Γαστρεντερικό σωλήνα

 • Aciphex

  Γενόσημο Aciphex

  Rabeprazole Sodium 10/20mg

  Generic Aciphex is used to treat symptoms of gastroesophageal reflux disease (GERD) and other conditions involving excessive stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome. It is also used to promote healing of erosive esophagitis (damage to your esophagus caused by stomach acid).
  Περισσότερες πληροφορίες »

 • Asacol

  Γενόσημο Asacol

  Mesalamine 400mg

  Generic Asacol is used for treating and causing remission of various forms of mild to moderate ulcerative colitis (inflammation of the colon).
  Περισσότερες πληροφορίες »

 • Buscopan

  Γενόσημο Buscopan

  Butylscopolamine 10mg

  BUTYLSCOLOPAMINE(other names of active ingridient - scopolamine butylbromide, butylhyoscine and hyoscine butylbromide) is an anticholinergic medicine. Butylscopolamine has many effects in the body including decreasing the secretion of fluids, slowing the stomach and intestines, and dilation of the pupils. Butylscopolamine is used to relieve nausea, vomiting, and dizziness associated with motion sickness and recovery from anesthesia and surgery. Butylscopolamine may also be used in the treatment of parkinsonism, spastic muscle states, irritable bowel syndrome, diverticulitis, and other conditions.
  Περισσότερες πληροφορίες »

 • Canasa

  Γενόσημο Canasa

  Mesalamine 500mg

  Canasa (με δραστικό συστατικό την μεσαλαμίνη) - είναι μια ουσία στον οργανισμό που προκαλεί την φλεγμονή, βλάβη των ιστών, και την διάρροια. Μεσαλαμίνη ορθική χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδας, της πρωκτίτιδας, και του πρωκτοσιγμοειδίτιδους. Μεσαλαμίνη χρησιμοποιείται επίσης για να αποτρέψουν τα συμπτώματα της ελκώδους κολίτιδας από επαναλαμβανόμενα.
  Περισσότερες πληροφορίες »

 • Celebrex

  Γενόσημο Celebrex

  Celecoxib 100/200mg

  Το Generic Celebrex χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, της οστεοαρθρίτιδας, της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας, της νεανικής αρθρίτιδας ή των πόνων της περιόδου. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση της οικογενούς αδενωματώδους πολυποδίασης (FAP) για την μείωση του αριθμού των πολυπόδων (ογκιδίων) στην πρωκτική περιοχή.
  Περισσότερες πληροφορίες »

 • Colofac

  Γενόσημο Colofac

  Mebeverine 135mg

  Generic Colofac is used for treatment of irritable bowel syndrome. It is also indicated for treatment of gastrointestinal spasm secondary to organic disorder.
  Περισσότερες πληροφορίες »

 • Creon

  Γενόσημο Creon

  Pancrelipase 150mg

  2) Τo Γενόσημο Creon αποτελεί συνδυασμό τριών ενζύμων (πρωτεϊνών): λιπάση, πρωτεάση και αμυλάση. Κανονικά, τα ένζυμα αυτά παράγονται από το πάγκρεας και είναι σημαντικά για την πέψη των λιπών, των πρωτεϊνών και των σακχάρων. Η παγκρεαλιπάση χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει αυτά τα ένζυμα όταν το σώμα δεν διαθέτει αρκετά από μόνο του. Συγκεκριμένες ιατρικές παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν αυτή την έλλειψη ενζύμων, συμπεριλαμβανομένης της κυστικής ίνωσης, της χρόνιας φλεγμονής του παγκρέατος, ή της απόφραξης των παγκρεατικών πόρων. Η παγκρεαλιπάση δύναται επίσης να χρησιμοποιηθεί μετά από χειρουργική αφαίρεση του παγκρέατος.
  Περισσότερες πληροφορίες »

