Hjärt-och Kärlsjukdomar

 • Aceon

  Generisk Aceon

  Perindopril Erbumine 2/4/8mg

  Generic Aceon is in a group of drugs called ACE inhibitors. It is used to treat high blood pressure (hypertension) and to prevent heart attack in people with coronary artery disease.
  Mer info »

  kr 17.94
 • Aczone

  Generisk Aczone

  Dapsone 100mg

  Aczone är en anti-infektionmedicin.
  Mer info »

  kr 0.61
 • Adalat

  Generisk Adalat

  Nifedipine 10/20/30mg

  Generic Adalat is used for treating high blood pressure and angina (chest pain).
  Mer info »

  kr 5.78
 • Adalat Cc

  Generisk Adalat Cc

  Nifedipine 30mg

  Generic Adalat CC Extended-Release is used for treating high blood pressure.
  Mer info »

  kr 35.04
 • Adcirca

  Generisk Adcirca

  Tadalafil 20mg

  Adcirca (tadalafil) slappnar av musklerna och ökar blodflödet till olika delar av kroppen. Adcirca används för behandling av pulmonell arteriell hypertension och förbättra fysisk kapacitet hos män och kvinnor.
  Mer info »

  kr 16.61
 • Aggrenox

  Generisk Aggrenox

  Aspirin - Dipyridamole 25mg + 200mg

  Generic Aggrenox is used for reducing the risk of stroke in patients who have previously had a stroke due to a blood clot in the brain. It is also used to reduce the risk of stroke in patients who have had transient ischemic attacks (TIAs).
  Mer info »

  kr 9.99
 • Altace

  Generisk Altace

  Ramipril 1.25/2.5/5/10mg

  Generic Altace is used for treating high blood pressure or decreasing the risk of heart attack, stroke, and death in certain patients. It may be used alone or with other medicines. It is used along with other medicines to manage heart failure and improve survival after a heart attack.
  Mer info »

  kr 7.58
 • Betapace

  Generisk Betapace

  Sotalol 40mg

  Generic Betapace is used for treating certain types of irregular heartbeat (ventricular arrhythmias).
  Mer info »

  kr 7.22
 • Bystolic

  Generisk Bystolic

  Nebivolol 2.5/5/10mg

  Generic Bystolic is used in treatment of hypertension and for left ventricular failure.
  Mer info »

  kr 9.39
 • Calan

  Generisk Calan

  Verapamil 40/80mg

  Generic Calan is used for treating supraventricular tachycardia, a rhythm disturbance of the heart. It is also used for controlling heart rate response to other rhythm disturbances, specifically atrial fibrillation and atrial flutter.
  Mer info »

  kr 5.78
 • Calan Sr

  Generisk Calan Sr

  Verapamil 120/240mg

  Generic Calan Sustained-Release is used for treating high blood pressure. It may be used alone or other medicines.
  Mer info »

  kr 8.67
 • Cartia

  Generisk Cartia

  Diltiazem Hcl 30/60/90/120mg

  Generic Cartia is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.
  Mer info »

  kr 8.67
 • Cartia Xt

  Generisk Cartia Xt

  Diltiazem Hcl 90/120/180mg

  Generic Cartia XT is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.
  Mer info »

  kr 11.20
 • Cordarone

  Generisk Cordarone

  Amiodarone 100/200mg

  Generic Cordarone is an antiarrhythmic medication that affects the rhythm of heartbeats. It is used to help keep the heart beating normally in people with life-threatening heart rhythm disorders.
  Mer info »

  kr 8.67
 • Coreg

  Generisk Coreg

  Carvedilol 3.125/6.25/12.5/25mg

  Generic Coreg is used for treating high blood pressure or certain types of heart failure. It may also be used after a heart attack to improve survival in certain patients. It may be used along with other medicines.
  Mer info »

  kr 6.50
 • Coumadin

  Generisk Coumadin

  Warfarin 1/2/5mg

  Generic Coumadin is used for treating or preventing blood clots that may occur in the veins and lungs. It is used to treat or prevent blood clots that may occur because of a certain type of abnormal heartbeat (atrial fibrillation) or heart valve replacement. It is also used to reduce the risk of death, recurring heart attack, or blood clotting events (eg, stroke) after a heart attack.
  Mer info »

