alvorlig brystsmerte (angina) ved å forhindre blodklumpdannelse.

kr 31.98 Pr pille

Generic Bystolic is used in treatment of hypertension and for left ventricular failure.

kr 11.55 Pr pille

Generic Calan is used for treating supraventricular tachycardia, a rhythm disturbance of the heart. It is also used for controlling heart rate response to other rhythm disturbances, specifically atrial fibrillation and atrial flutter.

kr 7.11 Pr pille

Generic Calan Sustained-Release is used for treating high blood pressure. It may be used alone or other medicines.

kr 10.66 Pr pille

Generic Cartia is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.

kr 10.66 Pr pille

Generic Cartia XT is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.

kr 13.77 Pr pille

Generic Catapres (clonidine) lowers blood pressure by decreasing the levels of certain chemicals in your blood. This allows your blood vessels to relax and your heart to beat more slowly and easily. Generic Catapres is used to treat hypertension (high blood pressure). Generic Kapvay brand of clonidine is used to treat attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

kr 4.26 Pr pille

Clopidogrel is used for reducing the risk of stroke or heart attack in patients who have already had a heart attack or stroke or have other circulatory problems due to narrowing and hardening of the arteries.

kr 9.33 Pr pille

Generic Cordarone is an antiarrhythmic medication that affects the rhythm of heartbeats. It is used to help keep the heart beating normally in people with life-threatening heart rhythm disorders.

kr 10.66 Pr pille

Generic Coreg is used for treating high blood pressure or certain types of heart failure. It may also be used after a heart attack to improve survival in certain patients. It may be used along with other medicines.

kr 7.99 Pr pille

Generic Coumadin is used for treating or preventing blood clots that may occur in the veins and lungs. It is used to treat or prevent blood clots that may occur because of a certain type of abnormal heartbeat (atrial fibrillation) or heart valve replacement. It is also used to reduce the risk of death, recurring heart attack, or blood clotting events (eg, stroke) after a heart attack.

kr 8.29 Pr pille

Dexlansoprazole brukes til å behandle halsbrann forårsaket av gastroøsofageal reflukssykdom (GERD), og for å behandle erosiv øsofagitt (skade på spiserøret fra magesyre).

kr 13.32 Pr pille

Generic Diovan is used for treating high blood pressure alone or with other medicines. It is also used for treating heart failure in patients who do not tolerate angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors.

kr 17.17 Pr pille

Generic Edarbi (azilsartan) is an angiotensin II receptor antagonist. Azilsartan keeps blood vessels from narrowing, which lowers blood pressure and improves blood flow. Edarbi is used to treat high blood pressure (hypertension).

kr 21.32 Pr pille

Edarbyclor (azilsartan medoxomil/chlorthalidone) er et reseptbelagt legemiddel som inneholder 2 medisiner i 1 pille. Legemidlene virker sammen for å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon) hos voksne.

kr 11.19 Pr pille

Effient brukes sammen med aspirin hos patienter med hjertesykdommer (nylig hjerteinfarkt, unstabil angina) som gjennomgår en viss hjerteprosedyre (angioplastikk). Legemidlet helper til med å forhindre andre alvorlige hjerte- og blodkarproblemer (som hjerteinfarkt, hjerneslag, blodpropp i stenter). Dens virkning er å blokkere blodplater fra å feste seg sammen og dermed forhindre dannelse av skadelige blodpropper. Denne 'anti-blodplate' effekten hjelper til å holde blodet flytende.

kr 13.32 Pr pille

Entresto contains a combination of sacubitril and valsartan. Sacubitril is a blood pressure medicine. It works by increasing the levels of certain proteins in the body that can dilate (widen) blood vessels. This helps lower blood pressure by reducing sodium levels. Valsartan is an angiotensin II receptor blocker (sometimes called an ARB). Valsartan keeps blood vessels from narrowing, which lowers blood pressure and improves blood flow. Entresto is used in certain people with chronic heart failure. This medicine helps lower the risk of needing to be hospitalized when symptoms get worse, and helps lower the risk of death from heart failure.

