Choroby Układu Krążenia

 • Aceon

  Ogólny Aceon

  Perindopril Erbumine 2/4/8mg

  Generic Aceon is in a group of drugs called ACE inhibitors. It is used to treat high blood pressure (hypertension) and to prevent heart attack in people with coronary artery disease.
  Więcej info »;

  zl 8.21
 • Aczone

  Ogólny Aczone

  Dapsone 100mg

  Aczone jest lekiem przeciwinfekcyjnym.
  Więcej info »;

  zl 0.28
 • Adalat

  Ogólny Adalat

  Nifedipine 10/20/30mg

  Generic Adalat is used for treating high blood pressure and angina (chest pain).
  Więcej info »;

  zl 2.64
 • Adalat Cc

  Ogólny Adalat Cc

  Nifedipine 30mg

  Generic Adalat CC Extended-Release is used for treating high blood pressure.
  Więcej info »;

  zl 16.03
 • Adcirca

  Ogólny Adcirca

  Tadalafil 20mg

  Adcirca (tadalafil) rozluźnia mięśnie i do zwiększenia przepływu krwi w poszczególnych obszarach ciała. Adcirca jest stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego i poprawy zdolności wysiłkowej u mężczyzn i kobiet.
  Więcej info »;

  zl 7.60
 • Aggrenox

  Ogólny Aggrenox

  Aspirin - Dipyridamole 25mg + 200mg

  Generic Aggrenox is used for reducing the risk of stroke in patients who have previously had a stroke due to a blood clot in the brain. It is also used to reduce the risk of stroke in patients who have had transient ischemic attacks (TIAs).
  Więcej info »;

  zl 4.57
 • Altace

  Ogólny Altace

  Ramipril 1.25/2.5/5/10mg

  Generic Altace is used for treating high blood pressure or decreasing the risk of heart attack, stroke, and death in certain patients. It may be used alone or with other medicines. It is used along with other medicines to manage heart failure and improve survival after a heart attack.
  Więcej info »;

  zl 3.47
 • Betapace

  Ogólny Betapace

  Sotalol 40mg

  Generic Betapace is used for treating certain types of irregular heartbeat (ventricular arrhythmias).
  Więcej info »;

  zl 3.30
 • Bystolic

  Ogólny Bystolic

  Nebivolol 2.5/5/10mg

  Generic Bystolic is used in treatment of hypertension and for left ventricular failure.
  Więcej info »;

  zl 4.30
 • Calan

  Ogólny Calan

  Verapamil 40/80mg

  Generic Calan is used for treating supraventricular tachycardia, a rhythm disturbance of the heart. It is also used for controlling heart rate response to other rhythm disturbances, specifically atrial fibrillation and atrial flutter.
  Więcej info »;

  zl 2.64
 • Calan Sr

  Ogólny Calan Sr

  Verapamil 120/240mg

  Generic Calan Sustained-Release is used for treating high blood pressure. It may be used alone or other medicines.
  Więcej info »;

  zl 3.97
 • Cartia

  Ogólny Cartia

  Diltiazem Hcl 30/60/90/120mg

  Generic Cartia is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.
  Więcej info »;

  zl 3.97
 • Cartia Xt

  Ogólny Cartia Xt

  Diltiazem Hcl 90/120/180mg

  Generic Cartia XT is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.
  Więcej info »;

  zl 5.12
 • Cordarone

  Ogólny Cordarone

  Amiodarone 100/200mg

  Generic Cordarone is an antiarrhythmic medication that affects the rhythm of heartbeats. It is used to help keep the heart beating normally in people with life-threatening heart rhythm disorders.
  Więcej info »;

  zl 3.96
 • Coreg

  Ogólny Coreg

  Carvedilol 3.125/6.25/12.5/25mg

  Generic Coreg is used for treating high blood pressure or certain types of heart failure. It may also be used after a heart attack to improve survival in certain patients. It may be used along with other medicines.
  Więcej info »;

  zl 2.97
 • Coumadin

  Ogólny Coumadin

  Warfarin 1/2/5mg

  Generic Coumadin is used for treating or preventing blood clots that may occur in the veins and lungs. It is used to treat or prevent blood clots that may occur because of a certain type of abnormal heartbeat (atrial fibrillation) or heart valve replacement. It is also used to reduce the risk of death, recurring heart attack, or blood clotting events (eg, stroke) after a heart attack.
  Więcej info »;

  zl 3.08
 • Diovan

  Ogólny Diovan

  Valsartan 40/80/160mg

  Generic Diovan is used for treating high blood pressure alone or with other medicines. It is also used for treating heart failure in patients who do not tolerate angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors.
  Więcej info »;

  zl 6.39
 • Imdur

  Ogólny Imdur

  Isosorbide Mononitrate 10/20/30/60mg

  Generic Imdur is used for preventing angina (chest pain) caused by heart disease.
  Więcej info »;

