Cardiovascular Diseases

 • Aceon

  Generisk Aceon

  Perindopril Erbumine 2/4/8mg

  Generic Aceon is in a group of drugs called ACE inhibitors. It is used to treat high blood pressure (hypertension) and to prevent heart attack in people with coronary artery disease.
  Mer info »

  kr 22.81
 • Aczone

  Generisk Aczone

  Dapsone 100mg

  Aczone er et medikament som motvirker infeksjon.
  Mer info »

  kr 0.77
 • Adalat

  Generisk Adalat

  Nifedipine 10/20/30mg

  Generic Adalat is used for treating high blood pressure and angina (chest pain).
  Mer info »

  kr 7.35
 • Adalat Cc

  Generisk Adalat Cc

  Nifedipine 30mg

  Generic Adalat CC Extended-Release is used for treating high blood pressure.
  Mer info »

  kr 44.56
 • Adcirca

  Generisk Adcirca

  Tadalafil 20mg

  Adcirca(tadalafil) relaxes muskler og øker blodstrømmen til bestemte områder av kroppen. ADCIRCA brukes til å behandle pulmonal arteriell hypertensjon og forbedre øvelse kapasitet i menn og kvinner.
  Mer info »

  kr 11.02
 • Aggrenox

  Generisk Aggrenox

  Aspirin - Dipyridamole 25mg + 200mg

  Generic Aggrenox is used for reducing the risk of stroke in patients who have previously had a stroke due to a blood clot in the brain. It is also used to reduce the risk of stroke in patients who have had transient ischemic attacks (TIAs).
  Mer info »

  kr 12.71
 • Altace

  Generisk Altace

  Ramipril 1.25/2.5/5/10mg

  Generic Altace is used for treating high blood pressure or decreasing the risk of heart attack, stroke, and death in certain patients. It may be used alone or with other medicines. It is used along with other medicines to manage heart failure and improve survival after a heart attack.
  Mer info »

  kr 9.65
 • Betapace

  Generisk Betapace

  Sotalol 40mg

  Generic Betapace is used for treating certain types of irregular heartbeat (ventricular arrhythmias).
  Mer info »

  kr 9.19
 • Bystolic

  Generisk Bystolic

  Nebivolol 2.5/5/10mg

  Generic Bystolic is used in treatment of hypertension and for left ventricular failure.
  Mer info »

  kr 11.94
 • Calan

  Generisk Calan

  Verapamil 40/80mg

  Generic Calan is used for treating supraventricular tachycardia, a rhythm disturbance of the heart. It is also used for controlling heart rate response to other rhythm disturbances, specifically atrial fibrillation and atrial flutter.
  Mer info »

  kr 7.35
 • Calan Sr

  Generisk Calan Sr

  Verapamil 120/240mg

  Generic Calan Sustained-Release is used for treating high blood pressure. It may be used alone or other medicines.
  Mer info »

  kr 11.02
 • Cartia

  Generisk Cartia

  Diltiazem Hcl 30/60/90/120mg

  Generic Cartia is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.
  Mer info »

  kr 11.02
 • Cartia Xt

  Generisk Cartia Xt

  Diltiazem Hcl 90/120/180mg

  Generic Cartia XT is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.
  Mer info »

  kr 14.24
 • Cordarone

  Generisk Cordarone

  Amiodarone 100/200mg

  Generic Cordarone is an antiarrhythmic medication that affects the rhythm of heartbeats. It is used to help keep the heart beating normally in people with life-threatening heart rhythm disorders.
  Mer info »

  kr 11.02
 • Coreg

  Generisk Coreg

  Carvedilol 3.125/6.25/12.5/25mg

  Generic Coreg is used for treating high blood pressure or certain types of heart failure. It may also be used after a heart attack to improve survival in certain patients. It may be used along with other medicines.
  Mer info »

  kr 8.27
 • Coumadin

  Generisk Coumadin

  Warfarin 1/2/5mg

  Generic Coumadin is used for treating or preventing blood clots that may occur in the veins and lungs. It is used to treat or prevent blood clots that may occur because of a certain type of abnormal heartbeat (atrial fibrillation) or heart valve replacement. It is also used to reduce the risk of death, recurring heart attack, or blood clotting events (eg, stroke) after a heart attack.
  Mer info »

  kr 8.57
 • Diovan

  Generisk Diovan

  Valsartan 40/80/160mg

  Generic Diovan is used for treating high blood pressure alone or with other medicines. It is also used for treating heart failure in patients who do not tolerate angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors.
  Mer info »