kr 69.29 Pr pille

Amlodipine er en kalsiumkanalblokker. Valsartan er angiotensin II-reseptorantagonist. Amlodipine og valsartan er et kombinasjonspreparat som brukes til behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon). Redusering av blodtrykk kan redusere risikoen for hjerneslag eller hjerteinfarkt. Amlodipine og valsartan blir vanligvis foreskrevet etter at andre blodtrykksendende legemidlelr ga ikke resultat.

kr 10.66 Pr pille

Midodrine brukes til å behandle lavt blodtrykk (hypotensjon). Det brukes hos pasienter som har svimmelhet på grunn av lavt blodtrykk når de plutselig reiser seg fra sittende eller liggende stilling. Denne medisinen strammer blodårene og øker blodtrykket.

kr 44.42 Pr pille

Generic Imdur is used for preventing angina (chest pain) caused by heart disease.

kr 5.33 Pr pille

Generisk Inderal blir brukt for å behandle høyt blodtrykk eller atrieflimmer. Det blir brukt av pasienter med angina for å minske hyppigheten av angina og for å øke utholdenhet; for å minske riskikoen for hjertedød hos visse pasienter som har overlevd hjerteinfarkt, for å behandle noen typer skjelving, en hjertelidelse kalt hypertrofisk kardiomyopati eller visse symptomer av feokromocytom (en adrenalinsk svulst). Det blir også brukt for å forebygge migrene.

kr 7.11 Pr pille

Generic Inderal LA is used for treating high blood pressure or atrial fibrillation. It is used in patients with angina to decrease angina frequency and increase exercise tolerance; to decrease the risk of heart death in certain patients who have survived a heart attack; to manage certain types of tremors, a heart condition called hypertrophic subaortic stenosis, or certain symptoms of pheochromocytoma (an adrenal tumor). It is also used to prevent migraine headaches.

kr 8.53 Pr pille

Eplenerone blokkerer handlingene til hormonet aldosteron i kroppen. Aldosteron er viktig for regulering av blodtrykk. Eplerenone brukes for å behandle hjertesvikt etter et hjerteinfarkt. Eplerenone brukes også for å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon).

kr 21.32 Pr pille

Generic Isordil is used for preventing symptoms of angina (chest pain) caused by heart disease. This medicine is used alone or with other medicines. This medicine is NOT intended for the immediate relief of acute attacks of angina.

kr 10.36 Pr pille

Generic Isordil Sublingual is used for preventing symptoms of angina (chest pain) caused by heart disease. This medicine is used alone or with other medicines. This medicine is NOT intended for the immediate relief of acute attacks of angina.

kr 8.35 Pr pille

Generic Lanoxin is used for treating heart failure and slowing the heart rate in patients with chronic atrial fibrillation, a type of abnormal heart rhythm.

kr 7.99 Pr pille

Fluvastatin brukes sammen med diett for å redusere det "dårlige" kolesterolet i blodet (low-density lipoprotein, eller LDL), for å øke det "gode" kolesterolet (high-density lipoprotein, eller HDL), og for å redusere nivåer av triglyserider (en type fett) i blodet. Fluvastatin brukes for å hemme dannelse av fettavleiringer (åreforkalking) i blodårene. Fluvastatin reduserer også risikoen for hjertekomplikasjoner hos noen pasienter med koronar hjertesykdom.

kr 22.84 Pr pille

Ambrisentan senker blodtrykket i lungene, hjelper hjertet pumpe blod mer effektivt. Ambrisentan brukes til å behandle pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) hos voksne. Det forbedrer din evne til å trene og forhindrer at tilstanden din blir verre. Ambrisentan brukes noen ganger sammen med et legemiddel som heter tadalafil (Adcirca).