  kr 6.74
 • Diovan

  Generisk Diovan

  Valsartan 40/80/160mg

  Generic Diovan is used for treating high blood pressure alone or with other medicines. It is also used for treating heart failure in patients who do not tolerate angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors.
  Mer info »

  kr 13.97
 • Imdur

  Generisk Imdur

  Isosorbide Mononitrate 10/20/30/60mg

  Generic Imdur is used for preventing angina (chest pain) caused by heart disease.
  Mer info »

  kr 4.33
 • Inderal

  Generisk Inderal

  Propranolol 10/20/40mg

  Generisk Inderal anvands for att behandla hogt blodtryck eller formaksflimmer.
  Mer info »

  kr 5.78
 • Inderal La

  Generisk Inderal La

  Propranolol 80mg

  Generic Inderal LA is used for treating high blood pressure or atrial fibrillation. It is used in patients with angina to decrease angina frequency and increase exercise tolerance; to decrease the risk of heart death in certain patients who have survived a heart attack; to manage certain types of tremors, a heart condition called hypertrophic subaortic stenosis, or certain symptoms of pheochromocytoma (an adrenal tumor). It is also used to prevent migraine headaches.
  Mer info »

  kr 10.11
 • Inspra

  Generisk Inspra

  Eplerenone 25/50mg

  Eplerenone blockerar hur hormonen aldosterone agerare i kroppen. Aldosterone är viktigt för reglering av blodtrycker. Eplerenone används för att behandla hjärtfel efter en hjärtattack. Eplerenone används också för att behandla högt blodtryck.
  Mer info »

  kr 12.04
 • Isordil

  Generisk Isordil

  Isosorbide Dinitrate 10mg

  Generic Isordil is used for preventing symptoms of angina (chest pain) caused by heart disease. This medicine is used alone or with other medicines. This medicine is NOT intended for the immediate relief of acute attacks of angina.
  Mer info »

  kr 8.43
 • Isordil Sublingual

  Generisk Isordil Sublingual

  Isosorbide Dinitrate 5mg

  Generic Isordil Sublingual is used for preventing symptoms of angina (chest pain) caused by heart disease. This medicine is used alone or with other medicines. This medicine is NOT intended for the immediate relief of acute attacks of angina.
  Mer info »

  kr 6.79
 • Lanoxin

  Generisk Lanoxin

  Digoxin 0.25mg

  Generic Lanoxin is used for treating heart failure and slowing the heart rate in patients with chronic atrial fibrillation, a type of abnormal heart rhythm.
  Mer info »

  kr 6.50
 • Lopressor

  Generisk Lopressor

  Metoprolol 25/50/100mg

  Generic Lopressor is used for treating high blood pressure, long-term treatment of chest pain and reducing the risk of death because of heart problems in patients who have had a heart attack.
  Mer info »

  kr 7.22
 • Nimotop

  Generisk Nimotop

  Nimodipine 30mg

  Generic Nimotop is used for reducing problems due to lack of oxygen caused by bleeding from a blood vessel in the brain.
  Mer info »

  kr 13.97
 • Nitrostat

  Generisk Nitrostat

  Nitroglycerin 2.6/6.4mg

  Nitrostat is in a group of drugs called nitrates. Nitrostat is used to treat or prevent attacks of chest pain (angina).
  Mer info »

  kr 3.85
 • Norvasc

  Generisk Norvasc

  Amlodipine 2.5/5/10mg

  Generisk Norvasc används för att behandla högt blodtryck och kärlkramp (bröstsmärtor). Det kan tas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel.
  Mer info »

  kr 5.54
 • Persantine

  Generisk Persantine

  Dipyridamole 25/100mg

  Generic Persantine is used for preventing blood clots after heart valve surgery. It is used in combination with anticoagulants (eg, warfarin).
  Mer info »

  kr 6.38
 • Pletal

  Generisk Pletal

  Cilostazol 50/100mg

  Generic Pletal is used for reducing attacks of intermittent claudication (pain, cramping, numbness, or weakness in the foot, hip, thigh, or buttocks) that may occur after walking.
  Mer info »