  kr 17.76
 • Imdur

  Generisk Imdur

  Isosorbide Mononitrate 10/20/30/60mg

  Generic Imdur is used for preventing angina (chest pain) caused by heart disease.
  Mer info »

  kr 5.51
 • Inderal

  Generisk Inderal

  Propranolol 10/20/40mg

  Generisk Inderal blir brukt for å behandle høyt blodtrykk eller atrieflimmer. Det blir brukt av pasienter med angina for å minske hyppigheten av angina og for å øke utholdenhet; for å minske riskikoen for hjertedød hos visse pasienter som har overlevd hjerteinfarkt, for å behandle noen typer skjelving, en hjertelidelse kalt hypertrofisk kardiomyopati eller visse symptomer av feokromocytom (en adrenalinsk svulst). Det blir også brukt for å forebygge migrene.
  Mer info »

  kr 7.35
 • Inderal La

  Generisk Inderal La

  Propranolol 80mg

  Generic Inderal LA is used for treating high blood pressure or atrial fibrillation. It is used in patients with angina to decrease angina frequency and increase exercise tolerance; to decrease the risk of heart death in certain patients who have survived a heart attack; to manage certain types of tremors, a heart condition called hypertrophic subaortic stenosis, or certain symptoms of pheochromocytoma (an adrenal tumor). It is also used to prevent migraine headaches.
  Mer info »

  kr 12.86
 • Inspra

  Generisk Inspra

  Eplerenone 25/50mg

  Eplenerone blokkerer handlingene til hormonet aldosteron i kroppen. Aldosteron er viktig for regulering av blodtrykk. Eplerenone brukes for å behandle hjertesvikt etter et hjerteinfarkt. Eplerenone brukes også for å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon).
  Mer info »

  kr 22.05
 • Isordil

  Generisk Isordil

  Isosorbide Dinitrate 10mg

  Generic Isordil is used for preventing symptoms of angina (chest pain) caused by heart disease. This medicine is used alone or with other medicines. This medicine is NOT intended for the immediate relief of acute attacks of angina.
  Mer info »

  kr 10.72
 • Isordil Sublingual

  Generisk Isordil Sublingual

  Isosorbide Dinitrate 5mg

  Generic Isordil Sublingual is used for preventing symptoms of angina (chest pain) caused by heart disease. This medicine is used alone or with other medicines. This medicine is NOT intended for the immediate relief of acute attacks of angina.
  Mer info »

  kr 8.63
 • Lanoxin

  Generisk Lanoxin

  Digoxin 0.25mg

  Generic Lanoxin is used for treating heart failure and slowing the heart rate in patients with chronic atrial fibrillation, a type of abnormal heart rhythm.
  Mer info »

  kr 8.27
 • Lopressor

  Generisk Lopressor

  Metoprolol 25/50/100mg

  Generic Lopressor is used for treating high blood pressure, long-term treatment of chest pain and reducing the risk of death because of heart problems in patients who have had a heart attack.
  Mer info »

  kr 9.19
 • Nimotop

  Generisk Nimotop

  Nimodipine 30mg

  Generic Nimotop is used for reducing problems due to lack of oxygen caused by bleeding from a blood vessel in the brain.
  Mer info »

  kr 17.76
 • Nitrostat

  Generisk Nitrostat

  Nitroglycerin 2.6/6.4mg

  Nitrostat is in a group of drugs called nitrates. Nitrostat is used to treat or prevent attacks of chest pain (angina).
  Mer info »

  kr 9.19
 • Norvasc

  Generisk Norvasc

  Amlodipine 2.5/5/10mg

  Generic Norvasc is used for treating high blood pressure and angina (chest pain). It may be used alone or with other medicines.
  Mer info »

  kr 7.04
 • Persantine

  Generisk Persantine

  Dipyridamole 25/100mg

  Generic Persantine is used for preventing blood clots after heart valve surgery. It is used in combination with anticoagulants (eg, warfarin).
  Mer info »

  kr 8.11
 • Pletal

  Generisk Pletal

  Cilostazol 50/100mg

  Generic Pletal is used for reducing attacks of intermittent claudication (pain, cramping, numbness, or weakness in the foot, hip, thigh, or buttocks) that may occur after walking.
  Mer info »