kr 111.93 Pr pille

Livalo (pitavastatin) tilhører en gruppe av legemidler kalt HMG CoA-reduktasehemmer, eller "statiner". Pitavastatin reduserer nivået av det"dårlige" kolesterol (lav-densitet-lipoprotein, eller LDL) og triglycerider i blodet, mens den øker mengden av det "gode" kolesterol (høy-densitet-lipoprotein, eller HDL). Livalo brukes til å behandle høyt kolesterol hos voksne. Redusering av kolesterolnivået kan forhindre hjertesykdom og åreforkalkning, tilstander som kan føre til hjerteinfarkt, hjerteslag, og vaskulær sykdom.

kr 8.88 Pr pille

Generic Lopressor is used for treating high blood pressure, long-term treatment of chest pain and reducing the risk of death because of heart problems in patients who have had a heart attack.

kr 8.88 Pr pille

Folk bruker melatonin til å justere kroppens indre klokke. Det brukes til å behandle jetlag, kontrollere døgnrytmer hos personer som jobber med skiftende arbeidstid (har skiftarbeidsforstyrrelse), og til å hjelpe blinde pasienter etablere en lys-mørkesyklusen. Melatonin brukes også for søvnløshet (insomni); forsinket søvnfase syndrom (DSPS); RBD (REM sleep Behaviour Disorder, eller parasomni); søvnløshet assosiert med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder eller hyperkinetisk forstyrrelse); søvnløshet forårsaket av visse høyt blodtrykk medisiner kalt betablokkere; og søvnproblemer hos barn med utviklingsforstyrrelser, inkludert autisme, cerebral parese og intellektuelle funksjonshemminger. Det brukes også som søvnmiddel etter avsluttet behandling med benzodiazepin og for å redusere bivirkninger ved røykeslutt. Noen bruker melatonin ved Alzheimers sykdom eller hukommelsestap (demens), bipolar lidelse, en lungesykdom kalt kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), søvnløshet forårsaket av betablokkere, endometriose, tinnitus, sesongavhengig depresjon (SAD), mild sinnslidelse, ikke-alkoholrelatert leversykdom, kronisk utmattelsessyndrom (CFS), fibromyalgi, rastløse bein (urolige bein), en immunsykdom kalt sarkoidose, schizofreni, migrene og andre hodepine, aldersrelatert synstap, godartet prostataforstørrelse (BPH), irritabel tykktarm (IBS), benskjørhet (lav benmasse eller osteoporose), en motorisk forstyrrelse kalt tardiv dyskinesi (TD), gastroøsofageal refluks, Helicobacter pylori (H. pylori), treningsytelse, infertilitet, epilepsi, eldring, ved menopause, metabolsk syndrom, for gjenoppretting etter operasjon, sinnsbevegelse forårsaket av anestesi, stress, endringer i hjertefrekvens ved overgang fra liggende til stående stilling (postural tachycardia syndrome), ufrivillig vannlating, kjeve smerter, inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt) og for prevensjon.

kr 8.88 Pr pille

Generic Nimotop is used for reducing problems due to lack of oxygen caused by bleeding from a blood vessel in the brain.

kr 17.17 Pr pille

Nitrostat is in a group of drugs called nitrates. Nitrostat is used to treat or prevent attacks of chest pain (angina).

kr 8.88 Pr pille

Amlodipine er en kalsiumkanalblokker. Valsartan er angiotensin II-reseptorantagonist. Amlodipine og valsartan er et kombinasjonspreparat som brukes til behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon). Redusering av blodtrykk kan redusere risikoen for hjerneslag eller hjerteinfarkt. Amlodipine og valsartan blir vanligvis foreskrevet etter at andre blodtrykksendende legemidlelr ga ikke resultat.

kr 6.81 Pr pille

Generic Pletal is used for reducing attacks of intermittent claudication (pain, cramping, numbness, or weakness in the foot, hip, thigh, or buttocks) that may occur after walking.

kr 13.32 Pr pille

Pradaxa bidrar til å forhindre at blodplater i blodet ditt kleber seg sammen og danner en blodpropp. pradaxa brukes til å forhindre blodpropper og til å redusere risikoen for slag hos personer med en viss type hjertelidelse. pradaxa brukes også til å behandle eller forhindre blodpropp i årene i beinda dine (dyp venetrombose, eller DVT), eller årene i lungene dine (lungeemboli, eller PE).