  zl 1.98
 • Inderal

  Ogólny Inderal

  Propranolol 10/20/40mg

  Generic Inderal is used for treating high blood pressure or atrial fibrillation. It is used in patients with angina to decrease angina frequency and increase exercise tolerance; to decrease the risk of heart death in certain patients who have survived a heart attack; to manage certain types of tremors, a heart condition called hypertrophic subaortic stenosis, or certain symptoms of pheochromocytoma (an adrenal tumor). It is also used to prevent migraine headaches.
  Więcej info »;

  zl 2.64
 • Inderal La

  Ogólny Inderal La

  Propranolol 80mg

  Generic Inderal LA is used for treating high blood pressure or atrial fibrillation. It is used in patients with angina to decrease angina frequency and increase exercise tolerance; to decrease the risk of heart death in certain patients who have survived a heart attack; to manage certain types of tremors, a heart condition called hypertrophic subaortic stenosis, or certain symptoms of pheochromocytoma (an adrenal tumor). It is also used to prevent migraine headaches.
  Więcej info »;

  zl 4.63
 • Inspra

  Ogólny Inspra

  Eplerenone 25/50mg

  Eplerenon blokuje działanie hormonu o nazwie aldosteron w organizmie. Aldosteron jest istotny w regulowaniu ciśnienia krwi. Eplerenon jest stosowany w leczeniu zastoinowej niewydolności serca po zawale. Eplerenon jest również stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienie).
  Więcej info »;

  zl 5.51
 • Isordil

  Ogólny Isordil

  Isosorbide Dinitrate 10mg

  Generic Isordil is used for preventing symptoms of angina (chest pain) caused by heart disease. This medicine is used alone or with other medicines. This medicine is NOT intended for the immediate relief of acute attacks of angina.
  Więcej info »;

  zl 3.86
 • Isordil Sublingual

  Ogólny Isordil Sublingual

  Isosorbide Dinitrate 5mg

  Generic Isordil Sublingual is used for preventing symptoms of angina (chest pain) caused by heart disease. This medicine is used alone or with other medicines. This medicine is NOT intended for the immediate relief of acute attacks of angina.
  Więcej info »;

  zl 3.11
 • Lanoxin

  Ogólny Lanoxin

  Digoxin 0.25mg

  Generic Lanoxin is used for treating heart failure and slowing the heart rate in patients with chronic atrial fibrillation, a type of abnormal heart rhythm.
  Więcej info »;

  zl 2.97
 • Lopressor

  Ogólny Lopressor

  Metoprolol 25/50/100mg

  Generic Lopressor is used for treating high blood pressure, long-term treatment of chest pain and reducing the risk of death because of heart problems in patients who have had a heart attack.
  Więcej info »;

  zl 3.30
 • Nimotop

  Ogólny Nimotop

  Nimodipine 30mg

  Generic Nimotop is used for reducing problems due to lack of oxygen caused by bleeding from a blood vessel in the brain.
  Więcej info »;

  zl 6.39
 • Nitrostat

  Ogólny Nitrostat

  Nitroglycerin 2.6/6.4mg

  Nitrostat is in a group of drugs called nitrates. Nitrostat is used to treat or prevent attacks of chest pain (angina).
  Więcej info »;

  zl 1.76
 • Norvasc

  Ogólny Norvasc

  Amlodipine 2.5/5/10mg

  Generic Norvasc is used for treating high blood pressure and angina (chest pain). It may be used alone or with other medicines.
  Więcej info »;

  zl 2.53
 • Persantine

  Ogólny Persantine

  Dipyridamole 25/100mg

  Generic Persantine is used for preventing blood clots after heart valve surgery. It is used in combination with anticoagulants (eg, warfarin).
  Więcej info »;

  zl 2.92
 • Plavix

  Ogólny Plavix

  Clopidogrel 75mg

  Generic Plavix is used for reducing the risk of stroke or heart attack in patients who have already had a heart attack or stroke or have other circulatory problems due to narrowing and hardening of the arteries.
  Więcej info »;

  zl 3.47
 • Pletal

  Ogólny Pletal

  Cilostazol 50/100mg

  Generic Pletal is used for reducing attacks of intermittent claudication (pain, cramping, numbness, or weakness in the foot, hip, thigh, or buttocks) that may occur after walking.
  Więcej info »;

  zl 4.96
 • Pradaxa

  Ogólny Pradaxa

  Dabigatran 110/150/75mg

  Pradaxa zapobiega sklejaniu się płytek krwi i formowaniu w ten sposób skrzepów. Pradaxa stosowana jest w celu zapobiegania zakrzepom krwi i pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia udaru mózgu u osób z pewnego rodzaju zaburzeniami rytmu serca. Pradaxa jest również stosowana do leczenia lub zapobiegania zakrzepom krwi w żyłach nóg (zakrzepica żył głębokich lub ZŻG), albo żył w płucach (zatorowość płucna.
  Więcej info »;