  kr 10.84
 • Pradaxa

  Generisk Pradaxa

  Dabigatran 110/150/75mg

  Pradaxa hjälper till att motverkar att trombocyter i ditt blod fastnar i varandra och skapar en blodpropp. Pradaxa används för att motverka blodproppar och minskar risken för stroke i personer med vissa problem med hjärtrytmen. Pradaxa används också för att motverka blodproppar i blodkärlen i benen (DVT), eller i kärlen i lungorna (PE).
  Mer info »

  kr 60.68
 • Procoralan

  Generisk Procoralan

  Ivabradine 5mg

  Procoralan verkar genom att påverka hjärtats elektriska aktivitet för att sänka pulsen. Ivabradine används hos personer med kroniska hjärtproblem för att sänka risken av att behöva läggas in på sjukhus när symptomen blir värre. Ivabradine användas inte om du redan har hjärtproblem som nyligen blivit värre innan läkemedlet sattes i bruk. Ivabradine kan också användas för orsaker som inte listats i läkemedelslistan.
  Mer info »

  kr 11.56
 • Ranexa

  Generisk Ranexa

  Ranolazine 500/1000mg

  Ranexa (ranolazin) är ett läkemedel mot kärlkramp. Det fungerar genom att förbättra blodflödet för att hjälpa hjärtat arbeta mer effektivt. Ranolazin användas för att behandla kronisk angina prectoris (bröstsmärtor). Ranolazin är förbjudet att användas under en akut attack av kärlkramp.
  Mer info »

  kr 8.67
 • Rythmol

  Generisk Rythmol

  Propafenone 150mg

  Rythmol används för att behandla vissa sorters dödliga ojämnheter i pulsen. De kan också användas för att upprätthålla en normal hjärtrytm hos personer med hjärtklappning och/eller andra hjärtrytmer med störningar. Rythmol är ett klass 1C antiarrhythmic läkemedel. Det verkar genom att stabilisera och reglera pulsen.
  Mer info »

  kr 23.60
 • Tambocor

  Generisk Tambocor

  Flecainide 100/50mg

  Tambocor är en grupp läkemedel som kallas IC anitarytmika. Den påverkar din puls. Flecainide användas för att motverka somliga problem med hjärtrytmen.
  Mer info »

  kr 8.67
 • Tenormin

  Generisk Tenormin

  Atenolol 25/50/100mg

  Generisk Tenormin används för att minska dödsfall på grund av hjärtproblem efter en hjärtinfarkt. ATENOLOL är en beta-blockerare. Betablockerare minskar belastningen på hjärtat och hjälpa den att slå mer regelbundet. Detta läkemedel används för att behandla högt blodtryck och för att förhindra bröstsmärtor. Det används också för att skydda hjärtat under en hjärtattack och för att förhindra uppstå en extra hjärtattack.
  Mer info »

  kr 5.94
 • Vasotec

  Generisk Vasotec

  Enalapril 2.5/5/10/20mg

  Generic Vasotec is used for treating high blood pressure, heart failure, and other heart problems. Enalapril is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor. It works by helping to relax blood vessels.
  Mer info »

  kr 7.95
 • Xarelto

  Generisk Xarelto

  Rivaroxaban 10/20mg

  Generic Xarelto is an anticoagulant (blood thinner) created in order to prevent the blood clots forming. Xarelto is used as a preventive maintenance of deep vein thrombosis (DVT), which influences on formation of blood clots in the lungs (pulmonary embolism). A DVT may appear after you experienced some types of surgery . Xarelto is also used by patients with heart rhythm disorder, also called atrial fibrillation, with a help of which they escape of the risk to get a stroke, caused by a blood clot.
  Mer info »

  kr 86.68
 • Zestril

  Generisk Zestril

  Lisinopril 2.5/5/10mg

  Generisk Zestril används för att behandla högt blodtryck ensam eller tillsammans med andra läkemedel. Det används också för att hantera hjärtsvikt eller förbättra överlevnaden efter en hjärtattack.
  Mer info »

  kr 7.46

Land, språk och valuta

Sociala bokmärken:

Vår fakturering är certifierad av:

Secure shopping certificates

Vitsord

 • Tack för er uppföljning, jag har mottagit pillerna och fått en möjlighet att prova dem. Jag är väldigt glad, det är min flickvän också.
  Tack - DN