 • Cytotec

  Γενόσημο Cytotec

  Misoprostol 200mcg

  Γενόσημο Cytotec (Μισοπροστόλη) μειώνει τα οξέα του στομάχου και βοηθά στην προστασία του στομάχου από ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τη λήψη ενός μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φαρμάκου (ΜΣΑΦ), όπως η ασπιρίνη, η ιβουπροφαίνη (Advil, Motrin), η ναπροξένη (Aleve), η σελεκοξίμπη, η δικλοφενάκη,η ινδομεθακίνη, η μελοξικάμη, και άλλες. Μισοπροστόλη χρησιμοποιείται για την πρόληψη του έλκους του στομάχου κατά τη διάρκεια θεραπείας με ασπιρίνη ή με ένα από τα ΜΣΑΦ. Μισοπροστόλη μπορεί να προκαλέσει τις εκ γενετής ανωμαλίες, το πρόωρο τοκετό, τη ρήξη της μήτρας, τη αποβολή, ή τη ελλιπή αποβολή και την επικίνδυνη αιμορραγία της μήτρας. Μην χρησιμοποιείς μισοπροστόλη εάν είσαι έγκυος. Αν είσαι σε θέση να μείνεις έγκυος, θα πρέπει να έχεις αρνητικό τεστ εγκυμοσύνης πριν την έναρξη της θεραπείας. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείς αποτελεσματική αντισύλληψη για την αποφυγή εγκυμοσύνης κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
  Περισσότερες πληροφορίες »

 • Dulcolax

  Γενόσημο Dulcolax

  Bisacodyl 5mg

  Generic Dulcolax is a stimulant laxative. It acts directly on the bowels, stimulating the bowel muscles to cause a bowel movement. Bisacodyl is used for relieving occasional constipation and irregularity.
  Περισσότερες πληροφορίες »

 • Imodium

  Γενόσημο Imodium

  Loperamide 2mg

  Generic Imodium is used for treating symptoms of certain types of diarrhea. It is also used to decrease the amount of discharge from an ileostomy.
  Περισσότερες πληροφορίες »

 • Motilium

  Γενόσημο Motilium

  Domperidone 10mg

  Generic Motilium is a medicine that increases the movements or contractions of the stomach and bowel. It is also used to treat nausea and vomiting caused by other drugs used to treat Parkinson's Disease.
  Περισσότερες πληροφορίες »

 • Nexium

  Γενόσημο Nexium

  Esomeprazole 20/40mg

  Generic Nexium decreases the amount of acid produced in the stomach. It is used to treat symptoms of gastroesophageal reflux disease (GERD) and other conditions involving excessive stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome. It is also used to promote healing of erosive esophagitis (damage to your esophagus caused by stomach acid). It may also be given to prevent gastric ulcer caused by infection with helicobacter pylori (H. pylori) or by the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).
  Περισσότερες πληροφορίες »

 • Ovol

  Γενόσημο Ovol

  Simethicone 15ml

  Το Οβόλ επιτρέπει στις φυσαλίδες αερίων μέσα στο στομάχι και τα έντερα να συγκεντρώνονται πιο εύκολα, γεγονός που επιτρέπει την πιο εύκολη διέλευση των αερίων. Το Οβόλ χρησιμοποιείται για την ανακούφιση της επίπονης πίεσης που προκαλείται από την υπερβολική συγκέντρωση αερίων στο στομάχι και τα έντερα. Το Οβόλ προορίζεται για χρήση σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες.
  Περισσότερες πληροφορίες »

 • Pepcid

  Γενόσημο Pepcid

  Famotidine 20/40mg

  Generic Pepcid is used for treating and preventing ulcers; treating and preventing heartburn associated with acid indigestion and sour stomach. It is also used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD), conditions that cause increased acid secretion and esophagitis.
  Περισσότερες πληροφορίες »