kr 69.29 Pr pille

Procoralan virker ved å påvirke ditt hjertes elektriske aktivitet for å gjøre hjerterytmen roligere. Ivabradine brukes hos visse personer med kronisk hjertesvikt for å bidra til å senke risikoen for sykehusinnleggelse når symptomene blir verre. Ivabradine skal ikke brukes hvis du allerede har hjertesviktsymptomer som nylig ble verre før du begynte på denne medisinen. Ivabradine kan også brukes til formål som ikke er listet opp i denne medikamenveiledningen.

kr 18.12 Pr pille

Ranexa (ranolazine) er en anti-anginal medisiner. Det fungerer ved å forbedre blodtilførselen å hjertet arbeide mer effektivt. Ranolazine brukes til å behandle kronisk angina (brystsmerter). Ranolazine er ikke for bruk under et akutt (beredskap) angrep av angina.

kr 10.66 Pr pille

Tolvaptan reduces the level of a hormone that regulates the balance of water and salt (sodium) in the body. High levels of this hormone can cause an imbalance that results in low sodium levels and fluid retention. Tolvaptan is used to treat hyponatremia (low levels of sodium in your blood) in people with heart failure, and certain hormonal imbalances. Tolvaptan improves urine flow without causing the body to lose too much sodium as you urinate.

kr 106.60 Pr pille

Generisk Tenormin brukes til å minske dødelighet pga hjerteproblemer etter hjerteanfall. ATENOLOL (aktiv komponent) er betablokker. Betablokkere reduserer arbeidsbelastningen på hjertet og hjelper det å slå regelmessig. Legemiddelet brukes til behandling av høyt blodtrykk og forebygger brystsmerter. Det brukes også til beskyttelse av hjerte under hjerteanfall og til forebygging av flere hjerteanfall.

kr 7.99 Pr pille

Generic Ticlid is used for reducing the risk of stroke. It may also be used in combination with aspirin to prevent a blood clot from forming after a stent is placed in the coronary artery.

kr 28.42 Pr pille

Tribenzor inneholder en kombinasjon av amlodipin, hydroklortiazid, og olmesartan. Amlodipin blokker kalsiumkanaler som avspenner (utvider) blodårer og øker blodstrømmen. Hydroklortiazid er et tiaziddiuretika (et urindrivende middel) som bidrar til å hindre kroppen din fra absorbering av for mye salt, som kan forårsake væskeretensjon. Olmesartan er en angiotensin II-reseptorantagonist som beskytter blodårene fra innsnevring, som gjør blodtrykket lav og forbedrer blodstrømmen. Tribenzor brukes til å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon).

kr 21.32 Pr pille

Generic Vasotec is used for treating high blood pressure, heart failure, and other heart problems. Enalapril is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor. It works by helping to relax blood vessels.

kr 9.77 Pr pille

Vastarel er et antianginal legemiddel. Det normaliserer energimetabolismen i celler som lider av hypoksi or iskemi. Den støtter energimetabolismen i hjertet og nevrosensoriske organer. Brukes til forebygging av anginaanfall ved koronar hjertesykdom, samt ved Ménières sykdom, tinnitus, svimmelhet forårsaket av cerebrovaskulær ulykke.

kr 10.66 Pr pille

Generisk Xarelto (rivaroksaban) er en antikoagulerende (blodfortynnende) som hindrer dannelse av blodpropper. Xarelto benyttes til å forebygge eller behandle en type blodpropp kalt dyp venetrombose (DVT), som kan føre til blodpropp i lungene (lungeemboli). En DVT kan oppstå etter visse typer operasjoner. Xarelto brukes også på personer med atrieflimmer (en hjerterytmeforstyrrelse) for å senke risikoen for slag forårsaket av en blodpropp.

kr 90.61 Pr pille

Generisk Zestril brukes til behandling av høyt blodtrykk alene eller sammen med andre legemidler. Det brukes også for regulering av hjertesvikt eller økning i overlevelse etter hjerteinfarkt.

kr 6.37 Pr pille
Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.