  zl 27.76
 • Procoralan

  Ogólny Procoralan

  Ivabradine 5mg

  Działanie Procoralan opiera się na wpływie na aktywność elektryczną serca, pozwalając w ten sposób spowolnić tętno. Iwabradyna jest wykorzystywana u niektórych osób z przewlekłą niewydolnością serca do obniżenia ryzyka konieczności hospitalizacji, gdy objawy choroby się pogorszą. Iwabradyna nie powinna być stosowana, jeśli masz już objawy niewydolności serca, które niedawno uległy pogorszeniu jeszcze przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku. Iwabradyna może być również używana do celów nie wymienionych w niniejszym informatorze o lekach.
  Więcej info »;

  zl 5.29
 • Ranexa

  Ogólny Ranexa

  Ranolazine 500/1000mg

  Ranexa (ranolazine) to antyanginalny lek. Działa poprzez poprawę przepływu krwi do bardziej efektywnej wspomócy pracy serca. Ranolazyn jest stosowany w leczeniu przewlekłą dławicą (ból w klatce piersiowej). Ranolazyn nie jest przeznaczony do używania podczas ostrego (awaryjnego) ataku dusznicy bolesnej.
  Więcej info »;

  zl 3.96
 • Rythmol

  Ogólny Rythmol

  Propafenone 150mg

  Rythmol jest stosowany w leczeniu niektórych rodzajów zagrażającego życiu nieregularnego bicia serca (arytmii komorowej). Jest również stosowany w celu utrzymania prawidłowego rytmu serca u niektórych pacjentów, którzy cierpią na pewne rodzaje nieregularnego bicia serca (napadowe migotanie przedsionków/trzepotanie przedsionków, napadowy częstoskurcz nadkomorowy). Rythmol jest lekiem antyarytmicznym klasy 1C. Działa on bezpośrednio w sercu pozwalając ustabilizować jego funkcje i reguluje rytm bicia.
  Więcej info »;

  zl 10.79
 • Tambocor

  Ogólny Tambocor

  Flecainide 100/50mg

  Tambocor znajduje się w grupie zwanej lekami przeciwarytmicznymi klasy IC. Wpływa on na sposób, w jaki bije serce. Flekainid jest stosowany w niektórych sytuacjach pozwalając uniknąć poważnych zaburzeń rytmu bicia serca.
  Więcej info »;

  zl 3.96
 • Tenormin

  Ogólny Tenormin

  Atenolol 25/50/100mg

  Rodowy Tenormin stosuje się przy nadciśnieniu tętniczym, chorobie niedokrwiennej serca, zaburzeniach rytmu serca z szybką czynnością serca, wczesnej interwencji w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego. Atenolol (aktywny ingredient) β-adrenolityczny, skraca robocze obciążenie na serce i pomagają temu, żeby bić się regularny. Ta metoda jest wykorzystana, żeby leczyć hipertonię i zapobiegać bólowi w piersiach. Również wykorzystano obronić serce w ciągu serca napadają i, żeby zapobiec dodatkowemu sercu napadają od pojawienia.
  Więcej info »;

  zl 2.72
 • Vasotec

  Ogólny Vasotec

  Enalapril 2.5/5/10/20mg

  Generic Vasotec is used for treating high blood pressure, heart failure, and other heart problems. Enalapril is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor. It works by helping to relax blood vessels.
  Więcej info »;

  zl 3.63
 • Xarelto

  Ogólny Xarelto

  Rivaroxaban 10/20mg

  Lek generyczny o nazwie Xarelto (rywaroksaban) jest lekiem przeciwzakrzepowym (rozrzedzającym krew), który zapobiega tworzeniu się skrzepów krwi. Xarelto stosuje się w celu zapobiegania lub leczenia chorób związanych z krzepliwością krwi, takich jak zakrzepica żył głębokich, która może powodować powstawanie zakrzepów krwi w płucach (zatorowość płucna). Zakrzepica może także wystąpić po niektórych operacjach chirurgicznych. Xarelto jest również stosowany u osób z migotaniem przedsionków (zaburzeniami rytmu serca) w celu zredukowania ryzyka wystąpienia udaru mózgu spowodowanego przez zakrzepy
  Więcej info »;

  zl 39.65
 • Zestril

  Ogólny Zestril

  Lisinopril 2.5/5/10mg

  Generic Zestril stosują w terapii nadciśnienia tętniczego, zastoinowej niewydolności serca, a także wczesnej fazy zawału mięśnia serca i niewydolności serca.
  Więcej info »;

  zl 3.41

Kraj, język i waluta

Zakładki społecznościowe:

Nasze płatności są poświadczane przez:

Secure shopping certificates

Świadectwa

 • Złożyłem zamówienie i dostałem je na czas, a tabletki działają świetnie. Moja żona Wam dziękuje, ja Wam dziękuję, łóżko Wam dziękuje, pokój, pościel itd..... - Marek