 • Prevacid

  Γενόσημο Prevacid

  Lansoprazole 15/30mg

  Generic Prevacid decreases the amount of acid produced in the stomach. It is used to treat and prevent stomach and intestinal ulcers, erosive esophagitis (damage to the esophagus from stomach acid) and other conditions involving excessive stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome.
  Περισσότερες πληροφορίες »

 • Prilosec

  Γενόσημο Prilosec

  Omeprazole 10/20/40mg

  Generic Prilosec is used for treating heartburn or irritation of the esophagus caused by gastroesophageal reflux disease (GERD). It may also be used for short-term treatment of ulcers of the stomach or small intestines and to help prevent them from coming back; to treat conditions that cause your body to make too much stomach acid (eg, Zollinger-Ellison syndrome).
  Περισσότερες πληροφορίες »

 • Protonix

  Γενόσημο Protonix

  Pantoprazole 20/40mg

  Generic Protonix is used to treat erosive esophagitis (damage to the esophagus from stomach acid), and other conditions involving excess stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome.
  Περισσότερες πληροφορίες »

 • Reglan

  Γενόσημο Reglan

  Metoclopramide 10mg

  Generic Reglan is used for short-term treatment of gastroesophageal reflux disease (GERD) in certain patients who do not respond to other therapy. It is used to treat symptoms of a certain digestive problem in diabetic patients (diabetic gastroparesis).
  Περισσότερες πληροφορίες »

 • Valproate

  Γενόσημο Valproate

  Valporic Acid 500mg

  Ελέγχει συγκεκριμένους τύπους κρίσεων για την αντιμετώπιση της επιληψίας σε ασθενείς οι οποίοι δεν είναι σε θέση να προσλάβουν βαλπροάτη δια του στόματος. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για άλλες παθήσεις όπως καθορίζεται από τον ιατρό σας. Η Βαλπροάτη είναι αντισπασμωδικό. Λειτουργεί αυξάνοντας ένα συγκεκριμένο χημικό στον εγκέφαλο.
  Περισσότερες πληροφορίες »

 • Zantac

  Γενόσημο Zantac

  Ranitidine 150/300mg

  Generic Zantac reduces the production of stomach acid. It is also used to treat ulcers of the small intestine that have not responded to other treatment.
  Περισσότερες πληροφορίες »

 • Zofran

  Γενόσημο Zofran

  Ondansetron 4/8mg

  Generic Zofran is used to prevent nausea and vomiting that may be caused by surgery or by medicine to treat cancer (chemotherapy or radiation). Ondansetron blocks the actions of chemicals in the body that can trigger nausea and vomiting.
  Περισσότερες πληροφορίες »

 • Dramamine

  Γενόσημο Dramamine

  Dimenhydrinate 50mg

  Dimenhydrinate is used to prevent and treat nausea, vomiting, dizziness, and vertigo associated with motion sickness.
  Περισσότερες πληροφορίες »

 • Antivert

  Γενόσημο Antivert

  Meclizine 25mg

  Generic Antivert is used to treat or prevent nausea, vomiting, and dizziness caused by motion sickness. It is also used to treat symptoms of vertigo (dizziness or spinning sensation) caused by disease that affects your inner ear.
  Περισσότερες πληροφορίες »

Χώρα, γλώσσα και νόμισμα

Σελιδοδείκτες Κοινωνικής Δικτύωσης:

Η χρέωσή μας πιστοποιείται από:

Secure shopping certificates

Μαρτυρίες

 • Γειά σας.
  θέλω απλώς να πω ευχαριστώ για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.. Οι ταμπλέτες έφτασαν σε καλή κατάσταση μέσα στο δεδομένο χρονικό διάστημα.. Έχοντας περάσει την πλευρά σας, δεν γνωρίζω αν έχουν χρησιμοποιηθεί ή όχι..
  Με φιλικούς χαιρεστιμούς... και ευχές για χαρούμενη μέρα του Αγ. Πατρικίου από την Ιρλανδία στην Γαλλία.. - Kieran