  kr 13.78
 • Pradaxa

  Generisk Pradaxa

  Dabigatran 110/150/75mg

  Pradaxa bidrar til å forhindre at blodplater i blodet ditt kleber seg sammen og danner en blodpropp. pradaxa brukes til å forhindre blodpropper og til å redusere risikoen for slag hos personer med en viss type hjertelidelse. pradaxa brukes også til å behandle eller forhindre blodpropp i årene i beinda dine (dyp venetrombose, eller DVT), eller årene i lungene dine (lungeemboli, eller PE).
  Mer info »

  kr 77.17
 • Procoralan

  Generisk Procoralan

  Ivabradine 5mg

  Procoralan virker ved å påvirke ditt hjertes elektriske aktivitet for å gjøre hjerterytmen roligere. Ivabradine brukes hos visse personer med kronisk hjertesvikt for å bidra til å senke risikoen for sykehusinnleggelse når symptomene blir verre. Ivabradine skal ikke brukes hvis du allerede har hjertesviktsymptomer som nylig ble verre før du begynte på denne medisinen. Ivabradine kan også brukes til formål som ikke er listet opp i denne medikamenveiledningen.
  Mer info »

  kr 15.92
 • Ranexa

  Generisk Ranexa

  Ranolazine 500/1000mg

  Ranexa (ranolazine) er en anti-anginal medisiner. Det fungerer ved å forbedre blodtilførselen å hjertet arbeide mer effektivt. Ranolazine brukes til å behandle kronisk angina (brystsmerter). Ranolazine er ikke for bruk under et akutt (beredskap) angrep av angina.
  Mer info »

  kr 11.02
 • Rythmol

  Generisk Rythmol

  Propafenone 150mg

  Rythmol brukes for å behandle visse typer livstruende uregelmessig hjerteslag (ventrikulære arytmier). Det brukes også til å opprettholde en normal hjerterytme i visse pasienter som har visse typer uregelmessig hjerteslag (paroksysmal atrieflimmer/hjerterytmeforstyrrelser, paroksysmal supraventrikulær takykardi). Rythmol er en anti-arytmisk medisin i klasse 1C. Den virker i hjertet for å stabilisere dets handling og regulere hjerteslag.
  Mer info »

  kr 30.01
 • Tambocor

  Generisk Tambocor

  Flecainide 100/50mg

  Tambucor er en gruppe medikamenter kalt klasse IC anti-arytmier. Det påvirker måten hjertet ditt slår. Flecainide brukes i visse situasjoner for å forhindre seriøse hjerterytmelidelser.
  Mer info »

  kr 11.02
 • Tenormin

  Generisk Tenormin

  Atenolol 25/50/100mg

  Generisk Tenormin brukes til å minske dødelighet pga hjerteproblemer etter hjerteanfall. ATENOLOL (aktiv komponent) er betablokker. Betablokkere reduserer arbeidsbelastningen på hjertet og hjelper det å slå regelmessig. Legemiddelet brukes til behandling av høyt blodtrykk og forebygger brystsmerter. Det brukes også til beskyttelse av hjerte under hjerteanfall og til forebygging av flere hjerteanfall.
  Mer info »

  kr 7.56
 • Vasotec

  Generisk Vasotec

  Enalapril 2.5/5/10/20mg

  Generic Vasotec is used for treating high blood pressure, heart failure, and other heart problems. Enalapril is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor. It works by helping to relax blood vessels.
  Mer info »

  kr 10.10
 • Xarelto

  Generisk Xarelto

  Rivaroxaban 10/20mg

  Generisk Xarelto (rivaroksaban) er en antikoagulerende (blodfortynnende) som hindrer dannelse av blodpropper. Xarelto benyttes til å forebygge eller behandle en type blodpropp kalt dyp venetrombose (DVT), som kan føre til blodpropp i lungene (lungeemboli). En DVT kan oppstå etter visse typer operasjoner. Xarelto brukes også på personer med atrieflimmer (en hjerterytmeforstyrrelse) for å senke risikoen for slag forårsaket av en blodpropp.
  Mer info »

  kr 35.82
 • Zestril

  Generisk Zestril

  Lisinopril 2.5/5/10mg

  Generisk Zestril brukes til behandling av høyt blodtrykk alene eller sammen med andre legemidler. Det brukes også for regulering av hjertesvikt eller økning i overlevelse etter hjerteinfarkt.
  Mer info »

  kr 9.49

Land, språk og valuta

Sosiale bokmerker:

Vår betalingsløsning er sertifisert av:

Secure shopping certificates

Tilbakemeldinger

 • Hei
  ordren kom forrige uke, nix problemer... effektive som bare rakkern...... har vært skikkelig opptatt med damene. - TAKK